Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Aleksandar Marković

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem, gospodine Orliću.

Uvaženi gosti, dame i gospodo narodni poslanici, danas je na dnevnom redu sednica Narodne skupštine i Predlog odluke o izmeni Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.

Stoga je Odbor za odbranu i unutrašnje poslove na sednici održanoj jutros razmatrao ovaj predlog i jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog odluke.

Ja ću se, predsedniče, u najkraćem osvrnuti na sam predlog i prvenstveno želim da podsetim da je učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu jedna od tri misije Vojske Srbije, a u skladu sa Strategijom nacionalne bezbednosti, kao i Strategijom odbrane Republike Srbije.

Tri su nova elementa koje ovaj predlog odluke predviđa i to su, kao što smo i čuli, vojna misija Evropske unije za obuku u Mozambiku, dakle, učešće pripadnika Vojske Srbije u navedenoj misiji doprinelo bi daljem jačanju saradnje Republike Srbije i Evropske unije u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije. Zatim, pojačao bi se kvalitet angažovanja Republike Srbije u multinacionalnim operacijama Evropske unije i stekla bi se nova iskustva i znanja za pripreme i angažovanja u multinacionalnim operacijama u narednom periodu.

Kako smo čuli od ministra, osnovni cilj misije je podrška u formiranju mozambičkih snaga za brzo reagovanje jačine od 1.300 do 1.500 vojnika.

Zatim, imamo operaciju Nezavisne međunarodne mirovne organizacije Multinacionalne snage i posmatrači na Sinajskom poluostrvu. Tokom učešća u pomenutoj misiji pripadnici Vojske Srbije bili bi pod kontrolom komandanta multinacionalnih snaga i posmatrača, dok bi inženjerska jedinica Vojske Srbije bila prema zadacima organizovana u okviru kontingenta Sjedinjenih Američkih Država na Sinajskom poluostrvu. Vojnici bi bili angažovani i tokom 2023. godine i rad bi im bio vremenski ograničen na godinu dana, dok bi opremu, alat za rad itd, obezbedila multinacionalna snaga i posmatrači.

Zatim, imamo borbenu grupu Evropske unije za upravljanje kriznim situacijama. Srbija je dobijanjem statusa za članstvo u EU započela bližu integraciju u oblasti zajedničke bezbednosne i odbrambene politike. Učešćem pripadnika Vojske Srbije u novopredloženim operacijama povećao bi se broj lica, kako smo i čuli, sa dosadašnjih 700 na do 800 lica. Odluka se donosi iz razloga jer postoji potreba za brzo razmeštanje snaga u kratkom vremenskom roku, dakle, pet do deset dana, u zavisnosti od pojavljivanja eventualnih novih kriznih žarišta.

Istakao bih da možemo biti ponosni na sve naše pripadnike Vojske Srbije koji učestvuju u mirovnim misijama. Oni su svojim zalaganjem, profesionalizmom i iskustvom na najbolji način dali svoj doprinos jačanju ugleda Republike Srbije u svetu.

Gospodine predsedniče, iskoristio bih priliku da izrazim zadovoljstvo i snažnu podršku odluci o povećanju broja pripadnika specijalnih snaga, ali i povećanje njihovih plata, kao i najavu predsednika države Aleksandra Vučića, da ćemo nastaviti sa ulaganjima u naoružanje i opremu i daljem jačanju naše vojske.

Svedoci smo, dame i gospodo, da su ove najave o kojima sam govorio izazvale opštu histeriju i negativnu kampanju kod nekih naših suseda, ali ono što je krajnje problematično je što su se toj kampanji, koja je i očekivana iz nekih medija u našem susedstvu, toj kampanji su se momentalno pridružili i mnogi domaći i političari i razne nevladine organizacije i samozvani analitičari, a i neki mediji.

Ono što je činjenica i ono što je važno naglasiti uvek i na svakom mestu, to je da je jaka i snažna Vojska Srbije ključni faktor mira i stabilnosti u Srbiji, ali i u celom regionu i ono što je još bitnije od toga, da je upravo ona garant zaštite državnih i nacionalnih interesa.

Stoga, uveren sam da ćete i vi, dame i gospodo narodni poslanici, imati razumevanja za iznete argumente i da ćete u danu za glasanje podržati Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije. Zahvaljujem.
Nije lako slušati ove silne mudrosti koje dolaze od prekoputa.

Predsedniče Skupštine, gospodine Orliću, dame i gospodo narodni poslanici, moje pitanje je upućeno Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ali i policiji, odnosno MUP i tužilaštvu. Odnosi se na pljačku ogromnih razmera, a u kojoj je vinovnik ili bolje rečeno jedan od vinovnika narodni poslanik stranke Vuka Jeremića, kako god se zvala ta stranka, Miroslav Aleksić.

Ako neko ne zna, to vam je ovaj junak koji je pre neki dan na Posebnoj sednici Narodne skupštine posvećenoj Kosovu i Metohiji punih 20 minuta iznosio gomili najodvratnijih laži, izmišljotina, kojekakvih besmislica, optužbi navodnih na račun Aleksandra Vučića, a onda kada je završio svoju tiradu, brže bolje je junački pobegao iz parlamenta, ne bi li izbegao da Vučić obriše patos sa njim, figurativno govorim, da snagom argumenata razobliči sve njihove laži i izmišljotine.

To su vam, predsedavajući, ti junaci koji, navodno, jedva čekaju priliku za duel sa Vučićem, da mu oni svašta kažu, da mu pokažu, da mu objasne itd, a onda kada dobiju priliku, onda kada Vučić dođe, onda hrabro pobegnu sa megdana, trče koliko ih noge nose. Kako se zove onaj Husein Bolt, Husein Bolt im nije ravan kada treba da pobegnu.

Pitam navedene institucije, a pogotovo tužilaštvo, da li su otpočeli istražne i sve ostale zakonom predviđene radnje, a u vezi sa navodima da je tast Miroslava Aleksića u periodu dok je obavljao funkciju, da li direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Trstenik ili šefa ekspoziture, mislim da to nije naročito važno, u svakom slučaju rukovodioca Nacionalne službe za zapošljavanje Trstenik, da je godinama prebacivao ogromne svote novca na račun svoje nevladine organizacije, ako se ne varam Fonda za unapređenje resursa građana.

Dakle, u pitanju je nevladina organizacija čiji je osnivač upravo on, Aleksićev tast, a u kojoj su članovi upravnog odbora i Miroslav Aleksić i njegova supruga, odnosno ćerka ovog čoveka. Dakle, kako smo čuli i od predsednika države pre neki dan, u periodu od 2008. do 2012. godine ta nevladina organizacija je dobila ukupno 685 hiljada evra, i to: 2008. godine 180 hiljada evra, 2009. godine 170 hiljada evra, 2010. godine nešto manje, 35 hiljada evra, 2011. godine 130 hiljada evra i 2012. godine 170 hiljada evra. Dakle, ukupno 685 hiljada evra za pet godina.

Ovde je, predsedavajući, model sledeći: osnuješ nevladinu organizaciju sa ćerkom i zetom, iskoristiš svoj položaj, svoju funkciju, iskoristiš politički uticaj svog zeta tada i ubaciš 685 hiljada evra na svoj račun i račun svoje porodice. Ako ovo nije školski primer najogoljenijeg kriminala, onda ja ne znam šta je kriminal. Ako ovo nije primer i trgovine uticaja i sukoba interesa i zloupotrebe službenog položaja, onda stvarno ne znam šta jeste primer za sve to i onda dođeš ovde u Narodnu skupštinu i pričaš prazne priče i zamajavaš narod i zamislite on nekog optužuje za nešto. On koji je sudski dokazani lažov.

Ovo je inače, predsedavajući, vrlo zanimljiv saziv Narodne skupštine. Dakle, imamo sudski dokazanog lažova – Miroslava Aleksića, osuđenog, jer je masno lagao o Jovanjici, o Andreju Vučiću itd, onda imamo sudski dokazanog lopova, a to je isto iz njegove strane, Bora Novaković iz Novog Sada koji je osuđen zato što je ojadio Novi Sad za više miliona evra. Dakle, osuđen čovek. Znači, imamo sudski dokazanog lažova, sudski dokazanog lopova i, pazite sada, obojica dolaze iz iste stranke, stranke Vuka Jeremića koji je godinama uzimao novac od sudski dokazanog međunarodnog kriminalca Patrika Hoa, sećate se Patrika Hoa, milione mu je prebacivao, dakle. Lepo društvo, sve sami osuđenici, sve sami kriminalci.

Insistiram da se ovakvi primeri bahatosti i ogoljenog kriminala podhitno sankcionišu i procesuiraju, da nadležni organi hitno reaguju i procesuiraju sve odgovorne za ovaj lopovluk i za ovu pljačku. Zahvaljujem.
Predsedavajuća, naravno predlažem da se odbije i ovaj amandman. Potpuno sam saglasan sa obrazloženjem koje je Vlada Republike Srbije dostavila u svom mišljenju, kada je reč o ovom amandmanu.

Hteo bih samo da se osvrnem ukratko na onaj deo koji se odnosi na ugroženost, na pretnje funkcionerima, javnim ličnostima, itd. Istina je jedino da su najugroženiji i najveći broj pretnji stigao upravo na adresu Aleksandra Vučića. On je danas najugroženija ličnost u Srbiji, u tom smislu. Ne prođe bezmalo ni jedna nedelja a da ne dobije pretnju smrću, da ne dobije najmonstruoznije, da kažem, pretnje i on i članovi njegove porodice. To svi znate. Onda, nemojte biti toliko licemerni da osuđujete nadležne organe. Kako je to lepo objasnio malopre, ovlašćeni predstavnik naše poslaničke grupe, Uglješa Mrdić, koji imaju službenu dužnost da štite štićeno lice, u ovom slučaju predsednika Republike od takvih napada i od takvih prednji.

S druge strane, čuli smo licitiranje da je prećeno i nekim novinarima, ne znam, Marku Vidojkoviću, Kulačinu, itd. Ja, ne znam da li znate predsedavajuća, to su ljudi koji vode nekakvu emisiju koja je cela posvećena isključivo i samo napadu na predsednika države. U toj emisiji je prećeno nekoliko puta predsedniku Republike. Psovana je majka predsedniku Republike, od strane upravo tih tzv. novinara.

Za sam kraj. Jedan kolega je, da li u pežorativnom smislu, pokušao da nazove nas poslanike vladajuće koalicije, odnosno vladajuće većine Vučićevim poslanicima. Da mi smo Vučićevi poslanici. Svaki poslanik SNS je Vučićev poslanik i mi se time ponosimo. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedniče.

Uvažena ministre, gospođo Popović, uvažena ministre gospođo Begović, uvaženi generalu Bandiću, poštovani predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, na današnjem dnevnom redu sednice, uz veoma važne tačke iz seta pravosudnih zakona nalaze se i brojni sporazumi iz oblasti odbrane vojno-tehničke saradnje, bezbednosti i unutrašnjih poslova sa više prijateljskih zemalja.

S toga je jutros održana sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine, na kojoj su razmatrani navedeni sporazumi i svi predlozi su jednoglasno usvojeni.

U najkraćem, zbog malo vremena ću se osvrnuti na svaki od njih, izneti konkretne benefite koji proizilaze iz njih. Prvi je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda. Potpisivanje ovog sporazuma omogućiće bolju saradnju naše dve zemlje u oblasti bezbednosti i javnog reda, a što će naročito biti vidljivo u sferi suzbijanja zločina, suzbijanja kriminala, zaštite vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i sloboda.

Ono što mi je naročito važno da naglasim je da Angola nije priznala nezavisnost tzv. "Kosova".

Dalje, imamo Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave. Zaključivanjem ovog sporazuma, Republika Srbija pokazuje spremnost da stvori preduslove da svim licima koja nezakonito borave na teritoriji država potpisnica pruži i u svoje zakonodavstvo inkorporiše najviše standarde u zaštiti ljudskih prava i sloboda, pružajući preduslove na taj način da se navedenim licima po povratku u matičnu državu omogući reintegracija u društvu. Takođe, Azerbejdžan je država koja nije priznala nezavisnost lažne države "Kosovo".

Treći je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade republike Ekvatorijalna Gvineja, iako je predmet zaključivanja sporazuma saradnja u oblasti odbrane koja će prvenstveno uticati na saradnju u oblastima kao što su odbrambena i bezbednosna politika, odbrambena industrija, vojno obrazovanje, uveren sam da će pored ispunjenja tog prvenstvenog cilja uticati i na razvoj i na unapređenje celokupnih bilateralnih odnosa između naše dve zemlje.

Naglašavam da ni Ekvatorijalna Gvineja nije priznala lažnu državu "Kosovo".

Zatim, imamo Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Severna Makedonija i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara BiH, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom stalne organizacije balkanskih vojno-medicinskih snaga i njenog osoblja.

Kako smo čuli od ministra, primenu navedenog sporazuma Odbor za odbranu i unutrašnje poslove odobrio je na 19. Sednici Odbora u prethodnom sazivu Narodne skupštine, a razlozi da Narodna skupština potvrdi ovaj sporazum su ostali do danas nepromenjeni.

Naime, vojno-medicinske snage Republike Srbije su među jednima od najpriznatijih u svetu, cenjene podjednako i na Istoku i na Zapadu, s toga u sektoru bezbednosti predstavljaju našu zemlju i njenu vojsku na najbolji i najprofesionalniji način.

Konačno, tu je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojno-tehničkoj saradnji. Ovim sporazumom definiše se saradnja dveju zemalja u vojno-tehničkoj, ali i vojno-ekonomskoj oblasti.

S tim u vezi, izrazio bih nadu da će naša domaća vojna industrija imati najviše koristi u narednom periodu, a naročito imajući u vidu da se saradnja predviđena ovim sporazumom ostvaruje, pored ostalog, u isporuci vojne tehnike, radova i usluga, kao i remontu naoružanja i vojne opreme kroz zaključivanje sporazuma i drugih dokumenata.

Kao što vidite, osim ovih konkretnih benefita, intenzivno produbljujemo saradnju sa prijateljskim državama koje nisu priznale lažnu državu "Kosovo" i time jačamo našu međunarodnu poziciju po ovom pitanju upravo na onaj način o čemu je juče detaljno govorio i predsednik države, Aleksandar Vučić i juče i prekjuče, dakle na vanrednoj, odnosno posebnoj sednici Narodne skupštine.

Iz svih ovih razloga, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove je jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati navedene sporazume. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Jako kratko. Nisam ni želeo da se javljam, jer amandman je sam po sebi besmislen, a to zna dobro i predlagač amandmana. On ga je i predložio samo da bi imao nekoliko minuta mogućnosti da iznosi razne neistine, budalaštine koje je ovde iznosio.

Ono što je problematično, to je gomila uvreda koje je izneo na račun srpske vojske, na račun oficira srpske vojske, odnosno Vojske Srbije ako vam je draže.

Želim da mu kažem, dakle, prvo zbog građana i zbog istine, general Đura Jovanić, direktor Vojno bezbednosne agencije, general srpske vojske ili general Vojske Srbije, kako god vam bilo draže, mislim da bi trebali da imate bar dužno poštovanje prema funkciji, prema zvanju Generala Vojske Srbije, ali s druge strane, kako i očekivati da oni koji su temeljno i sistematski godinama i decenijama dok su vršili vlas uništavali Vojsku Srbije, degradirali Vojsku Srbije, topili naoružanje, rasprodavali naoružanje i opremu za staro gvožđe u vreme dok su vršili vlast, a sve to uz izreku njegovog tadašnjeg partijskog, da kažem, koalicionog partnera, predsednika Republike – šta će nam vojska? Dakle, to je bila mantra kojom su se oni rukovodili. Šta će nam vojska. Vojska nam ne treba. Pa, hajde da ukinemo i redovno služenje vojnog roka, hajde da rasformiramo sve jedinice, hajde da degradiramo čitav odbrambeni sistem.

Za razliku od njih mi koji smo sa mrtve tačke ponovo pokušali da izgradimo moderan, kvalitetan i funkcionalan odbrambeni sistem ove zemlje, da osposobimo i da unapredimo i bolji materijalni položaj pripadnika Vojske Srbije što upravo ovaj budžet govori o prilog tome, a to je povećanje plata za 25% pripadnika Vojske Srbije.

Prethodni govornik je propustio da iznese tu činjenicu, pa je napisao neki amandman gde on predlaže još veće povećanje, ne pita se odakle novac za tako nešto, kao da je ovo malo povećanje, 25% će biti veća plata pripadnicima Vojske Srbije.

Ne. Šta on radi? Vređa vojnike, vređa vojsku, vređa generale, vređa državu. Pominjali su ovde i loš materijalni status i slabu potpunu i loše kasarske uslove, itd. pa, je morao da ispolji i ovde koliko je neznalica u pitanju.

Prethodni govornik bi morao da zna da ti loši kasarski uslovi kako ih je nazvao, da su to zapravo, predsedavajuća redovni uslovi u kopnenoj zoni i bezbednosti na Karaulama, na izdvojenim objektima. Što je najgore, u pitanju je poslanik koji je član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.

Pa, pogledajte, koliko je to i licemerno s jedne strane i potpuno degutantno pričati na ovaj način o toj temi.

Zato ga pozivam da uputi jedno izvinjenje Vojsci Srbije, svim pripadnicima Vojske Srbije koje je ovako bestidno uvredio.

Zahvaljujem i predlažem da odbijemo ovaj amandman.
Zahvaljujem.

Imam više poslaničkih pitanja, pa pošto vidim da je praksa da se pitanja postavljaju predsedniku Skupštine, pa imam i ja jedno pitanje za njega. Da li zna zašto građani Kruševca jednog narodnog poslanika, mi ga ovde zovemo „primerak“, a građani Kruševca ga zovu „NATO lokator“, zovu „NATO lokator“? Jasna je aluzija da je u pitanju 1999. godina i NATO bombardovanje, a u pitanju je, a svi znaju ko je, najglasniji Belivukov advokat, portparol, glasnogovornik, kako god želite, Srđan Milivojević. Mislim da bi bilo interesantno da građani Srbije znaju zašto ga građani Kruševca zovu „NATO lokator“.

(Srđan Milivojević: Locirao sam vas kao izdajnike.)

Ponavljam poslaničko pitanje opštini Trstenik o svim zloupotrebama gospodina Miroslava Aleksića, narodnog poslanika, za vreme dok je bio predsednik opštine Trstenik i mislim da bi bilo jako značajno da dobijemo sve detalje, pošto još nisam dobio odgovor na poslaničko pitanje o svim njegovim zloupotrebama i kada je reč o zloupotrebama subvencija i kada je reč o nepotizmu, zapošljavanju rodbine itd, i kada je reč o aferi sa izgradnjom benzinske pumpe, pa kada dobijemo odgovor, onda ćemo građane Srbije upoznati sa svim detaljima, mada građani Srbije već znaju mnogo o njegovim nepočinstvima, jer je u pitanju sudski dokazani lažov, jer je masno lagao o Andreju Vučiću, o Jovanjici, a za šta je osuđen, ako se ne varam 300 hiljada dinara plus troškovi. Koristim priliku da pitam – da li je platio to što treba da plati Andreju Vučiću.

Imam još nekoliko poslaničkih pitanja i upućeni su Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, mislim da se tako sada zove to ministarstvo, kao i REM-u, kao i Savetu za štampu, a sve u cilju zaštite interesa javnosti, kao i zaštite korisnika i elektronskih i štampanih medija, a to je da li će reagovati na besprizornu kampanju više medija, kako elektronskih, tako i štampanih, a svi zajedno pripadaju onoj grupi tajkunskih medija, Šolakovih medija, to svi znaju, „Junajted grupa“ ili kako se već znaju, a koju mesecima vode protiv predsednika države Aleksandra Vučića? Ja sam već više puta postavljao slično pitanje, ali ovog puta sam želeo da apostrofiram događaje od pre nekoliko dana kada su otišli korak dalje, pa su počeli otvoreno da prete Aleksandru Vučiću.

Dakle, izvesna Jelena Obućina, koja vodi neki večernju emisiju na jednoj od tih Šolakovih tajkunskih televizija, je saopštila da će Vučić, ukoliko ne prizna Kosovo biti pokopan…

(Srđan Milivojević: Politički.)

Posle je ona pokušavala da se odbrani kako je tobože pogrešno protumačena, kako ona to zapravo nije mislila, kako to zapravo nije rekla itd, da bi par dana potom objavila kako joj stižu razne pretnje i uvrede na društvenim mrežama itd, ali ovde je reč o dvostrukim aršinima, a i vrhunskom licemerju. Pazite sada, kada Vučiću ili članovima njegove porodice ili članovima Vlade ili nekome od nas iz SNS mesecima i godinama stižu najmonstruoznije, najbrutalnije uvrede, najvulganije moguće pretnje, uvrede itd, onda se to relativizuje, onda se to ismeva, onda to čak i nije tema za njihove medije, ali kada se njima desi tako nešto – e, onda je to glavna vest, onda je ta vest u rangu nuklearne katastrofe, onda se posle vodi kampanja kako su oni žrtve političkog terora, kako su oni žrtve progona…

(Srđan Milivojević: Ćuruvija, Stambolić, Oliver Ivanović.)

…maltretiranja, targetiranja itd. Treba li da podsećam na onaj najmonstruozniji…

(Predsedavajuća: Bez dobacivanja.)

…tvit koji je jedan od poslanika ovde koji sedi preko puta mene, ovaj Belivukov portparol koji je objavio, a koji se odnosi na Danila Vučića i na poređenje sa Gadafijem itd.

Treba li da podsećam na to?

Dakle, evo jednog kratkog prikaza. Ja vas molim da mi 30 sekundi dozvolite preko pet minuta zato što ste dozvolili i Dverima i ostalim strankama.

Želim samo da ukažem kako izgleda ta satanizacija i taj medijski mrak u Srbiji. Ovde su ispred mene samo za mesec dana naslovne strane jednog dnevnog lista koji pripada toj „Junajted grupi“, toj grupaciji tajkunskih medija.

(Srđan Milivojević: Vreme! Vreme!)

(Borislav Novaković: Vreme! Vreme!)

„Danas“, 1. novembar, Aleksandar Vučić na naslovnoj strani…
Molim vas, urazumite ih.
Dakle, na naslovnoj strani karikatura, pogrdna, naravno.
Dalje imamo 5. i 6. novembar, takođe.
(Srđan Milivojević: Vreme! Vreme!)
(Borislav Novaković: Vreme! Vreme!)
Onda imamo 19. i 20. novembar, takođe.
(Borislav Novaković: Ceo minut duže govori!)
Predsedavajuća, samo da završim.
Želim da kažem, ako ovako izgleda medijski mrak u Srbiji, tako što svaki dan, 24 sata, sedam dana u nedelji, napadaju na najmonstruozniji način predsednika države Aleksandra Vučića, onda ja ne znam o kakvoj cenzuri se radi, o kakvom medijskom mraku pričamo?
Ja vas molim, samo im skrenite pažnju… (Isključen mikrofon.)
Znam, vidim.

Predsedniče, dugo sam se pitao šta je to što prethodnog govornika, kada kažem prethodnog govornika, da ne bude zabune, dakle mislim na prethodnog govornika po listi govornika, tera stalno na nasilje, na izazivanje incidenata, na fizičke obračune i slično.

Juče ovde u Narodnoj skupštini je pokušao da izazove incident i pre neki dan kada smo raspravljali o izboru Vlade, doduše nije uspeo u tome, brže bolje je pobegao nazad, u svoje klupe.

Onda sam se malo bolje informisao i shvatio da su zapravo nasilje i sklonost ka fizičkom sukobu, ka fizičkom obračunu, ka izazivanju incidenata zapravo konstanta u njegovom političkom delovanju. On to stalno radi.

Puna mu je biografija takvih stvari. Doduše u toj biografiji ima svega, ima tu i mnogo lopovluka, ima i kriminala, ima i korupcije, o čemu je govorio i uvaženi kolega Jovanov. Ima i sudskih presuda i to različitih sudskih presuda, ali ipak ima najviše fizičkog nasilja - sukob sa policijom, tuča u kafani, napad na policiju, napad na Milenka Jovanova i to ne samo ovde u Narodnoj skupštini, nego i u Pokrajinskoj skupštini.

Dakle, sve u svemu možemo slobodno da zaključimo da je reč o poslednjoj osobi koja ovde u Narodnoj skupštini ima pravo da nam drži bilo kakve moralne pridike, a bogami u pitanju je poslednja osoba koja uopšte sme i može da pomene kriminal i korupciju kada znamo da postoje i pravosnažne presude za to. Tako da vas molim, gospodine predsedavajući, da u budućnosti pošto je ovo očigledno trend koji će se nastaviti da kada počne neko svoje lupetanje o nekakvom kriminalu, da li je to po naređenju Albija Kurtija ili po njegovom ličnom nahođenju, da imate u vidu o kakvoj je osobi reč i sa kim to mi zapravo ovde imamo posla.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je već ko zna koja po redu rasprava o budžetu ili rebalansu budžeta, a u kojoj je jedna od glavnih tema povećanje penzija, povećavanje plata, razna druga davanja pomoći građanima itd.

To je ono što je dobro. Ja ne mogu da sakrijem, da kažem, zadovoljstvo zbog toga. Dakle, ne mogu da sakrijem zadovoljstvo zbog činjenice da će penzije, uključujući ovo ali i januarsko povećanje, skočiti za preko 20%. Ne mogu da sakrijem zadovoljstvo, zbog činjenice da će plate u javnom sektoru skočiti za 12,5%. Ne mogu da sakrijem zadovoljstvo da će pripadnicima Vojske Srbije primanja skočiti za 25%, da će minimalan plata u Srbiji iznositi preko 40.000 dinara, da mladi u Srbiji već treći put za relativno kratko vreme dobijaju ne tako malu pomoć od države.

Pritom, ono što je jako bitno i što treba naglasiti, da sve ovo ostvarujemo bez dodatnog zaduživanja, da sve ovo ostvarujemo bez nepovoljnih zaduživanja, da ovim ne narušavamo i ne ugrožavamo makro-ekonomsku stabilnost.

Zašto ovo podvlačim, zašto je važno istaći da sve ovo ostvarujemo bez nepovoljnih kredita? Pa zato što su neki drugi, dok su vršili vlast, a neki od njih sede preko puta nas i danas nam ovde nešto pridikuju, e pa oni su radili sve suprotno.

Evo kako je to otprilike izgledalo u njihovo vreme kada su oni vodili državu. Idu izbori - šta ćemo da radimo, povećavaj penzije, ali nemamo para u budžetu za to, nema veze, zadužuj se, besomučno se zadužuj, ali ko će to da vrati, nećemo mi, nema veze, neko drugi će to da vrati. Dakle, to je bio model njihovog upravljanja i njihovog vladanja.

Svi ostali pokazatelji, ministre, govore da je stanje javnih finansija više nego stabilno i rekordna nezaposlenost, i rekordna naplata poreza, koju ste juče spominjali, i priliv direktnih stalnih investicija itd. Sve ono što smo već ova dva dana dovoljno govorili.

Osim ove, da kažem socijalne komponente, pomenuo bih i razvojnu komponentu, i činjenicu da nijedan infrastrukturni projekat ili kapitalna investicija neće biti obustavljena već će se nastaviti i sa izgradnjom autoputeva, saobraćajnica, puteva, škola, bolnica, vrtića itd.

Neko je, predsedniče, pomenuo u jučerašnjoj raspravi ulaganja u sektor odbrane i za pripadnike Vojske Srbije. Želim posebno zadovoljstvo da izrazim zbog većih ulaganja za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije kako kada je reč o opremanju, nabavci vozila, modernizaciji tehnike i naoružanja, vojne opreme itd. ali tako kada je reč i o popravljanju materijalnog statusa našeg vojnika.

Morate da znate, odnosno bolje rečeno, moramo da znamo, da ako želimo da imamo vojsku, moramo da ulažemo u našeg vojnika. Mislim da je to jedan od najvećih prioriteta, zato što je jaka i snažna vojska, upravo garant mira i stabilnosti u regionu, baš zato što ne želimo nove ratove, baš zato što ne želimo nikakve sukobe, baš zato želimo da ulažemo u dobro obučenu, dobro opremljenu, savremenu Vojsku Srbije, snažnu i jaku Vojsku Srbije, koja će biti garant mira i stabilnosti.

Moramo zadržati vojnike, moramo ulagati u njihovu opremu i obezbediti ima materijalnu sigurnost, jer to su ljudi koji su danonoćno na braniku naše otadžbine, ne beže od izazova, ne beže od opasnosti. Milion puta su to i pokazali i važno je da pošaljemo poruku, da država brine o svojim vojnicima i visoko ceni njihovu požrtvovanost. Zahvaljujem.
Zahvaljujem uvažena gospođo Božić.

Kada prethodi govornik pominje nasilje u Novom Sadu mene to asocira i odmah se setim nasilja u Novom Sadu u kome je vinovnik upravo bio prethodni govornik, a moja uvažena koleginica Biljana Pantić Pilja je rekla po kakvom je nadimku poznat prethodni govornik, a u pitanju je nasilje iz 2018. godine kada je napadao policajce na dužnosti, kada je udarao ljude, a zbog čega je i hapšen, a zbog čega je i osuđen i to pravosnažno, ako se ne varam, na šest meseci zatvora.

Dakle, imamo posla sa čovekom koji je pravosnažno osuđen za nasilje u Novom Sadu i on danas nama spočitava i drži neke moralne lekcije.

Znate, meni prethodni govornik nikada nije bio naročito interesantan, ali običnom Gugl pretragom sam naišao na mnoštvo materijala, istine radi uglavnom su u pitanju malverzacije razne zbog kojih je i odgovarao krivično, a i moja uvažena koleginica Pilja je malopre rekla i po čemu je najpoznatiji, a to je čuvena afera, afera po kojoj je i dobio nadimak Bora Solunac i ako je neko mislio da taj nadimak nosi zbog toga što mu je možda deda učesnik Solunskog fronta nije već po tome što se u vreme kada je njegova stranka, tadašnja stranka, dakle ne ova u kojoj je danas, nego tadašnja stranka vladala Srbijom, to je bilo vreme kada je u Narodnoj skupštini vladajuća većina glasala iz Bodruma i Soluna itd. Naravno, tu ima i čitav niz malverzacija, ali ne bih želeo da trošim sve vreme poslaničke grupe na Boru Solunca, pa ću da pređem na ono što je tema dnevnog reda, a to je Predlog izmena i dopuna Zakona, odnosno Predlog izmena i dopuna Zakona o ministarstvima.

Dakle, na ovoj sednici kako smo čuli i kako smo i rekli, započinjemo taj prvi korak u procesu izbora nove Vlade Srbije raspravom o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima koji je podnela grupa od 148 narodnih poslanika. Odmah na početku, gospođo Božić, želim da istaknem da snažno podržavam ove izmene zato što smatram da su one osnovni preduslov da dobijemo efikasnu Vladu, energičnu Vladu, Vladu koja će moći da se suoči sa svim izazovima, pretnjama, rizicima, pogotovo u ova teška vremena koja su pred nama i Vladu koja će svuda i na svakom mestu da vodi računa prvenstveno o interesima svojih građana i svoje države.

Jako je važno da naglasim da će buduća Vlada Srbije predstavljati kontinuitet reformskog napretka Srbije, a čiji je pokretač nekadašnji predsednik Vlade, a danas predsednik države Aleksandar Vučić.

Kada kažem kontinuitet tu mislim na kontinuitet, da kažem, u svim onim segmentima, kao i u ciljevima koje smo postavili kao osnov rada te buduće Vlade i kada je reč o nastavku ekonomskog rasta Srbije i podizanju životnog standarda građana i kada je reč o nastavku krupnih infrastrukturnih projekata, ali isto tako i kada je reč o borbi za očuvanje srpskih nacionalnih interesa, pogotovo mislim i pre svega mislim na opstanak i očuvanje srpskog naroda na KiM i kada je reč o političkoj stabilnosti Srbije i regiona kao preduslovu za ekonomski rast i razvoj i kada je reč o borbi protiv korupcije i kriminala i u svim onim segmentima, kao i u brojnim drugim segmentima mi smo ostvarili i ostvarujemo rezultate i ti rezultati se vide. Ti rezultati se vide na svakom koraku i to više niko ne pokušava da ospori. Kada kažem – niko, mislim niko ozbiljan, ne mislim na razne politikante i diletante.

Iz godine u godinu jačamo privrednu aktivnost u Srbiji, stvaramo bolji investicioni ambijent, beležimo veći priliv stranih direktnih investicija, što opet dovodi do povećanja broja novih radnih mesta, što opet dovodi do podizanja životnog standarda građana i Srbija je danas apsolutni lider u regionu i kao što rekoh malopre – to više niko ni u svetu, ni ovde ne pokušava da ospori.

Ono što je jako važno, osim što smo postali lider u regionu, postali smo neko u koga svi Srbi gledaju, svi Srbi ma gde god oni živeli gledaju kao nekoga na koga mogu da se oslone, kao nekoga na čiju pomoć uvek i na svakom mestu mogu da računaju.

Ono što želim da naglasim je bezbednosni i odbrambeni sistem koji je na veoma visokom nivou, čak svetlosnim godinama daleko od onog perioda kada su neki, a neki od njih su malo prigovorili, uništavali, devastirali naš odbrambeni sistem, devastirali naše odbrambene sposobnosti, razarali našu vojsku, topili opremu, oružje i sve ostalo, rasprodavali u staro gvožđe, a sve to sa rečenicom – a šta će nam vojska, ne treba nam vojska.

Za razliku od njih mi dobro znamo šta će nam vojska. Dobro znamo koliko je važno imati snažnu vojsku. Mi dobro znamo koliko je važno ulagati u modernu i efikasnu vojsku i to kao faktor mira i stabilnosti baš zato što nećemo nove ratove, baš zato što ne želimo nikakve nove sukobe. Baš zato hoćemo da ulažemo u našu vojsku da sačuvamo mir i stabilnost i u Srbiji, ali i u regionu i uprkos svemu ovome što sam rekao znamo da nijednog sekunda, nijednog sekunda ne smemo da se opuštamo, ne želimo da se opuštamo jer znamo da nije dovoljno da kažemo – bolji smo od ovih štetočina koji su pustošili Srbiju godinama. Naravno da smo bolji, pa to svi vide, pa to svi znaju. Naravno da smo bolji i to rezultati pokazuju. Naravno da to nije dovoljno i zato svaki put prilikom izbora nove Vlade podižemo tu lestvicu sve više i više, ubeđeni da možemo još bolje i da od Srbije pravimo uspešnu, modernu, pristojnu i uređenu zemlju. Zahvaljujem.
Radi građana i radi istine, dakle, da neko ne stekne utisak da je u pitanju nekakav Robin Hud koji se zalagao za nekakve građane ili tako nešto. Dakle, nije nikakav Robin Hud, u pitanju je tuča u kafani. U kafani se potukao i to sa policijom koji su bili na dužnosti, a sudski organi su rekli svoje. On je pravosnažno osuđen, gospođo Božić, pravosnažno osuđen za ono što je radio.

Međutim, da nije reč ni o kakvom Robin Hudu, pokazuju i njegova ranija dela. Dakle, nije ovo usamljen slučaj. Ima tih dela ili što kaže gospodin Rističević, nedela koliko želite.

Bora Solunac, sada ja čitam jedan novinski tekst. Opet kažem, obično gugl pretragom izađe vam gomila vaših nepodopština. Kaže – Bora Solunac je uhapšen septembra 2013. godine zajedno sa vlasnikom industrije mesa Petrom Matijevićem i to zbog mahinacija sa građevinskim zemljištem na kome je izgrađen hotel „Holidej In“ u Novom sadu. Optužen je da je odštetio budžet Novog Sada za 1,3 milina evra. Tada je dva meseca proveo u pritvoru, da bi ponovo bio uhapšen novembra 2014. godine. Tada je optužen da je kao direktor Zavoda za izgradnju grada zloupotrebio službeni položaj i omogućio vlasniku firme „Borovica transport“ Dušanu Borovici da pribavi četiri miliona evra, oštetivši time budžet Novog Sada.

Viši sud u Beogradu osudio ga je u januaru 2017. godine na tri godine i šest meseci zatvora zbog malverzacija prilikom izgradnje Bulevara Evropa. Dakle, sada ne pričamo o onoj malopređašnjoj presudi. Sada pričamo o jednoj potpuno novoj presudi. Dakle, evo sa kakvima mi imao posla. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Gospodine Orliću, ja neću zloupotrebljavati ovaj institut postavljanja poslaničkih pitanja za iznošenje gomile laži, izmišljotina, kao neki koji su govorili pre mene, pa citirajući i prepričavajući izjave okorelih kriminalaca i monstruma koji i za njih, očigledno to nisu, čim njihove izjave uzimaju zdravo za gotovo. Imamo jedan primer čije je poslaničko pitanje bilo pravi primer kako se zloupotrebljava ovaj Poslovnik.

Imam nekoliko pitanja, jedno je upućeno opštini Trstenik. Dakle, želimo kao poslanička grupa sve informacije, o svim zloupotrebama Miroslava Aleksića, narodnog poslanika, dok je bio predsednik opštine Trstenik, ako se ne varam u periodu 2012. do 2016. godine, dakle, od dodeljivanja subvencija, do zapošljavanja rodbine, itd. Smatram da je jako važno da građani Rasinskog okruga, da građani Trstenika dobiju potpuni uvid o svim zloupotrebama koje je gospodin Aleksić vršio dok je bio predsednik opštine.

Moje drugo poslaničko pitanje je upućeno nadležnim bezbednosnim službama države, prvenstveno BIA, ali i ostalim službama, Vojnobezbednosnoj agenciji, a odnosi se na delovanje raznih stranih službi i stranih centara moći po pitanju narušavanja unutrašnjoj bezbednosti zemlje.

Predsedniče, odmah da napomenem, i to je jako važno, da služba koja, da kažemo, upućuje ovo moje poslaničko pitanje navedenim adresama, dakle, da jasno naznači da ne insistiram na uobičajenoj proceduri za dobijanje odgovora od strane agencija zbog osetljive materije, zbog osetljivog političkog trenutka, već će biti dovoljno da taj odgovor dobijem kroz redovne izveštaje koje te agencije podnose skupštinskim odborima, dakle, Odboru za kontrolu službi bezbednosti, Odboru za odbranu i unutrašnje poslove, čiji sam svakako član, a koji nose oznake stepena tajnosti.

Naime, da li su u poslednjih nekoliko meseci naše službe uočile povećanje broja i obima aktivnosti stranih službi koje su usmerene protiv naše zemlje, a ja ću biti slobodan da to nazovem svojevrsnim hibridnim ratom koji se vodi protiv Srbije i koje zemlje, odnosno službe tih zemalja prednjače u tome?

Zašto ovo pitam? Ne treba biti veliki stručnjak iz geopolitike da bi shvatili da se svet nakon 24. februara, od kako traje rat između Rusije i Ukrajine, potpuno promenio i oštro, da kažem, polarizovao na dve nevidljive strane. Srbija se u tom smislu nalazi u vrlo specifičnoj, komplikovanoj i teškoj situaciji što zbog inače specifičnog položaja naše zemlje, što zbog drugih faktora koji utiču na to i predmet smo najrazličitijih pritisaka i pretnji koji se iz dana u dan pojačavaju i slobodno mogu da kažem da teško postoji neka zemlja u Evropi koja je danas u težoj poziciji od Srbije.

Ako na sve to dodamo inače tešku situaciju i sve akutne probleme koje imamo na Kosovu i Metohiji i neviđene pritiske koji trpimo po pitanju proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova, onda je svima jasno koliko je zapravo teška situacija u kojoj se nalazimo.

Uprkos svemu tome, uprkos svim pritiscima, uprkos svim problemima, uprkos svim napadima, Srbija je izabrala, i tu pre svega želim da se zahvalim državničkom i odgovornom rukovodstvu na čelu sa Aleksandrom Vučićem, doslednu i principijelnu, da kažem, primenu međunarodnog prava, izabrali smo politiku neutralnosti, izabrali smo politiku nemešanja u tuđe ratove i politiku očuvanja prijateljskih zemalja sa svima onima sa kojima imamo prijateljske zemlje. I, ono što je najvažnije, izabrali smo politiku brige o svojim građanima, svojoj državi i svojim sopstvenim državnim i nacionalnim interesima. Izabrali smo da vodimo srpsku politiku.

Međutim, predsedavajući, upravo zbog takvog stava i takve politike Srbija i naročito Aleksandar Vučić predmet su svakodnevnih, mogu da kažem, najraznovrsnijih napada i mene ne čudi kada ti napadi stižu iz Sarajeva, iz Zagreba, iz Prištine. Od njih to stalno i doživljavamo. To je, inače, i jedina konstanta o njihovoj politici. Oni to stalno i rade. Ovde je mnogo veći problem što u samoj Srbiji imamo neprestanu i neprekidnu kampanju koja se vodi protiv Aleksandra Vučića i od nekih medija i od tzv. nevladinog sektora, i od raznih političara i levica i desnica, i evrofanatici i evroskeptici, i ovi što bi tobože branili Kosovo i ovi što bi Kosovo sutra zamenili za obećanje o bržem pristupanju EU. Dakle, svima je jedina konstanta napad na Aleksandra Vučića.

Uskoro završavam u narodnoj rečenici. Ovi nam jedni probiše uši sa pričom kako će Vučić priznati Kosovo, pa su onda licitirali sa datumima, pa sada će u aprilu, pa sada će u maju, pa u septembru sigurno itd, itd. samo što se to nikad nije desilo i zato zbog svega, i zaista završavam sada, predsedavajući, možemo očekivati neviđene pritiske, nastavak tih pritisaka, pojačavanje pritisaka upravo na 7. jul, upravo na predsednika države koji je jedini garant zaštite srpskih nacionalnih interesa.

Zahvaljujem.
Zahvaljujem poštovani predsedavajući, uvažene dame i gospodo, Komisija obrazovana radi utvrđivanja saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i Izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima je u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine uporedila podatke iz 250 uverenja o izboru za narodnog poslanika sa odgovarajućim podacima u Izveštaju o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine. Utvrđeno je da su sa izveštajem saglasna uverenja svih 250 lica kojima u skladu sa iznetim treba da budu potvrđeni poslanički mandati.
Predsedavajući, koristim priliku da svim narodnim poslanicima čestitam na izboru i poželim puno sreće u radu 13. saziva Narodne skupštine. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Žao mi je što prethodni govornik, zapravo, govornik pre gospodina Arežine nije imao strpljenja, već je odmah nakon što je prosuo gomilu gluposti i besmislica pobegao iz sale, ali to je već njegov običaj i manir.

Zbog građana želim da kažem da ne postoji državni organ, ne postoji funkcioner države Srbije koji nije osudio skandalozno ponašanje i događaje iz Priboja. Ne postoji ni jedan pristojan čovek u Srbiji kome nije bilo teško da gleda onaj snimak i koji nije osudio onako ponašanje.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić će sutra boraviti u Priboju, gde će, po ko zna koji put još jednom poručiti da je država Srbija država srpskog naroda, ali i svih građana koji u njoj žive i da smo svi apsolutno ravnopravni, jednaki i da je državi Srbiji stalo do Bošnjaka.

Kada to kažem mislim na najbolji mogući način da je stalo do svih njenih građana i, naravno Bošnjaka iz tog dela Srbije i na taj način ću uticati na smanjenje rastućih međunacionalnih tenzija.

Samo oni koji od toga vide neku šansu da ostvare neku političku korist, samo oni potenciraju to kao temu i ne prihvataju ovakve argumente.

Dame i gospodo narodni poslanici, današnje poslaničko pitanje postavljam Vladi Republike Srbije, odnosno predsedniku Vlade gospođi Ani Brnabić. Odnosi se na tzv. proteste i blokade saobraćaja koji se poslednjih nedelja organizuju po Srbiji, a pogotovo zbog najava da će se to nastaviti, pa čak i radikalizovati.

Dakle, šta će država Srbija preduzeti da zaštiti ogromnu većinu građana Srbije od terora apsolutne, ali vrlo agresivne manjine u Srbiji, blokiranjem puteva ključnih saobraćajnica, autoputeva itd.

Zašto ovo pitam? Zato što je danas apsolutno svakom u Srbiji jasno da su ovo čisto politički protesti, da nemaju nikakve veze ni sa ekologijom, ni sa Zelenom agendom, ni sa brigom o životnoj sredini, ni sa famoznim „Rio Tintom“, već se organizuju isključivo i jedino u dnevno političke svrhe sa jednim jedinim ciljem, a to je rušenje Aleksandra Vučića.

To je sad već svima jasno u Srbiji, ako je iko imao ikakvih nedoumica u tom smislu, jer kako objasniti činjenicu da smo im apsolutno sve, ali baš sve zahteve ispunili, što je, između ostalog potvrdio i onaj Savo Manojlović koji je organizator tih protesta, ili jedan od organizatora, i oni uprkos tome i dalje insistiraju i nastavljaju sa protestima, pogotovo ako imamo u vidu da ova grupa tih lažnih ekologa, taj Ćuta i ostali ni ne postavljaju nove zahteve.

Znamo i mi da je nervoza kod njih velika zbog predstojećih izbora i da je sada na delu takmičenje ko će od njih imati primat na tom delu opozicione političke scene i to je sve u redu, ali ne mogu građani Srbiji da ispaštaju zbog njihovih bolesnih političkih ambicija.

Dakle, sve to govori da ovde nije u pitanju nikakva briga za ekologiju, nikakva briga za očuvanje životne sredine već su ovi protesti isključivo politički motivisani. Da se razumemo svako u Srbiji ima pravo da protestvuje. Dakle, svako može da protestvuje, svako u Srbiji ima pravo na ispoljavanje svog političkog stava, ali u skladu sa zakonom i Ustavom ove zemlje.

Čak, i ovi lažni ekolozi i taj Ćuta i Zelenović i svi ostali i oni imaju pravo, pa čak i na političke proteste i to je sve legitimno, ali nemojte se onda kriti iza nekakve ekologije. Izađite i recite – mi smo protiv Aleksandra Vučića. Mi želimo da dođemo na vlast u Srbiju zajedno sa Đilasom, Lutovcem, Jeremićem i svima ostalima. Sve je to legitimno, ali što se krijete iza ekologije. Dakle, izađite i recite, pa da vidimo koliko će građana Srbije da vas podrži u tome.

Oni znaju da u tom slučaju nemaju apsolutno nikakve šanse, pa onda i ne pokušavaju da se sakriju iza nekakvih ekoloških i nevladinih organizacija itd, sa ciljem da prevare birače u Srbiji.

Sada se nalazimo, predsedavajući, u jednoj da kažem šizofrenoj situaciji, a to je da oni koji su direktno odgovorni za dovođenje, za sve probleme vezane za „Rio Tinto“. Dakle, oni koji su direktno doveli „Rio Tinto“ u Srbiju danas protestvuju protiv „Rio Tinta“. Kakve veze SNS ima sa „Rio Tintom“? Kakve veze Aleksandar Vučić ima sa „Rio Tintom“? Svi važni dogovori, sve ključne odluke, vezane za Rio Tinto donete su u periodu od 2004. do 2012. godine. Ko je bio na vlasti tada? Aleksandar Vučić ili neki drugi?

Dakle, isti oni koji danas protestvuju protiv Rio Tinta pokušavajući da ušićare neki politički poen i to građani Srbije treba da znaju. Ali dobro, da ako pustimo licemerje njihovo na stranu, evo, protestujte, protestujte do mile volje, ali u skladu sa zakonom. Ali, ne možeš da blokiraš autoput, ne možeš da blokiraš vitalne međunarodne saobraćajnice, ne možeš da zakočiš život u Srbiji, ne možeš da maltretiraš građane, ne možeš da kršiš zakone Republike Srbije.

Ono što je posebno opasno to su najave da će se ti protesti radikalizovati, pa sad vidimo da nam prete paralisanjem Srbije, čak nasiljem, čak blokadom granica, verovali ili ne, čak i blokadom državne granice. Zato apelujem na Vladu Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sve nadležne organe, da se spreče bilo kakvi izlivi nasilja i da se prestane sa maltretiranjem građana od strane ovih lažnih ekologa.

Zahvaljujem.