Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljibuška Lakatoš glasala

Ljibuška Lakatoš

Srpska napredna stranka
usvojen

za

usvojen

za