Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Danijela Veljović glasala

Danijela Veljović

Socijaldemokratska partija Srbije