Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Sažetak

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017.godinu predviđa zaduživanje Republike Srbije kod Evropske investicione banke (EIB) do iznosa od 50 miliona evra za realizaciju Projekta Klinički centri/C, što predstavlja iznos sredstava koji nedostaju da bi projekat nastavio sa realizacijom.

Finansijski ugovor Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke je potpisan 12 jula 2017.godine u Trstu.

Navedeni projekat podrazumeva rekonstrukciju 4 klinička centra u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Niš I Kragujevac), kao i modernizaciju i proširenje postojećih kapaciteta. Ukupna vrednost radova od strane EIB-a je procenjena na 430 miliona evra.

Finansiranje Projekta je podeljena na sledeći način:
- Vlada Republike Srbije 165.800.000 evra;
- sredstva Evropske komisije kroz CARDS program: 38.600.000 evra;
- Svetska banka 15.600.000 evra;
- bilateralni donatori 10.000.000 evra;
- kredit EIB-a 200.000.000 evra, u tri kreditne linije (A u iznosu od 80.000.000 evra, B u iznosu od 70.000.000 evra i C u iznosu od 50.000.000 evra).

Fizički završetak svih novih i renoviranih zgrada planiran je za decembar 2021. godine.

Do sada je sa EIB-om za navedeni projekat ugovoreno 150.000.000 evra po osnovu dva zaključena finansijska ugovora: Klinički centri/A, potpisan 8. decembra 2006. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke na iznos od 80.000.000 evra („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, broj 83/08) i Klinički centri/B, potpisan 12. decembra 2008. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke na iznos od 70.000.000 evra („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, broj 42/09).. Iz sredstava ove dve kreditne linije finansirane su napred navedene komponente Projekta, od kojih su neke u potpunosti završene.

Kako je za finalizaciju Projekta neophodno još 50.000.000 evra i kako bi sredstva treće kreditne linije postala operativna, pristupilo se pregovorima sa EIB-om za potpisivanje odgovarajućeg finansijskog ugovora, koji je tema ovog Zakona.

Ministarstva zdravlja i Jedinice za implementaciju Projekta, uspostavljene u okviru Ministarstva zdravlja).

Finansijskim ugovorom predviđeno je da EIB, kao zajmodavac, odobri kredit Republici Srbiji, pod sledećim uslovima:

Iznos zajma iznosi 50 miliona evr uz ostavljenu mogućnost Republici Srbiji da izabere fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu prilikom korišćenja svake pojedinačne tranše zajma. Period otplate zajma je 25 godina, uključujući 4 godine počeka. Krajnji datum raspoloživosti sredstava zajma je pet godina od datuma potpisivanja Finansijskog ugovora, s obzirom da je završetak svih novih i renoviranih zgrada planiran do kraja 2021. godine;

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 192
Protiv: 135
192%
135%
0%

Ključne novine

ZAJAM OD EVROPSKE IVESTICIONE BANKE U IZNOSU OD 50 MILIONA EVRA

Srbija uzima Zajam od Evropske ivesticione banke u iznosu od 50 miliona evra kako bi nastavila rekonstrukciju kliničkih centara

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 189
Protiv: 157
189%
157%
0%

CEO PROJEKAT MODERNIZACIJE IZNOSI 430 MILIONA EVRA

Ceo projekat modernizacije kliničkih centara Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac iznosi 430 miliona evra,zajam finansira jedan deo

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 146
Protiv: 180
146%
180%
0%

UGOVOR O ZAJMU JE POTPISAN U TRSTU 12 JULA 2017

Ugovor o zajmu je potpisan u Trstu 12 jula 2017 kao jedan od aranžmana u okviru Samita zemalja zapadnog Balkana

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 163
Protiv: 148
163%
148%
0%

ROK ZA ZAVRŠETAK CELOG PROJEKTA

Rok za završetak celog projekta rekonstrukcije kliničkih centara je kraj 2021.godine

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 174
Protiv: 162
174%
162%
0%

PERIOD OTPLATE ZAJMA

Period otplate Zajma od 50 miliona evra je 25 godina, uz 4 godine počeka

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 174
Protiv: 174
174%
174%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.06.2024, 18:48

Whoops, looks like something went wrong.