Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jahja Fehratović glasao

Jahja Fehratović

Stranka pravde i pomirenjausvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao