Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Petar Petrović glasao

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao