Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Danica Bukvić glasala

Danica Bukvić

Socijalistička partija Srbije