Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Boško Ristić glasao

Boško Ristić

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovao