Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Božidar Delić glasao

Božidar Delić

Srpska radikalna stranka