Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Stefan Srbljanović glasao

Stefan Srbljanović

Srpska napredna stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao