Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Blagoje Bradić glasao

Blagoje Bradić

Zajedno za Srbijuusvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao