Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Snežana Paunović glasala

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovala