Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nataša (Stanoja) Jovanović glasala