Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti

Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Republika Srbija je potpisala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi
(ETS No. 122), koja je potvrđena u Narodnoj skupštini usvajanjem Zakona o
potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije – Međunarodni ugovori”, broj 70/07), i time se obavezala na
poštovanje principa Saveta Evrope u oblasti lokalne samouprave.
Cilj usvajanja Evropske povelje o lokalnoj samoupravi jeste očuvanje i
unapređenje sistema lokalne samouprave, odnosno prihvatanje savremenih
rešenja do kojih se u toj oblasti došlo u razvijenim demokratskim zemljama
Evrope (principi demokratije i decentralizacije vlasti).

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Vlada

12%
16%
0%
Poslednji put ažurirano: 13.05.2019, 16:33