Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljiljana Mihajlović glasala

Ljiljana Mihajlović

Srpska radikalna stranka