Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Blagoje Bradić glasao

Blagoje Bradić

Zajedno za Srbijuusvojen

Nije glasaousvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao