Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Maja Videnović glasala