Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nikola Savić glasao

Nikola Savić

Srpska radikalna stranka

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao