56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

20.09.2018.

Članovi Odbora su na sednici održanoj 20. septembra 2018. godine, razmotrili su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koje je podnela Vlada.

Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić istakla je da je Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva na svojoj sednici razmotrio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i podneo Izveštaj Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kojim predlaže da se ovaj Predlog odluke prihvati.

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu obrazložile su predstavnice predlagača, državna sekretarka Ministarstva finansija Jelena Tanasković i direktorka PIO fonda Dragana Kalinović.

Tanasković je obrazložila pravni osnov za izradu novog finansijskog plana PIO fonda i istakla da su u prvih sedam meseci ove godine planirani prihodi od naplate poreza i doprinosa povećani za 1,80 odsto ili za 7,6 milijardi dinara, što otvara mogućnost da se uradi nov finansijski plan i omogući korekcija penzija od 30.septembra ove godine. Na raspolaganju za te namene biće 4,6 milijardi dinara, kao i još dve milijarde dinara za uvećanje penzija iz budžeta. Ona je dodala i to da se za penzije danas izdvaja iz budžeta nikad manje i to 28,9 odsto, a iz naplate poreza i doprinosa 68,5 odsto.

Takođe, direktorka PIO fonda Dragana Kalinović istakla je da je fond smanjio rashode u vezi sa prinudnom naplatom u prvih osam meseci ove godine, pre svega kada su u pitanju vojni penzioneri, jer je Vlada još 2015.godine taj problem rešila sistemski, te se tako do danas stvorila ukupna ušteda od skoro 7 milijardi dinara.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su većinom glasova Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu.

Članovi Odbora prihvatili su, nakon obrazloženja predstavnika predlagača, i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Goran Kovačević, Milan Lapčević, Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Vojislav Vujić, Olivera Pešić, prof. dr Vladimir Marinkоvić, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović i Momo Čolaković.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
...

Miljan Damjanović

Srpska radikalna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 21.09.2018, 08:34