Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Miroslava Stanković-Đuričić glasala

Miroslava Stanković-Đuričić

Srpska radikalna stranka