Otvoreni Parlament | Zakon o metrou i gradskoj železnici

Zakon o metrou i gradskoj železnici

Sažetak

Potreba za donošenjem Zakona o metrou i gradskoj železnici javila se zbog realizacije projekta izgradnje beogradskog metroa. Početak projekta planiran je za kraj 2021. godine a sprovodi ga Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kako bi se ubrzao proces realizacije projekta nephodno je doneti zakon koji će regulisati ovu materiju. Zakonom su definisani regulatorni, tehnički i drugi uslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja, počevši od pojma i elemenata uređivanja infrastrukture metroa, bezbednosti metro sistema, upravljanja infrastrukturom metro sistema, prevoza putnika, gradske železnice pa sve do nadzora i kaznenih odredaba.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 65
76%
65%
0%

Ključne novine

ZAKONOM SE UREĐUJU REGULATORNI, TEHNIČKI I DRUGI USLOVI ZA BEZBEDNO, UREDNO I POUZDANO ODVIJANJE SAOBRAĆAJA

Zakonom se propisuje šta je sve neophodno da se ispuni kako bi se upravljalo infrastrukturom metro sistema, način na koji se obavlja prevoz putnika, kakve uslove moraju da ispune zaposleni i drugo. Definišu se pojmovi zakona i uređuju se elementi metro sistema, a u pogledu infrastrukture uređuje se pružna i stanična infrastruktura. Takođe, odredbama ovog zakona definisan je i podsistem energije, signalizacije, upravljanje metro sistemom kao i postupak izdavanja dozvola za korišćenje podsistema

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 75
Protiv: 60
75%
60%
0%

BEZBEDNOST METRO SISTEMA

U pogledu dela zakona koji se odnosi na bezbednost metro sistema, predviđen je sistem upravljanja bezbednošću metro sitema kao i njegovi osnovni elementi. Predviđa se i vršenje nadzora nad ovim sistemom, kao i postupak pred organom koji je nadležan za izdavanje i oduzimanje sertifikata za lica koja upravljaju metro sistemom. Pored toga, propisuju se zdravstveni i saobraćajni uslovi koje zaposleni u metro sistemu moraju da ispune kao i obaveze upravljača u slučaju saobraćajnih nesreća i nezgoda.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 74
Protiv: 57
74%
57%
0%

UPRAVLJANJE METRO SISTEMOM

Pod upravljanjem metro sistemom podrazumeva se izgradnja infrastrukture, način izgradnje, održavanje, organizovanje i regulisanje saobraćaja, upravljanje stanicama, rekonstrukcija i zaštita infrastrukture metroa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 77
Protiv: 66
77%
66%
0%

PREVOZ PUTNIKA METRO SISTEMOM

Javni prevoz putnika u metro sistemu obavlja upravljač metro sistema koji je ispunio uslove za obavljanje prevoza putnika. Ovim zakonom predviđa se način pružanja usluga javnog prevoza kao i davanja informacija o uslugama javnog prevoza putnika u metro sistemu. Takođe, predviđa se i poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika metroom.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 67
Protiv: 66
67%
66%
0%

GRADSKA ŽELEZNICA

Odredbe ovog zakona odnose se i na funkcionisanje gradske železnice kao i na gradsku železnicu koja je funkcionalno odvojena od javne železničke infrastrukture.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 67
Protiv: 61
67%
61%
0%

NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, inspekcijski nadzor se vrši preko republičkog inspektorata za železnički saobraćaj dok se nadzor nad prevozom putnika sprovodi u skladu sa zakonom koji reguliše komunalne delatnosti. Predviđene su kaznene odredbe za privredne prestupe i prekršaje učinjene protiv ovog zakona.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 74
Protiv: 60
74%
60%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.02.2024, 21:02