Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Milanka Jevtović Vukojičić

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, naravno da je osnovni cilj politike Aleksandra Vučića i SNS bolji kvalitet života i bolji životni standard svakog našeg građanina, zato nema sumnje da ćemo u danu za glasanje podržati odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana republičkog Fonda PIO, kojim se omogućava da penzionerima, a njih je 1.700.000,00 bude isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5.000 dinara.

Naravno, moram da kažem da odgovorna politika Aleksandra Vučića i privredni rast, doveli su do toga da prvi put u istoriji ovde, u Domu Narodne skupštine na predlog Vlade raspravljamo o rebalansu budžeta za 2019. godinu iz razloga što je ostvaren suficit u budžetu.

Godine 2014. preduzete su bolne, ali jedino realne i jednino moguće mere za oživljavanje i oporavak naše privrede. Svako onaj koji kaže da može biti napretka u zemlji bez privrede, bez zaposlenih radnika, bez novih fabrika, baca prašinu u oči, upućuje narodu šarene laže i obmanjuje narod.

To su radili do 2012. godine, kada je jedan od ministara žutog tajkunskog preduzeća, Đelić, govorio da je svetska ekonomska kriza šansa za Srbiju. Jeste bila šansa za Đilasa koji se obogatio za 620 miliona evra i za grupu tajkuna. Za građane, nažalost, to je bio najteži period, to je bio period pljačkaške privatizacije kada je žuto tajkunsko preduzeće opljačkalo državu Srbiju za 100 milijardi evra.

Prema procenama jednog američkog instituta, iz zemlje Srbije za 12 godina vlasti žutog tajkunskog preduzeća izneta je 51 milijarda evra.

Žuto tajkunsko preduzeće nije se libilo ni od otimanja novca od onih najugroženijih, a to su deca, samo kroz 150 miliona za gradnju dvorca Heterlend. Naravno, dvorac nije apsolutno izgrađen. Ostale su samo ruševine. Deca mentalno ometena u razvoju opljačkana su za 150 miliona. To je isto Đilas radio u Beogradu sa uzurpiranjem najelitnijeg zemljišta u Pionirskom gradu na Košutnjaku, gde je, tobož, zarad izgradnje dnevnog boravka za decu u stvari izgradi kuću „Velikog brata“ i na taj način ostvario prve milione od prodaje sekunda na televizijskom programu.

Ono što želim da kažem da je Srbija danas ekonomski stabilna zemlja, da se povećavaju i plate i da će biti povećane i penzije. Plate će biti povećane u novembru, a biće isplaćene u decembru od 8% do 15%.

Aleksandar Vučić dovodi nove investitore. Srbija drugi put za redom je među najbolje pozicioniranim državama u svetu po privlačenju stranih direktnih investicija i to otprilike Srbija, u odnosu na svoj broj stanovnika, 12 puta više privlači strane direktne investicije. Naravno da zaslugu za to ima naš predsednik Aleksandar Vučić, kao i kompletna Vlada.

Zahvaljujući strateškom i čeličnom prijateljstvu našeg predsednika i predsednika Narodne Republike Kine Si Đipinga gradi se brza pruga Beograd-Budimpešta.

Nakon posete premijera Ruske Federacije Medvedeva potpisan je Sporazum o rehabilitaciji i obnovi pruge Valjevo-Vrbnica. U stvari, to je deo pruge Beograd-Bar do crnogorske granice gde se neće više putovati 10, 30, 50 kilometara na sat, već će to biti brza pruga koja će imati prosečnu brzinu 100 kilometara na sat.

Inače, moram da naglasim da je ova Vlada renovirala deo ove barske pruge od Resnika do Valjeva u dužini od 77 kilometara i vozovi već danas na ovoj deonici idu brzinom od 100 kilometara na sat.

Zašto je važna infrastruktura? Infrastruktura, a to su i železničke pruge, i vodni saobraćaj, i autoputevi, važni su zato što oni udahnjuju život u svako mesto u Srbiji, i u Suboticu, i u Kosovsku Mitrovicu, i u Kraljevo, i u Čačak i u Požegu. Na svakom mestu život je udahnut zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije.

Na kraju, u danu za glasanje SNS nema dilemu, građani i bolji kvalitet života su nam na prvom mestu. Zato ćemo podržati ovu odluku.
Zahvaljujem poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, informaciona bezbednost je deo opšte bezbednosti svake zemlje. Bezbednost, sigurnost, mir i stabilnost su preduslov ekonomskog napretka i razvoja svake zemlje. To je politika SNS, to je politika Aleksandra Vučić i to je ono na čemu SNS i Aleksandar Vučić svakog dana rade i na čemu streme.

Ja ću se osvrnuti na izmeni i dopune Zakona o informacionoj bezbednosti, pre svega, sa aspekta zaštite dece na internetu. Pre toga, hoću da kažem da je Srbija još od 2015. godine krupnim koracima u stvari ušla u četvrtu industrijsku revoluciju, a četvrta industrijska revolucija odnosi se na digitalizaciju i na korišćenje novih informacionih tehnologija, pre svega, sa aspekta unapređenja kvaliteta života svakog našeg građanina i činjenjem da svakom našem građaninu usluge koje on traži budu na brz i efikasan način dostupne bez mnogo procedura i bez obilaženja šalterskih radnika i nošenja sa sobom hrpe predmeta.

Međutim, informatički napredak, digitalizacija sa sobom naravno nose i neke rizike. Zato je obaveza svake uređene države, a Srbija jeste i uređena i demokratska država, da sačini procenu rizika kao i plan zaštite od mogućih šteta koje mogu nastati korišćenjem društvenih mreža, pre svega mislim na internet.

Moram da istaknem da od 2017. godine Ministarstvo trgovine je uspostavilo Nacionalni centar za prijem obaveštenja koja se odnose na ugrožavanje bezbednosti dece. Sem prijema obaveštenja i sem davanja saveta, ono je nadležnim organima prosleđivalo sve te pozive kako bi u skladu sa svojim nadležnostima drugi nadležni organi preduzimali mere i aktivnosti za zaštitu dece.

Moram da istaknem da od 2017. godine Nacionalni centar je dobio oko osam hiljada poziva. Ali i ono što moram da istaknem i što je svakako za pohvalu to je prepoznavanje da samo kroz edukaciju, samo kroz podizanje svesti i samo kroz odlazak u domove zdravlja, samo kroz odlazak u škole, samo kroz razgovor sa učenicima i nastavnicima možemo da povećamo stepen zaštite dece od rizika koji im vrebaju na internetu. U tom smislu želim da istaknem da je kroz taj program obišlo se 150 domova zdravlja, da su izvršene edukacije direktora domova zdravlja, psihologa domova zdravlja, pedijatara, da je obavljen razgovor sa preko 12 hiljada dece, sa oko pet hiljada roditelja i to u 112 škola.

Takođe moram da istaknem da je IT karavan obišao 58 škola, da su oni takođe radili na interaktivnoj komunikaciji sa decom, da su radili kreativne radionice i da je kroz jednu prezentaciju iz Niša i Novog Pazara bilo uključeno 800 škola.

Naravno da želim da istaknem i MUP zato što u MUP-u postoji Odeljenje za suzbijanje visokotehnološkog kriminala. Moram da istaknem da je za prvih šest meseci u MUP-u registrovano, uhapšeno i procesuirano 23 lica koja su delila pornografske sadržaje deci. Nadamo se, odnosno znamo da je policija i procesuirala i uhapsila počinioce ovog krivičnog dela, ali se nadamo i da ovim počiniocima nije sudio sudija Miodrag Majić jer on ima posebnu empatiju prema njima, pa pedofile uglavnom oslobađa kazne zatvora.

Takođe moram da istaknem da je u okviru MUP-a, sem Odeljenja za visokotehnološki kriminal, ove godine otvoren i Sektor za suzbijanje nedozvoljenih i štetnih sadržaja na internetu i da MUP u saradnji sa Ministarstvom prosvete itekako radi na zaštiti dece od štetnih sadržaja na internetu i to kroz tematska predavanja u četvrtom i šestom razredu i kroz saradnju kako sa nastavnicima, tako i sa učiteljima, đacima i roditeljima.

Na kraju, SNS podržaće predložene zakone i još jednom da podvučem da je bezbednost, sigurnost i mir svakog građanina, a posebno onih najosetljivijih, dece, itekako važno za SNS i sve ćemo učiniti da, mi kao narodni poslanici, zakonodavni okvir odgovara njima. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani predstavnici VSS, moje kolege iz SNS danas su dosta opširno i detaljno govorili o ovoj temi. Pred nama je Predlog za izbor sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i Predlog predsednika sudova, ali i Predlog o razrešenju javnog tužioca u Kraljevu.

Ono što najpre moram da kažem jeste da u danu za glasanje SNS će svakako, polazeći, pre svega, od principa časti, profesionalnosti, dostojanstva i visokog morala svih predloženih kandidata, glasati za kandidate u nadi da će oni časno, pošteno i odgovorno, samo u skladu sa zakonom i Ustavom raditi i donositi presude, pre svega, u ime naroda.

Takođe, želim da istaknem da je sam postupak sproveden na jedan transparentan način, da kod sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju mogu da primetim da, sem pravničkog znanja, imaju i druga znanja i veštine, kao što su znanja stranih jezika, po dva i više, kompjuterska znanja, mnoge sertifikate sa seminara, obuka, radionica itd.

Takođe, kod sudija koji se biraju za predsednike sudova istaći ću samo dva predsednika suda, i to predsednik Višeg suda u Užicu, gospodina Zečevića i predsednika Privrednog suda, takođe u Užicu. U pitanju su ljudi sa dugogodišnjim sudijskim iskustvom. U pitanju su sudije koje su radile u različitim pravnim materijama, što im daje dodatan pozitivan znak da mogu sa uspehom obavljati i rukovodeće funkcije, ali sada ću se vratiti malo na početak.

Pravosudni sistem je jedan od četiri stuba svake države. Nažalost, 2012. godine SNS nije ni nasledila ni temelje, a kamoli stubove posle vladavine duže od deset godina žutog tajkunskog, lopovskog preduzeća.

Naime, 2009. godine na najbrutalniji mogući način iz sudstva i tužilaštva otpušteno je 1.100 sudija, potpuno protivustavno. Ustavni sud je vratio sudije i tužioce na posao, ali na njihovu sreću, ali na žalost građana to je građane i ovu državu koštalo 17 miliona evra. Znači, ta njihova igra reforme, tog žutog tajkunskog preduzeća ponovo se prenela na grbaču građana, jer kako bi se drugačije Dragan Đilas bogatio i danas bio bogat za 500 miliona evra da se nije bogatio vršeći javnu funkciju za račun i na račun građana Srbije.

Takođe, moram da istaknem da je 2010. godine, žuto tajkunsko preduzeće donelo katastrofalnu odluku o ukidanju osnovnih sudova. Bilo je 138 osnovnih sudova u Srbiji. Oni su to sveli na 34 osnovna suda i na masu sudskih jedinica koje su bile krajnje neefikasne. Šta su oni time postigli? Postigli su to da građanima dostupnost pravde bude daleka i nedostižna. To je ono što je radilo žuto tajkunsko preduzeće, sve protivno interesu običnog građanina, a ne u njihovom interesu.

Moram da navedem da je u Beogradu umesto devet sudova tom novom mrežom sudova, u Beogradu ostala samo dva suda, a u Južno Bačkom okrugu gde živi 607.000 stanovnika ostao je samo jedan osnovni sud i to sud u Novom Sadu. Na svu sreću dolaskom na mesto ministra 2012. godine, Nikole Selakovića, ta mreža sudova je ispravljena i mnoge opštine dobile su svoje osnovne sudove čime je i efikasnost sudstva poboljšana, ali i dostupnost pravde građanima takođe omogućena.

Takođe, moram da navedem da iako je pravosuđe jedan ogroman sistem, iako je ovo oblast u kome ima još mnogo da se radi. Moram da navedem da je od 2014. godine ipak dosta urađeno, pre svega u ulaganju u infrastrukturne objekte pravosudnih organa. Zašto je to važno? Zato što ulaganjem u pravosudne objekte, kao što je npr. Palata pravde u Beogradu ili kao što je početak izgradnje Palate pravde u Kragujevcu ili kao što je sud u Aranđelovcu, ili kao što je Privredni prekršajni sud u Užicu omogućava se sudijama da češće zakazuju svoja ročišta i da građani, privredna lica i drugi subjekti pred sudskim organima svoje presudu dobiju u razumnom roku.

Moram da naglasim da je odmah 2012. godine doneta Strategija reforme pravosuđa sa akcionim planom ali i Strategija za sprečavanje borbe protiv korupcije.

Za SNS tolerancija na korupciju je nulta. Zato moram da istaknem da su 1. marta 2018. godine počela da rade odeljenja pri višim sudovima i višim javnim tužilaštvima za suzbijanje kriminala i korupcije i da je doneto već 500 osuđujućih presuda, među njima ima i funkcionera. To znači da SNS poštuje isključivo zakon i samo u skladu sa zakonom i Ustavom se ponaša, nema nezaštićenih, svi smo pred zakonom jednaki.

Naravno, što se tiče Saveza za Srbiju to je još jedno agregatno stanje ovog žutog tajkunskog preduzeća, to su u stvari mrzitelji uspeha. Uspeh Srbije oličen je u liku i svakodnevnom radu i delima Aleksandra Vučića, Vlade SNS. Ti mrzitelji Srbije su oni ljudi koji promovišu silovanje, koji promovišu vešanje, koji promovišu šamaranje, koji promovišu pretnje smrću i ne znaju ništa drugo, sem da vređaju, a posebno im je nekako tu primamljivo da vređaju žene.

Naravno, moram da pomenem da je sindikat pravosuđa u hotelu „Đerdap“, u Kladovu 2012. godine, zbilja organizovao u vreme tog žutog tajkunskog preduzeća, zbilja organizovao jednu bahanaliju, ja posedujem i slike koje su izašle u jednom dnevnom listu, ali me je prosto sramota da pokažem, na dva naga ženska tela servirana je hrana i sa tih nagih ženskih tela sindikalci pravosuđa su uzimali hranu.

Ono za šta se mi zalažemo i ono što je nesporno da bi trebalo da radi i tužilaštvo jeste da pokrene postupak i da se obračuna sa svima onima koji unose motorne testere, koji razbijaju stakla na RTS, koji pale knjige u 21. veku, pa to je fašističko obeležje paljenja knjiga u sred Beograda. Beograd je uvek bio slobodarski grad, u Beograd su dolazili uvek oni kojima su knjige zabranjivane i uvek su nalazili ovde mogućnost da promovišu svoje knjige. Danas, nažalost, to žuto tajkunsko preduzeće, Đilasa, Tadića, Obradovića u centru Beograda pali knjige.

Znači, tome se mora stati na kraj. Tužilaštvo mora da preduzme mere kako bi procesuiralo sve one koji nasiljem i terorom sprovode teror u Beogradu, a na kraju krajeva i širem Srbije. Hvala.
Zahvaljujem.

Saglasna sam sa predlogom Vlade da amandman ne treba prihvatiti, jer jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona je unapređenje tržišta kapitala. Moram da kažem da mi od 2013. godine pa do sada nismo bili na međunarodnom tržištu kapitala. Međutim, ove godine bili smo na Londonskoj berzi i moram da kažem da smo izlaskom na Londonsku berzu povratili međunarodni ugled koji se tiče naše finansijske stabilnosti i povratili ugled što se tiče poverenja stranih investitora u ulaganje u našu zemlju.

Naime, na Londonskoj berzi za ponuđenih milijardu evra javilo se više od 6,5 zainteresovanih, odnosno više od 320 investitora. Dobili smo istorijski najnižu kamatnu stopu od 1,62%. To je istorijski uspeh i sve čestitke Vladi i vama ministre lično. Za šta je iskorišćen taj novac? Taj novac je upravo iskorišćen da bismo vraćali one skupe kredite kojim nas je zaduživala vlast do 2011. godine, a čija je kamatna stopa bila preko 7,5%. Samo na ovako niskoj kamatnoj stopi od 1,62% izvršena je ušteda na kamate od 3,8 milijardi dinara.

Inače, što se tiče poverenja stranih investitora, što se tiče ekonomske stabilnosti i ekonomskog napretka naše zemlje, moram da istaknem da Republika Srbija, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, politici Vlade, krupnim koracima korača napred.

Srbija je najbrže rastuća ekonomija u Evropi, drugi put zaredom. Dinar je u 2018. godini proglašen za drugu najstabilniju valutu. U Srbiji trenutno ima 41.000 gradilišta. Do 2012. godine na kompletnoj teritoriji Republike Srbije bilo je 1.550 gradilišta. Danas samo u Beogradu ima preko 2.000 gradilišta, znači više gradilišta nego 2012. godine što je bilo na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Zašto su gradilišta važna? Zato što se povećava zaposlenost i zaposlenost jeste povećana realno, stvarno jer se podaci dobijaju iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Nezaposlenost je sada rekordno niska, 10,3%, ali za SNS ona je i dalje visoka i dalje ćemo preduzimati sve da se ona približi onoj cifri kakva je u zemljama demokratskim, razvijenim u zemljama EU.

Što se tiče ulaganja u industrijske zone, moram da istaknem da opština iz koje dolazim je opština Priboj, da je izgrađena jedna od najvećih industrijskih zona u zapadnoj Srbiji, da u toj industrijskoj zoni koja je nekada bila jedno devastirano, zapušteno zemljište sada posluje više kompanije iz Španije, iz Holandije, iz Turske, ali posluju i naše kompanije iz Požege. U industrijskoj zoni zaposleno je oko 450 radnika. Srbija zahvaljujući ekonomiji na realnim osnovama korača krupnim koracima napred.

Ovi zakoni su značajni ne samo radi usaglašavanja sa EU, ali ne možemo da zaboravimo da Srbija upravo najveću spoljnotrgovinsku razmenu ima sa zemljama EU, nego radi nas samih i radi boljitka života svakog našeg građanina. Ne možemo da zaboravimo i ne smemo da zaboravimo, to je fakat i to je činjenica, da u nemačkim kompanijama radi preko 60.000 naših građana, da u francuskim kompanijama radi preko 15.000 naših građana, to su sve primanja i prihodi naših građana i primanja i prihodi kojim se, na kraju krajeva, puni i republički budžet i budžeti lokalnih samouprava. Hvala.
Zahvaljujem.

Naravno da ova komisija treba da postigne operativnu nezavisnost i samostalnost, i naravno da ne treba da bude pod kontrolom izvršne vlasti. Upravo ovim Predlogom zakona postiže se njena nezavisnost i samostalnost u punom kapacitetu. Ne postoji bolji način transparentnosti u radu ove komisije od načina koji se predlaže pomenutim zakonom.

Naime, ova komisija biće u zakonskoj obavezi da podnosi izveštaj Domu Narodne skupštine, odnosno da izveštaj o svom radu podnosi narodnim poslanicima do kraja marta meseca za prethodnu godinu.

Inače, ono što je vrlo značajno, a takođe tiče se formiranja ove komisije, kao nezavisnog tela, to je da je politika SNS takva da naš odnos prema kriminalu i korupciji je nultni, odnosno formiranjem ove komisije na ovakav način kao nezavisnog državnog organa, upravo ima za cilj sprečavanje korupcije u svakom mogućem obliku. Zahvaljujem.
Zahvaljujem poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, pred nama drugi dan, nalazi se set finansijskih zakona. Ono što najpre moram da kažem, to je da ekonomija, zasnovana na zdravim osnovama, je temelj svake uspešne države. Nažalost, 2012. godine temelji države bili su razrušeni i tek, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovim dolaskom na mesto premijera, 2014. godine, nakon bolnih, ali jedino mogućih sprovedenih mera fiskalne konsolidacije, došli smo u situaciju da tri godine za redom imamo suficit u budžetu.

Juče je pred nama bio rebalans budžeta za 2019. godinu, a rebalans budžeta donet je iz razloga suficita, odnosno većih prihoda od rashoda. U tom smislu i kompletnoj Vladi i vama, gospodine ministre Siniša Mali, iskrene čestitke.

Naravno da je donošenje finansijskih zakona za poštovanje. Donošenje zakona podrazumeva i deo finansijske discipline. Ekonomski napredak i razvoj jednog društva, takođe ne mogu bez finansijske discipline i finansijske odgovornosti.

Ja bih upravo predložen zakon o kontroli državne pomoći podvela između ostalog i pod zakon kojim se omogućava finansijska disciplina i finansijska odgovornost, kako davaoca, tako i korisnika državne pomoći.

Naravno da je razlog za donošenje ovog zakona i usaglašavanje sa zakonodavstvom EU, pre svega sa Poglavljem 8, ali ja moram da kažem da Republika Srbija najveću spoljno-trgovinsku razmenu upravo ima sa zemljama EU, kao i da najveće i najrazvijenije evropske ekonomije, kao što su Nemačka, Francuska, Italija, imaju veliki broj preduzeća upravo na teritoriji Republike Srbije.

Kada je u pitanju Zakon o kontroli državne pomoći, kao jednu od njegovih veoma bitnih karakteristika, moram da navedem transparentnost svih postupaka u procesu dodele državne pomoći. Zašto je to važno? To je važno sa aspekta suzbijanja i sprečavanja korupcije, jer SNS svojim dolaskom na vlast u stvari je uspostavila nultu toleranciju prema kriminalu i korupciji.

Znači, sem uspostavljanja jasnih pravila, sem pune transparentnosti i otvorenosti svakog postupka i svakog koraka u dodeli državne pomoći, moram da kažem da ovaj zakon doprinosi i efikasnom privrednom razvoju, boljem privrednom razvoju, a dosadašnji privredni razvoj možda se najbolje meri na pokazatelju nezaposlenosti, a ta nezaposlenost je rekordno niska 10,3%.

Takođe, moram da naglasim, kao jedan od vrlo značajnih rezultata koji će usvajanjem ovog zakona, do čega će doći, to je registar državne pomoći. To je u stvari jedinstvena elektronska baza podataka gde će moći jednim klikom da se vide svi korisnici državne pomoći.

Takođe, moram da kažem da je i te kako važno što se ustanovljava nezavisno telo, a to je Komisija za kontrolu državne pomoći, jer državnu pomoć pruža Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i drugi privredni subjekti koji raspolažu javnim sredstvima.

Prema tome, formiranje ove komisije značajno je i sa aspekta objektivnosti i naravno rada punim kapacitetom u kontrolu trošenja novca. Vrlo važno za komisiju je i to što je njen rad zasnovan na Zakonu o opštem upravnom postupku, ali takođe moram da naglasim da je predviđena dvostepenost u odlučivanju, što znači da postoji sudska zaštita kroz pokretanje upravnog spora.

Takođe, moram da naglasim za sve one, mada nismo danas čuli kritike na ovaj zakon, ali moram da kažem kada se tiče poljoprivrede i subvencija koje se odnose na poljoprivrednike i ribarstvo, te subvencije su izuzete iz ovog zakona i država će i dalje, kao i do sada upravo davati subvencije i ulagati u poljoprivredu, jer poljoprivrede jeste i te kako važan parametar, kada je u pitanju rast BDP, a samim tim i uopšte rast naše države i poboljšanje kvaliteta života naših građana.

Dotaknuću se samo na još jednu opasku koju je danas jedan uvaženi narodni poslanik iz opozicije izneo, on trenutno nije u sali, ali je rekao da država nikada nije manje ulagala u socijalna davanja. Moram da kažem da je to apsolutna neistina. Rebalansom budžeta, upravo za razdeo socijalnih davanja, povećan je za 5,9% i to je u iznosu 120 milijardi. Najveći deo odnosi se na zaštitu i podršku onih najosetljivijih grupa i moram da kažem, najveći deo od osam milijardi je namenjen za isplatu naknade koji se odnosi na porodilje.

Pitanje populacione politike prvi ispod tepiha izvadio je upravo naš predsednik Aleksandar Vučić, prepoznajući pitanje populacione politike, kao jedno od nacionalnih pitanja i kao jedno od strateški važnih pitanja. Moram da naglasim da je u zadnje dve godine i te kako mnogo učinjeno po tom pitanju, prvi put žene koje su poljoprivrednice imaju pravo na ostvarivanje prava na porodiljsko bolovanje, kao i ukupan obim žena koje mogu da koriste ovo pravo je povećan.

Naravno da će SNS u danu za glasanje podržati sve ove finansijske zakone, jer svi oni doprinose bolje kvalitetu života naših građana, a to jeste cilj i našeg predsednika i SNS i Vlade. Hvala.
Poštovani predsedavajući, uvažena Poverenice sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, pred nama se nalazi izveštaj za 2018. godinu Poverenice, koji se razmatra ovde u domu Narodne skupštine, za razliku od onih prethodnih godina kada se ovaj izveštaj razmatrao na skupštinskim odborima. Ovo, naravno, doprinosi transparentnosti i većoj informisanosti građana o svim onim aktivnostima sa kojima se Poverenica susretala u svom radu u 2018. godini.

Najpre moram da kažem, što se samog izveštaja tiče, da je on apsolutno urađen u skladu sa metodologijom izrade jednog izveštaja, da je on sveobuhvatan, da taksativno navodi sve one poteškoće sa kojima su se građani susretali, da dajete mišljenje, da dajete preporuke, da pokrećete postupke i ono što posebno želim da naglasim, a što se u vašem izveštaju vidi, da preporuke koje ste dali institucijama i drugima, a tiče se zaštite osoba sa invaliditetom, odnosno pružanjem podrške u ostvarivanju njihovih prava, da su svi ispoštovali u stoprocentnom iznosu. Znači, to pokazuje da smo mi kao društvo osetljivi, da smo mi kao društvo humani, ali naravno pokazuje i to da imamo saznanja i prepoznajemo kada je nešto diskriminacija i u postupanju organa javne vlasti.

Takođe, moram da istaknem da ste izveli mnoge obuke koje se upravo tiču organa javne vlasti, da na adekvatan način i u pravo vreme prepoznaju svako ono postupanje koje može dovesti jedno lice ili više lica u situaciju da može biti diskriminisano.

Naravno, želim da se osvrnem na jednu grupu koju ste vi ovde predstavili, a to su pitanja koja se odnose na stare osobe. Danas je 1. oktobar, Međunarodni dan starih. Ovde u Domu Narodne skupštine, pod pokroviteljstvom predsednice Narodne skupštine Maje Gojković i zajedno sa vama, u maloj sali održan je jedan sastanak koji se tiče međugeneracijske solidarnosti. Sastanak je bio zbilja impresivan. Prisustvovala su deca, prisustvovali su stari, prisustvovali su predstavnici nadležnih ministarstava i zbilja međugeneracijska saradnja i zbližavanje i pokazivanje empatije prema starijima, zbilja je možda jedan od glavnih zadataka našeg društva i na onome što treba da radimo.

Broj podnetih pritužbi koji se tiče starih lica, svakako direktno ne implementira, a njih je mali broj, svakako direktno ne implementira stanje starih uopšte u našem društvu. Međutim, moram da istaknem da od 2014. godine, Vlada je učinila i te kakve pomake upravo u zaštiti starih lica.

Najpre želim da istaknem, kada su u pitanju stari bez porodičnog staranja i bez sopstvenih prihoda, omogućen je smeštaj u privatne domove. Naravno, troškove smeštaja snosi budžet Republike Srbije, a sve u cilju da bi se smanjile liste čekanja i da bi starim licima, koji imaju potrebu za takvom uslugom, pravovremeno i blagovremeno bio pružen takav smeštaj.

Naravno, želim da istaknem da je Vlada mnogo učinila i kada se tiče zdravstvene zaštite starih lica. Smanjene su liste čekanja kada se tiče samog dijagnostičkog postupka. Nekada je to trajalo godinama, danas traje od 30 do 60 dana. Takođe, uveden je elektronski recept, znači stari ljudi ne moraju da idu stalno kod lekara radi prepisivanja svoje terapije i takođe Vlada je puno učinila, sem na izgradnji putne infrastrukture koja se tiče auto puteva, puno su učinile i lokalne samouprave na izgradnji putne infrastrukture od grada prema selu, što skraćuje putovanje starim licima do zdravstvenih ustanova i naravno svih onih ustanova koje su njima neophodne.

Naravno, želim da naglasim da je Vlada za razvoj usluga socijalne zaštite takođe budžetom opredelila namenski transfer za razvoj usluga socijalne zaštite, među kojima spada i kategorija starih i tu pre svega želim da naglasim uslugu u pomoći u kući starim licima, kako bi stara lica kroz adekvatnu podršku ostala u svom prirodnom okruženju.

Stari su kategorija našeg stanovništva od kojih treba mlađi da uče i danas je to u Domu Narodne skupštine na impresivan način i prikazano. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Ono što rukovodi SNS je odnos prema boljem životu svakog građanina Republike Srbije i izlaženju u susret njihovim potrebama u realnom vremenu.

Ono što želim da naglasim, a što ove izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju donose to je u stvari uspostavljanje pravnog okvira da bi se dala šansa studentima koji su upisali studije zaključno sa 10. septembrom 2005. godine da završe te studije po planu i programu koji je tada važio.

Poštovana gospodo, njima je bio rok za završetak studija 2011. godina. Znači, dat im je rok od šest godina. Danas je 2019. godina. Znači, radi se o ljudima starijim od 35 godina, koji su započeli studije možda i ranije od 2005. godine i koji su sada sigurno negde u četvrtoj, petoj deceniji života. Mi ne želimo njih da ograničavamo što se tiče njihovog obrazovanja. Mi im ovde dajemo šansu da oni u naredne dve godine te započete studije završe ukoliko, naravno, imaju želju, jer obrazovanje je dvostrani proces. Obrazovanje je pitanje i države, odnosno visokoškolske institucije, ali i pitanje želje i motivacije studenata da li oni žele da završe svoje započete studije.

Visoko obrazovanje ne spada u red obrazovanje koje je po zakonu obavezno. Znate, među ovim studentima ima verovatno i onih koji nemaju više možda ni želju, ni motivaciju da te započete studije završe, ali moram nešto reći o odnosu prema obrazovanju.

Obrazovanje je jedan proces i on podrazumeva rad, odgovornost, posvećenost poslu i rezultat, a rezultat visokog obrazovanja je polaganje ispita, učenje, rad, potpuna posvećenost onome što treba da se nauči i naravno da postoji rezultat, a rezultat je diploma koja se posle toga stiče.

Naravno da obrazovanje ima u sebi i tu vaspitnu funkciju. Drago mi je da je od 2012. godine ta vaspitna funkcija vraćena u sistem obrazovanja, ali ono što je važno za sistem obrazovanja i te kako je važno porodično vaspitanje. Porodično vaspitanje je nešto što svako od nas donosi i u osnovnu i srednju školu i na fakultet i sutra na posao.

Porodično vaspitanje, a naravno i obrazovanje je ono što mi unosimo i u naš odnos prema radu, odnos prema postignućima, odnos prema drugim kolegama, odnos prema životu uopšte.

Takođe, moram da napomenem da se ovde radi od 2012. godine, od dolaska SNS na vlast, izvršene su mnoge reforme upravo u sistemu obrazovanja. Poštovana gospodo, mi danas treba da spremamo generacije za 21. vek. To je sasvim drugačiji način obrazovanja i drugačiji nastavni plan i program od nastavnih planova 2005. godine.

Svakako, mi jesmo da se pruži šansa studentima i kroz glasanje za ovaj zakon mi ćemo tu šansu i pružiti, jer je SNS dobrobit čoveka na prvom mestu.
Zahvaljujem.

Politika Aleksandra Vučića i SNS je Srbija zasnovana na znanju, na radu i blagostanju njenih građana. Naravno u fokusu politike SNS i ideje koju promoviše Aleksandar Vučić, upravo je građanin i zaštita njegovog najboljeg interes, kao i izlazak u susret državnih organa, institucija, kako bi se kvalitet života svakog građanina u Republici Srbiji popravio.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u fokusu ovog zakona su studenti i to studenti koji nisu završili studije, odnosno koji su upisali studije do 10. septembra 2005. godine. Njima je bio rok da završe do 2011. godine. Iz raznih životnih razloga, odnosno u razloge ne moramo ni da ulazimo, ali oni nisu do tada završili započete studije, nisu završili master studije, nisu završili doktorske studije i to je sve razlog da se njima da šansa da u naredne dve godine završe svoje studije.

Znanje je moć, a svaka napredna ekonomija, a Srbija, zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji koju je sproveo od 2014. godine, tada premijer Aleksandar Vučić, svoju ekonomiju temelje na zdravim osnovama, ali, takođe, svaka ekonomija temelji se i na rastu i razvoju koji proističe iz znanja.

Moram da istaknem da su u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izvršene i te kako značajne reforme. Najpre želim da istaknem kao jednu od najznačajnijih reformi u sistemu vaspitanja i obrazovanja, a to je dualno obrazovanje, to je sticanje moći učeniku i studentu da upravlja svojim znanjem kako bi proizveo uslugu, kako bi proizveo proizvod, kako bi on bio konkurentan na tržištu. To je, naravno, i mogućnost da se kroz razne naučno-istraživačke projekte steknu novi proizvodi i da se ide u korak sa savremenim dostignućima u svetu uopšte, da se ide u korak sa savremenim dostignućima u ekonomiji na globalnom nivou.

Takođe, želim da naglasim i veliku zaslugu Ministarstva na vraćanju vaspitanja u osnovne i srednje škole. Vaspitanje je nešto što je nedostajalo dugi niz godina i kao da su ga nekom sabljom, posebno u periodu do 2012. godine, izbacili iz škola.

Škola mora da svoj rad, sem obrazovanja, temelji na vaspitanju. Naravno da nije vaspitanje nešto što treba da radi samo škola, ali zakonskom regulativom vi ste fantastično uspostavili red kroz povezivanje i sa roditeljima, kroz povezivanje sa drugim institucijama na lokalnom nivou i pokušavate da vratite tu vrlo značajnu ulogu koje škole treba da imaju, a to je vaspitna uloga.

Takođe, želim da naglasim da su velika sredstva od 2014. godine uložena u razvoj, odnosno u infrastrukturu, kada su u pitanju i osnovne škole i predškolske ustanove i visokoškolske ustanove. Uloženo je 150 miliona evra za obnavljanje 128 škola, rekonstrukciju u skladu sa najvišim standardima koji se tiču i energetske efikasnosti, a sve u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za učenje i rad kako dece tako i nastavnika. Dve takve škole nalaze se i u Priboju, opštini iz koje ja dolazim. To je OŠ „Desanka Maksimović“, koja je u potpunosti rekonstruisana i srednja Mašinsko-elektrotehnička škola.

Naravno, zahvaljujući ekonomskom napretku i razvoju Republike Srbije od 2014. godine, zahvaljujući smanjenju javnog duga, zahvaljujući realnom planiranju budžeta stekli su se uslovi za povećanja plata u ovom sektoru, odnosno u svim sektorima od 8% do15%. Između ostalog, to će biti sektor koji se odnosi i na prosvetu i na nauku i za istraživanje.

Što se tiče ovih političkih aktivista koji su se zatvorili u Rektorat, moram da istaknem da su to u stvari politički aktivisti Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Obradovića, onih istih predstavnika žutog tajkunskog preduzeća koji su za 10 godina vladavine opljačkali građane Srbije za preko 100 milijardi evra.

Samo Dragan Đilas, vršeći javnu vlast, za četiri svoje kompanije ostvario je prihod od 619 miliona evra, a neto prihod iznosi 105 miliona evra. Pa, gde to ima da neko, vršeći javne funkcije, obogati se? Ima kod Dragana Đilasa, jer on polazi od parole – što narodu gore, to njemu bolje.

Naravno da se ovi protesti zasnivaju na nasilju i da je nasilje nešto što apsolutno ne opravdavamo. Radi se o zloupotrebi jedne manjine, da zabrani osnovna prava većini, kako nastavnicima, tako i studentima. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se.

Poštovana predsednice, uvaženi ministri, amandman naravno ne treba prihvatiti ali ono što želim da kažem, to je da ovaj zakon sem usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom upravo ovaj član zakona se usaglašava sa Zakonom o opštem upravnom postupku i to sa članom 100. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku koji reguliše prekid postupka u tačno određenim situacijama, između ostalog i onda kada dođe do smrti.

Ono što želim da kažem to je da zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima i te kako doprinosi pravnoj sigurnosti onih investitora koji dolaze u Srbiju, investiraju sa modernim mašinama, sa savremenim, sa mašinama koje imaju savremena tehnološka dostignuća.

Želim da naglasim da za razliku od žutog tajkunskog preduzeća, koje je potpuno uništilo industriju u Srbiji, ostavilo 400 hiljada radnika bez ranih mesta. Za razliku od njih Vlada Aleksandra Vučića, i sam Aleksandar Vučić, kao predsednik, rade na reindustrijalizaciji Republike Srbije.

Kao primer toga, moram da navedem opštinu iz koje ja dolazim, a to je opština Priboj, gde je zahvaljujući, pre svega Aleksandru Vučiću, izgrađena industrijska zona u kojoj posluju devet kompanija. Tu su investitori, sa najsavremenijim mašinama, iz Turske, iz Švedske, iz Holandije, ali i domaći investitor sa najsavremenijom tehnologijom.

U januaru mesecu ove godine, došao je domaći investitor, firma „Inmold“ iz Požege, koja treba da zaposli 100 radnika. Inače, to je kompanija sa najsavremenijim, tzv. CNC mašinama i bavi se proizvodnjom robota, kao i alata za brizganje plastike i obojenih metala.

Tako radi odgovorna Vlada, tako radi naš predsednik Aleksandar Vučić, ulaže sve napore za sigurnost investitora, ali i za pravnu sigurnost svih onih koji će se u ti firmama baviti pronalascima i patentima. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Amandman je podnet na član 5, koji inače uređuje studijski program po dualnom modelu. Moram da istaknem da je suština ovog zakona, zakona studiranja po dualnom modelu, upravo izgradnja partnerskog odnosa između visokoškolske ustanove i poslodavca ili više poslodavaca, a sve u interesu zaštite najboljeg interesa studenta, a da bi on stekao znanja i kompetencije u realnom okruženju i da bi nakon izlaska sa školovanja mogao da upravlja svojim znanjem, a znanje je moć.

Prema tome, ovde uopšte se ne postavlja pitanje da poslodavci mogu, nego poslodavci treba i moraju da učestvuju u studijskom programu, jer i kroz realizaciju programa učenja kroz rad studenti preko mentora kod poslodavaca i te kako učestvuju u sprovođenju onog studijskog programa, koji su zajednički osmislile i visokoškolske ustanove i poslodavci.

Ono što želim da istaknem je da je pokretač reforme obrazovnog sistema i čovek koji je inicirao sve reformske procese u našem društvu, zarad boljeg kvaliteta života svih naših građana, upravo Aleksandar Vučić.

Ja moram da istaknem, kada se tiče srednjih škola, prema podacima iz ove godine, od 312 učenika, koji su završili srednje škole po dualnom modelu obrazovanja, 204 učenika se zaposlilo. Prema tome, sva istraživanja pokazuju da učenici koji završe obrazovanje po dualnom modelu u velikom procentu, od 75%, pa do 90%, dobijaju zaposlenje u roku od šest meseci.

Za razliku od tajkunskog, lopovskog preduzeća Đilasa, Tadića i Jankovića, koji nisu sprovodili nikakve reformske procese, jer su se interesovali samo za svoje lično bogaćenje na teret i na grbači radnika, ova Vlada, naš predsednik Aleksandar Vučić, upravo se bori da svaki mladi čovek završi obrazovanje i stekne kvalifikaciju po najvišim standardima i, naravno, ubrzo dobije posao. Obrazovanje je u direktnoj uzročno-posledičnoj vezi sa smanjenjem siromaštva i obrazovanje koje daje priliku mladom čoveku da što pre dođe do zaposlenja svakako utiče i na rast BDP, i na smanjenje onih najsiromašnijih.

Naravno, ovde želim da istaknem i značaj Vazduhoplovne akademije u srednjem obrazovanju koja na 11 obrazovnih četvorogodišnjih profila školuje svoje učenike. Nije čudo što jedna od najznačajnijih avionskih kompanija, odnosno fabrika za avione, nemačka MTU upravo traži destinaciju za svoju fabriku u Srbiji, jer kao prvi kriterijum navodi upravo kvalitet dualnog obrazovanja koje se realizuje i sprovodi u Republici Srbiji.

Moram da istaknem i da Saobraćajno-tehnička škola iz Zemuna ima ugovore sa austrijskim kompanijama i njihovi učenici u cilju sticanja znanja iz logistike i špediterskih znanja iz oblasti saobraćaja nalaze posao i zaposlenje u austrijskim kompanijama. Prema tome, ovakav zakon sigurno jeste u interesu boljitka i sveukupnog napretka Republike Srbije, a za sveukupni napredak Republike Srbije na najbolji način, svakog dana i kao najveći patriota ove zemlje pokazuje se Aleksandar Vučić.
Zahvaljujem.

Apsolutno se slažem sa mišljenjem Vlade, ali moram još nešto da istaknem. Apsolutno ne treba biti skeptičan kada je ovakav zakon na dnevnom redu.

Šta će biti, to ćemo videti, jer će Ministarstvo prosvete i te kako raditi na praćenju evaluacije ovog zakona. Ono što zasigurno možemo da tvrdimo, a sumnje su i tada bile, kada se donosio Predlog zakona o srednjem dualnom obrazovanju, takođe su se javljale mnoge skepse, mnoge sumnje, ali to je pokazalo pozitivne efekte.

Znači od 312 učenika koji su završili srednju školu po dualnom modelu, 204 je našlo zaposlenje, 90% njih zapošljava se u roku od šest meseci. Zapošljavanje direktno utiče na smanjenje siromaštva. Zapošljavanje direktno utiče na ekonomski napredak i razvoje Republike Srbije. To je jedna stvar.

Druga stvar, savremene tehnologije se upravo nalaze u savremenim kompanijama. Te savremene kompanije zahvaljujući politici mira i stabilnosti Aleksandra Vučića, ali i naravno i politici Vlade dolaze u našu zemlju. U nemačkim kompanijama radi 62 hiljade naših građana. U francuskim kompanijama radi 15 hiljada građana Republike Srbije.

Ne dolaze ta preduzeća sa zastarelim tehnologijama. Oni dolaze sa tehnologijama za 21. vek. Ovaj zakon prevashodno je namenjen studentima koji se obrazuju na tehničko-tehnološkim i medicinskim studijima. Da bi studenti vladali svojim znanjem, koji ponovo ponavljam je najveća moć, upravo kroz ovakav model treba da se obrazuju.

Efekte ovog zakona kao i onog o srednjoj stručnoj spremi videćemo nadam se za tri godine i naravno pozitivne. Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, ključ uspeha svakog društva leži u obrazovanju. Ja moram da kažem da je Vlada Republike Srbije, da je naš predsednik Aleksandar Vučić, ali i vi, gospodine Šarčeviću, kao ministar koji je nadležan za oblast prosvete, obrazovanja, nauke, i te kako mnogo doprineli na planu reforme obrazovanja i prilagođavanja obrazovanja potrebama učenika i potrebama tržištu rada. To je ključ uspeha. Sigurno da i u tome leži jedan od ključeva uspeha našeg društva, a ključ uspeha svakako jeste da mladi, obrazovani, kompetentni ljudi, puni znanja, koje je primenjivo u realnom životu, puni veština, tzv. mekanih veština, koji se tiču učešća u projektima, timskog rada, veština koje se tiču sticanja samopouzdanja i sopstvenog vrednovanja kvaliteta onog što su oni naučili, mogu da ostanu i rade u ovoj zemlji.

Ja ću da navedem jedan od zakona koji se danas nalazi na dnevnom redu, a to je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima. Zašto želim da navedem ovaj zakon, izmene i dopune ovog zakona? Zato što smatram da vi vrlo aktivno radite na praćenju implementacije vaših zakona i u tom aktivnom radu, praćenju implementacije zakona, uočavate sve one poteškoće koje bi trebalo otkloniti kako bi zakon bio efikasan.

Zakon o patentima pre svega značajan je sa aspekta što on omogućava veću pravnu sigurnost investitorima koji dolaze u našu zemlju, a takođe i veću pravnu sigurnost pronalazačima.

Moram da navedem da investitori koji dolaze u našu zemlju dolaze sa modernim tehnologijama. To nisu zastarele tehnologije, to su moderne tehnologije. Naravno, oni dolaze sa svojom opremom, sa svojim programima i naravno da su zainteresovani da se bave istraživanjem i razvojem koje će uvećati vrednost njihovih kompanija i, naravno, na taj način dolaziti i do dobiti.

Vrlo je važno što se taksativno navode sve procedure koje se odnose na zaštitu kako investitora tako i na zaštitu onih koji su u radnom odnosu i koji kroz radni odnos dolaze u situaciju da dođu do pronalaska, odnosno do pronalaska koji će kasnije biti patentiran. Vrlo je jasno, da decidno i jasno zakonski bude uobličen taj odnos, da ne bude nikakvih praznih koraka, a to upravo ovaj zakon omogućava, između investitora, između pronalazača. Naravno, ovaj zakon ide i korak napred što se tiče potpune pravne sigurnosti - on predviđa i sudsku zaštitu, kako investitora, tako i pronalazača.

U tom smislu, smatram da je ovim predlogom zakona, izmenama i dopunama zakona postignuta najveća moguća pravna sigurnost. Moram da istaknem da ste vi ovde koristili i uporedno pravo, pre svega pravo Nemačke i Slovenije želim da istaknem. I, naravno, pomenuću da ovde decidno i jasno je predviđena situacija, neko je to od kolega poslanika pominjao, kada se desi smrt pronalazača, da se onda postupak prekida, ali naravno, samo do onog momenta kada ne bude završen ostavinski postupak i kada naslednici ne podnesu ponovo prijavu za nastavak tog postupka.

Naravno, ono što takođe želim da istaknem, to je Naučno-tehnološki park ovde u Beogradu, koji je osnovan zahvaljujući Vladi Republike Srbije, na čijem čelu je tada bio danas predsednik Aleksandar Vučić. Zahvaljujući gradu Beogradu, zahvaljujući Univerzitetu u Beogradu, zahvaljujući resornom ministarstvu, koje danas zapošljava 71 kompaniju, u kojima radi preko 650 inženjera. Takvi tehnološki parkovi se grade i u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Čačku. Plan je da se i ovaj naučno-tehnološki park proširi na 16.000 metara kvadratnih i da u bližoj budućnosti zaposli oko 12.000 inženjera.

Želim da naglasim jedan projekat koji je u ovom naučno-tehnološkom parku proglašen kao najbolja ideja za 2018. godinu, a to je izrada pametne rukavice za slepa i slabovida lica, koje i te kako mogu da poboljšaju kvalitet njihovog života, i za koje je udruženje, odnosno Savez slepih Srbije zainteresovan.

Ono što takođe želim da istaknem, a proizvod i rezultat je, pre svega, čeličnog prijateljstva između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, a to čelično prijateljstvo gradi se na bliskim odnosima predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đipinga, to je naučno-industrijski park koji će biti izgrađen u Borči po ugledu na najmoderniji takav park u Kini, u gradu Sudžou.

Sada je potpisan memorandum sa nekih 40 kineskih i drugih svetskih kompanija koje će, svakako, sa najmodernijom svojom tehnologijom doći ovde. Tako da Srbija neće biti više zemlja odliva mozgova, nego će da bude zemlja u koju dolaze mladi obrazovani ljudi i, naravno, zemlja u kojoj će se proizvoditi pametne usluge i proizvodi. Zahvaljujem.
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicom, kolege poslanici i poslanice.

Ulaganje u obrazovanje, svakako jeste ulaganje u razvoj. Napredna razvoja Srbija jeste cilj politike SNS i cilj politike Aleksandra Vučića. Zapošljavanjem mladih ljudi i to zapošljavanje u skladu sa njihovim znanjem, sa njihovim sposobnostima, sa njihovim kompetencijama i naravno uz pravičnu nadoknadu, takođe jeste cilj politike Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije.

Ono što moram da istaknem to je da prvi put đaci i studenti u Republici Srbiji imaju opremu, programe i znanja iz oblasti industrije 4.0. Ta oblast industrije 4.0 znači da kompanije koje dolaze u Republiku Srbiju dolaze sa savremenom tehnologijom, jedini način da se učenici i studenti upoznaju sa savremenom tehnologijom jeste upravo kroz dualno obrazovanje. Navešću primer jedne od najvećih nemačkih avio-fabrika za proizvodnju avio-delova koji ima nameru da dođu u Srbiju i kao jedan od osnovnih kriterijuma upravo je navela dualno obrazovanje koje se sprovodi na Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu, znači potpunu pripremljenosti i potpunu mogućnost da stručnjake za ovu avio kompaniju nađe upravo ovde u Srbiji, odnosno u Beogradu. To nisu nikakvi malo plaćeni poslovi, to su i te kako dobro plaćeni poslovi i to je jedan od načina da mladi ljudi ostanu u Republici Srbiji.

Naravno, moram da kažem da je Vlada Republike Srbije izvršila ogromna ulaganja u infrastrukturu, to je 150 miliona evra, za 128 škola. Neke od tih škola se nalazi u opštini Priboj iz koje ja dolazim. Hoću da kažem da Vlada Republike Srbije ulaže na Kosovo i Metohiju u obrazovni sistem, najstarija stručna škola na KiM, a to je Poljoprivredna škola u Lešku, obnovljena je naravno.

Ovim putem želim da pozovem i Srbe sa KiM da 06. oktobra izađu na izbore na KiM i glasaju za Srpsku listu jer je to jedini način našeg prosperiteta, očuvanja našeg identiteta i budućnost Republike Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, politika koju sprovodi Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije jeste politika istine, jeste politika mira i jeste politika očuvanja bezbednosti i sigurnosti, jeste politika partnerstva, jeste politika prijateljstva. To su osnovna načela na kojima Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije temelji svoju i unutrašnju i spoljašnju politiku.

Kada je u pitanju spoljašnja politika koju sprovodi Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, to je, pre svega i iznad svega, interes Republike Srbije. Aleksandar Vučić je legitimno izabran od građana Republike Srbije ogromnom većinom na predsedničkim izborima i on je državnik u pravom smislu reči koji bilo da je u Kini, bilo da je u Briselu, bilo da je u Moskvi, bilo da je u kojoj drugoj zemlji, u prvi plan stavlja interes Republike Srbije i interes građana Republike Srbije. To je ono što odlikuje odgovornog političara. To je ono što odlikuje političara koji govori samo istinu i to je ono što narod prepoznaje i zašto mu narod daje ogromnu podršku.

On ne govori kao oni do 2012. godine jednu priču u Briselu, drugu priču u Njujorku, a treću priču, manipulativnu i populističku, građanima Republike Srbije. Istina je jedna, istina je srpski interes, istina je interes Republike Srbije i to Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije sve ovo vreme vršenja vlasti na vrlo uspešan način i realizuje.

Nije SNS, Aleksandar Vučić i ova Vlada usvojila, odnosno nije u vreme vršenja njene vlasti lažna republika Kosovo donela deklaraciju o tzv. nezavisnosti. Nije u vreme vršenja vlasti Aleksandra Vučića i ove Vlade došlo do otpcepljenja i odlaska Crne Gore. Nije Aleksandar Vučić, ni SNS, ni ova Vlada, nisu tražili izmeštanje pregovora iz UN u Evropu, već je to učinilo žuto tajkunsko pljačkaško preduzeće, na čelu sa ministrom inostranih poslova Jeremićem. Oni su tražili da se to pitanje, pitanje KiM izmesti iz UN u Brisel.

Naravno, na zahtev Republike Srbije, na zahtev tog žutog tajkunskog preduzeća, Đilasa, Tadića i Jeremića postavljeno je ludačko pitanje, a to je pitanje da li je deklaracija o nezavisnosti, o proglašenju tzv. države republike Kosovo u skladu sa međunarodnim pravom. Zamislite kome je to otišlo na mišljenje? Otišlo je na mišljenje Međunarodnom sudu u Hagu, onom međunarodnom sudu koji je politički sud i koje je sudilo uglavnom samo Srbima za sve ono što je počinjeno na teritoriji nekadašnje SFRJ. Naravno, kakvo je to mišljenje moglo biti nego negativno po nas.

Oni su sve uradili da se postavi granica na Jarinju. Oni su razdvojili srpski narod od srpskog naroda. Aleksandar Vučić i ova Vlada upravo čine suprotno. I ovi sporazumi koji su danas na dnevnom redu, iako su zemlje koje su geografski daleko od nas, idu u prilog tome da je jedna od ovih zemalja, a to je Republika Surinam, u međuvremenu odustala od priznavanja tzv. lažne države Kosovo.

Moram da istaknem i veliku našu aktivnost 20. novembra 2018. godine i veliku aktivnost ministra unutrašnjih poslova u Dubaiu, kada se raspravljalo, kada je lažna država Kosovo podnela zahtev u članstvo u Interpol, kada se zbilja pokazalo da je naša diplomatska aktivnost, ali i uticaj i aktivnost ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića bila ogromna, Srbija je izvojevala pobedu. Lažna država Kosovo nije primljena u Interpol, a 51 država, među kojima Kina, Rusija, Belorusija, Španija, bile su na našoj strani.

Naravno, moram da istaknem da za razliku od onih koji su vladali do 2012. godine, mi se ne stidimo svojih junaka sa Košara, mi se ne stidimo naših generala koji su časno branili ovu zemlju od NATO agresije, ni generala Lazarevića, ni generala Delića, ni generala Pavkovića. Mi ne minimiziramo značaj najvećeg ustaškog pogroma Srba posle Jasenovca, a to je 600 hiljada proteranih Srba sa područja Hrvatske u akciji "Oluja", kada je Hrvatska etnički očišćena od Srba. Prvi put Aleksandar Vučić, povodom tog strašnog pogroma od dolaska na vlast obeležava dan sećanja na taj strašan događaj koji se dogodio u našoj bližoj istoriji.

U danu za glasanje Srpska napredna stranka podržaće sve sporazume. Zahvaljujem.