Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 3 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka - DS

...

Ksenija Marković

Demokratska stranka

NADA - NOVI DSS - POKS

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Vladimir Obradović

Stranka slobode i pravde