Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ognjen Pantović glasao

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao