Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Blagoje Bradić glasao

Blagoje Bradić

Zajedno za Srbiju

usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao