Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Saziv: Aktuelni saziv

Datum početka rada: 02.08.2022.

"Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- sistema finansiranja državnih funkcija, poreza, taksa i drugih javnih prihoda;

- republičkog budžeta i finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

- završnog računa budžeta, završnih računa finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i revizije završnih računa;

- zajmova, garancija i igara na sreću;

- javnog duga i finansijske imovine Republike Srbije;

- javnih nabavki;

- kreditno-monetarnog, bankarskog, deviznog i carinskog sistema;

- osiguranja imovine i lica;

- imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacije;

- plaćanja i platnog prometa, hartija od vrednosti i tržišta kapitala;

- sprečavanja pranja novca i borbe protiv korupcije;

- računovodstva i revizije;

- kao i druga pitanja iz oblasti finansija.

Odbor:

- razmatra izveštaj Državne revizorske institucije, o čemu podnosi izveštaj sa stavovima i preporukama Narodnoj skupštini;

- kontroliše primenu republičkog budžeta i pratećih finansijskih planova u smislu zakonitosti, svrsishodnosti i efikasnosti trošenja javnih sredstava, o čemu podnosi izveštaj sa predlogom mera Narodnoj skupštini.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

Član 65. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Miroslav Aleksić
Narodna stranka
Član

Veroljub Arsić
Srpska napredna stranka
Član

Dušan Bajatović
Socijalistička partija Srbije
Član
Snežana Paunović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Ana Beloica
Srpska napredna stranka
Član
Maja Mačužić Puzić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Bojana Bukumirović
Srpska stranka Zavetnici
Član
Dušan Stojiljković
Srpska stranka Zavetnici
Zamenik

Tijana Davidovac
Srpska napredna stranka
Član
Biljana Ilić Stošić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Hadži Milorad Stošić
Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Zamenik

Rozalija Ekres
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Žombor Ujvari
Zamenik

Miroslav Kondić
Srpska napredna stranka
Član
Milica Obradović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Svetlana Milijić
Srpska napredna stranka
Član
Dragan Jovanović
Nova Srbija
Bolja Srbija
ZamenikNikola Radosavljević
Srpska napredna stranka
Član
Aleksandar Jugović
Srpski pokret obnove
Zamenik

Veroljub Stevanović
Zajedno za Srbiju
Član

Aleksandra Tomić
Srpska napredna stranka
Član

Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Član
Rade Basta
Zamenik


Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 10:54