Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nataša (Spasoja) Jovanović glasala