Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marina Raguš glasala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala