PRVO JAVNO SLUŠANJE ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIČKI BUDŽET I KONTROLU TROŠENJA JAVNIH SREDSTAVA

04.12.2022.

Prvo javno slušanje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održano je 4. decembra, u okviru Desete sednice Odbora
Tema javnog slušanja bila je - PREDSTAVLjANjE PREDLOGA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU I PREDLOGA ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU.

U uvodnom obraćanju predsednik Odbora Veroljub Arsić rekao je da je Odbor doneo odluku o organizovanju javnog slušanja radi pribavljanja informacija, odnosno stručnih mišljenja i omogućavanja zainteresovanim stranama i javnosti da se upoznaju sa predloženim rešenjima navedenim u predlozima zakona.

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu i Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, u ime predlagača obrazložili su ministar finansija Siniša Mali, guverner Narodne banke Srbije dr Jorgovanka Tabaković, predsednik Fiskalnog saveta dr Pavle Petrović i direktor Republičkog zavoda za statistiku dr Miladin Kovačević.

Ministar Finansija Siniša Mali poruči je svim građanima da su javne finansije Republike Srbije stabilne, da uprkos krizi koja traje treću godinu za redom i pomoći koja je pružena privredi i građanima, svaki makroekonomski indikator u Srbiji je pozitivan, a BDP će prvi put u istoriji preći 60 milijardi evra.

Ministar je naglasio da je Predlog budžeta za 2023. godinu leži na tri stuba, a to su očuvanje životnog standarda građana, kroz povećanje penzija, plata i minimalne zarade, nastavak velikih kapitalnih infrastrukturnih projekata i ulaganje u energetski sektor, kako kroz izgradnju i obnovu energetske infrastrukture, tako i kroz nabavku svih vrsta energenata.

Guvernerka Narodne banke Srbije dr Jorgovanka Tabaković istakla je da je Budžet Republike Srbije za 2023. godinu rezultat koordiniranog rada institucija, kao i da je realistično formiran i ostvariv. Naglasila je da plate ne beleže samo nominalni, nego i realan rast, a kao jedan od mnogo pozitivnih aspekata navela je su devizne rezerve ne samo sačuvane, već i dodatno ojačane, odnosno da su u odnosu na kraj 2021. godine veće za 800 miliona evra.

Predlog zakona o Završnom računu budžeta za 2021. godinu predstavio je predsednik Saveta Državne revizorske institucije, dr Duško Pejović.

U nastavku rada usledila je rasprava, nakon koje je predsednik Odbora Veroljub Arsić zahvalio svim učesnicima Javnog slušanja koji su pomogli članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, u sagledavanju teme Javnog slušanja.

Prisutni gosti

...

Jorgovanka Tabaković

Srpska napredna stranka Srpska radikalna stranka
...

Siniša Mali

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 04.12.2022, 17:59