Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Maletić glasala

Aleksandra Maletić

Srpska napredna stranka


usvojen

za