Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ratko Nikolić glasao

Ratko Nikolić

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao