Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Sažetak

Ovim Zakonom se počev od 30.09.2018.godine stavlja van snage Zakon o privremenom utvrđivanju načina isplate penzija kojim je od 01.11.2014. godine svim penzionerima koji imaju penziju veću od 25.000 dinara penzija isplaćivana u umanjenom iznosu.

Osim ove ključne izmene, predloženim izmenama i dopunama Zakona, predviđeno je i sledeće:

1) Regulisanje prevremenog odlaska u penziju za osiguranike sa beneficiranim radnim
stažom
Usled potrebe za promenom načina obračuna prevremene penzije kod osiguranika koji su na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (tzv. beneficirani radni staž), izmenama Zakona predviđeno je da se reguliše njihov status odlaska u prevremenu penziju i način računanja penala, koji se računaju za svakog osiguranika konkretno u odnosu na sniženu starosnu granicu. Time se računa samo snižena starosna granica za razliku od prethodnog Zakona gde se računala opšta starosna granica.
Promene koje se unose se takođe odnose na pravo korišćenja prevremene penzije za osiguranike koji rade ili su radili na poslovima sa maksimalnim stepenom uvećanja staža da ukoliko imaju 2/3 efektivno provedenih na poslovima, gde se starosna granica pomera sa navršenih 55 godina na 50 godina.

2) Uračunavanje u penzijski staž vremena za koje je plaćen doprinos za penzijsko i
invalidsko osiguranje po bilo kom osnovu za koji je obavezno uplaćivanje doprinosa
U pogledu računanja penzijskog staža, Zakonom je precizirano je da se osiguraniku u penzijski staž računa vreme za koji je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po bilo kom osnovu za koji je obavezno uplaćivanje doprinosa (a ne samo po osnovu rada, kako je bilo predviđeno dosadašnjim zakonskim rešenjem)

3) Ukoliko se ni na koji drugi način ne može izračunati lični koeficijent osiguranika,
pretpostavljena vrednost koeficijenta je 1
U pogledu računanja ličnog koeficijenta precizirano je da osiguranicima kojima se ne može ni na koji drugi način utvrditi lični godišnji koeficijent on iznosi jedan. Osiguraniku kome u matičnoj knjizi nisu evidentirani podaci o zaradi, naknadi i osnovici zarade za kalendarske godine uzima se vrednost ličnog koeficijenta.

4) Obračunavanje akontativnog iznosa penzije u slučaju da nije moguće utvrditi konačan
iznos
Jedna od promena koje donosi novi Zakon tiču se i obračunavanja penzije, ukoliko su ostvareni svi uslovi a ne može se utvrditi konačni iznos penzije za osiguranika, doneće se privremeno rešenje o akontativnom iznosu penzije gde se mora navesti razlog za nemogućnost određivanja konačnog iznosa penzije. Nakon utvrđenih činjenica akontativni iznos će se zameniti rešenjem konačnog iznosa penzija a ukoliko se te činjenice u naredne tri godine ne reše akontativni iznos će postati konačan. U slučaju da se prilikom perioda isplate akontativnog iznosa osiguraniku isplaćivao manji iznos od konačnog osiguranik ima pravo na isplatu razlike u celosti, takođe ukoliko je osiguraniku uplaćivano više od konačnog iznosa u obavezi je da vrati

5) Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje dužan je da korisniku prava isplaćuje penzije
na teritoriji Republike Srbije i to preko banke.
Međusobni odnosi banke i fonda regulisani su ugovorom, a ukoliko dođe do isplata nakon smrti korisnika penzije banka je u obavezi da Fondu vrati sva sredstva iz čega proizlazi da banka ne može svoja potraživanja prema korisniku namiriti iz tih iznosa.

6) Obustava isplate penzija ukoliko korisnik ne dostavi potrebna uverenja
Zakonom je predviđeno je da ukoliko korisnik blagovremeno ne dostavi uverenja koja se ne pribavljaju po službenoj dužnosti a koji su od uticaja na pravo, Fond obustavlja isplatu dospelih mesečnih iznosa penzija odnosno novčanih naknada. Nakon dostavljanja nedostajućeg uverenja, uplate koje nisu mogle biti izvršene isplatiće se za najviše 12 meseci unazad.

7) Uspostavljanje elektronske matične evidencije
Pojedina pitanja evidentiranja podataka korisnika su rešena uvođenjem elektronske matične evidencije gde se unose svi podaci osiguranika. Cilj uspostavljanja evidencije je olakšavanje pristupa podacima i lakše ostvarivanje prava osiguranika. Predlagač zakona predviđa da će se zahvaljujući ovakvoj evidenciji ukinuti ukupno 16 obrazaca, među kojima i obrazac M4 .

8) U slučaju postojanja fiskalnog prostora korisnicima penzija se mogu povećati iznosi
penzije isplatom novčanog iznosa u svojstvu uvećanja uz penziju.
O uvećanju se odlučuje aktom Vlade, a isplatu vrši Fond iz budžeta uz posebno naznačenje da je do uvećanja došlo.

9 ) Pravila o usklađivanju penzija neće se primenjivati sve do „dostizanja finansijske
održivosti penzijskog sistema“
Pravila o usklađivanju penzija suspenduju se do „dostizanja finansijske održivosti penzijskog sistema“, i do tada će se utvrđivati na način utvrđen propisima koji regulišu budžet i budžetski sistem.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 96
Protiv: 94
96%
94%
0%

Ključne novine

STAVLJANJE VAN SNAGE ZAKONA O PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA

Ovim Zakonom se počev od 30.09.2018.godine stavlja van snage Zakon o privremenom utvrđivanju načina isplate penzija kojim je od 01.11.2014. godine svim penzionerima koji imaju penziju veću od 25.000 dinara penzija isplaćivana u umanjenom iznosu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 74
Protiv: 105
74%
105%
0%

PRAVILA O USKLAĐIVANJU PENZIJA NEĆE SE PRIMENJIVATI SVE DO „DOSTIZANJA FINANSIJSKE ODRŽIVOSTI PENZIJSKOG SISTEMA

Pravila o usklađivanju penzija suspenduju se do „dostizanja finansijske održivosti penzijskog sistema“, i do tada će se utvrđivati na način utvrđen propisima koji regulišu budžet i budžetski sistem.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 80
Protiv: 106
80%
106%
0%

USPOSTAVLJANJE ELEKTRONSKE MATIČNE EVIDENCIJE

Uspostavljanje evidencije sa ciljem olakšavanja pristupa podacima i lakšeg ostvarivanje prava osiguranika. Predlagač zakona predviđa da će se zahvaljujući ovakvoj evidenciji ukinuti ukupno 16 obrazaca (npr. obrazac M4)

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 93
94%
93%
0%

Poslednji put ažurirano: 15.10.2021, 12:18