Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Toma Fila glasao

Toma Fila

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao