80. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.09.2018.

Sednica broj: 80

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici, od 26. septembra, članovi Odbora razmotrili su amandmane na više predloga zakona, koje je podnela Vlada, a koji se nalaze na dnevnom redu Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju podneto je 615 amandmana, a Odbor je ocenio da 21 amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a dva amandmana je odbacio kao nepotpune. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, podneto je 38 amandmana, a Odbor je ocenio da jedan amandman, podnet na član 9. nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za preostale amandmane Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Od 20 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Dejan Šulkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Dejan Šulkić

Demokratska stranka Srbije
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 26.09.2018, 16:50