Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Luka Kebara glasao

Luka Kebara

Srpska napredna stranka