Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Uredba evropskog parlamenta i Saveta br. 1306/2013 u pogledu finansiranja,upravljanja i praćenja zajedničke poljoprivredne politike;
Uredba evropskog parlamenta i Saveta(EZ) br. 231/2014 od 11.3.2014. godine, kojom se uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) i
Uredba komisije (EZ) br. 447/2014 od 2.5.2014. godine

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže iz razloga što je potrbno da se u što kraćem roku uskladi postupak rada Uprave za agrarna plaćanja u pogledu dodeljivanja sredstava iz IPARD fonda, odnosno omogući nesmetano i blagovremeno obavljanje poslova Uprave za agrarna plaćanja, kao dela operativne strukure u okviru decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima iz komponente instrumenta pretpristupne pomoći IPA, namenjene poljoprivredi i ruralnom razvoju, što je osnovni preduslov za korišćenje navedenih sredstava fonda. Iz navedenih razloga predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst).

Predlagač: Vlada

Pon
19.12.2016

Predlog akta

[pdf] 

Pon
19.12.2016

Ulazak u proceduru

Čet
15.12.2016
Uto
13.12.2016

Sažetak

Donošenjem izmena i dopuna zakona stvaraju se uslovi za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije iz IPA II instrumenta kroz program IPARD II.

Sporazumom između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji ustanovljen je Instrument za pretpristupnu pomoć-IPA II (Sl. gl. RS-Međunarodni ugovori 19/14). IPARD program je program ruralnog razvoja, koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći EU, kao i iz budžeta RS.

Određuje se da IPARD program donosi Vlada RS na predlog ministarstva, a objavljuje se u Službenom glasniku RS. Ministar bliže određuje lica koja imaju pravo na IPARD podsticaje, iznos podsticaja, uslove, način i postupak sprovođenja IPARD programa.

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje sastoji se iz postupka za odobravanje projekta i postupka za odobravanja isplate. Protiv odluke uprave o zahtevu dozvoljeno je podnošenje posebne žalbe ali ne zahteva za povraćaj u pređašnje stanje. Regulisani su uslovi i postupak za izmenu odobrenog projekta i poslovi kontrole sprovođenja IPARD projekata i programa.

Uvodi se FADN-sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima, koji predstavlja skup podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava, koji se ažuriraju na godišnjem nivou.

Bliže se određuje Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), navođenjem institucija uključenih u sistem, njihovih zadataka i odgovornosti.

Uvodi se sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (LPIS) kao skup podataka o zemljišnim parcelama dobijen korišćenjem ortofoto snimaka i daljinske detekcije.

Povećavaju se iznosi novčanih kazni kod privrednih prestupa i prekršaja.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 209
Protiv: 173
209%
173%
0%

Ključne novine

UVODE SE USLOVI RADI DOBIJANJA POMOĆI I SREDSTAVA OD EU

-Stvaraju se uslovi za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije iz IPA II instrumenta kroz program IPARD II;

-Uvodi se FADN-sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima, koji predstavlja skup podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava, koji se ažuriraju na godišnjem nivou.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 179
Protiv: 183
179%
183%
0%

IDENTIFIKACIJA ZEMLJIŠNIH PARCELA PUTEM SNIMAKA

-Uvodi se sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (LPIS) kao skup podataka o zemljišnim parcelama dobijen korišćenjem ortofoto snimaka i daljinske detekcije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 204
Protiv: 218
204%
218%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za agrarna plaćanja, autonomna pokrajina, jedinice lokalnih samouprava.

Poslednji put ažurirano: 18.06.2024, 15:40