Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Gojko Palalić glasao

Gojko Palalić

Srpska napredna stranka