Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Marko Đurišić glasao

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka