Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Blagoje Bradić glasao

Blagoje Bradić

Zajedno za Srbiju


usvojen

Nije glasao
usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao