Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milutin Mrkonjić glasao

Milutin Mrkonjić

Socijalistička partija Srbije


usvojen

Nije prisustvovao