Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Biljana Pantić Pilja glasala

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna strankausvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala