Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Blagoje Bradić glasao

Blagoje Bradić

Zajedno za Srbijuusvojen

Nije prisustvovao