Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragomir Karić glasao

Dragomir Karić

Pokret snaga Srbije


usvojen

Nije glasao