Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

13. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

09.02.2022.
Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu koja je održana, 9. februara, članovi Odbora razmatrali su Informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period april-jun 2021. godine, i za period jul-septembar 2021. godine. Informacije o radu obrazložio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja prof. dr Predrag Sazdarević i tom prilikom upoznao članove Odbora sa normativnim poslovima i aktivnostima u pomenutom periodu. Sazdarević je naveo da se Ministarstvo zdravlja u 2021. godini, pored kontinuirane akcije u borbi protiv Kovida 19, bavilo izgradnjom i opremanjem kovid bolnica i vodilo brigu o kadrovima. Podsetio je na projekat rekonstrukcije četiri klinička centra u Srbiji i to u Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Takođe, ukazao je na znatna ulaganja u infrastrukturu, u bolničke kapacitete i nabavku opreme. Prema njegovim rečima, sve ovo ne bi funkcionisalo, ukoliko nema adekvatnog i kontinuiranog zapošljavanja svih profila u srpskom zdravstvu. Sazdarević je ukazao na kontinuiran rad na procesu evropskih integracija i usklađivanju zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, za oblasti u nadležnosti Ministarstva zdravlja u sklopu čega je finalizovan Predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 28 - zaštita potrošača i zdravlja. Nakon opsežnog obrazloženja usledila je rasprava, nakon koje su članovi Odbora većinom glasova prihvatili informacije o radu za period april-jun i za period jul-septembar 2021. godine. Na kraju sednice predsednik Odbora dr Darko Laketić informisao je članove Odbora da je u decembru 2021. godine, održao sastanke sa predstavnicima Crvenog krsta i Instituta za transfuziju krvi, sa ciljem da razmotre mogućnosti za podsticanje dobrovoljnog davanja krvi, zbog nedovoljne količine rezervi bezbedne krvi. U nastavku rada, razmatrane su predstavke građana i organizacija i Odbor ih je uputio nadležnim institucijama na dalje postupanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Darko Laketić a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, Dragana Branković Minčić, dr Vesna Ivković, dr Emeše Uri, Nataša Ivanović, Olivera Ognjanović, Svetlana Milijić, Marina Mirković, Sonja Todorović, dr Dragana Barišić, prof. dr Goran Tasić, dr Marko Bogdanović, Slađana Nikolić, Milica Nikolić i Nevena Đurić.

12. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

02.02.2022.
Na sednici, koja je održana 2. februara 2022. godine, članovi Odbora za zdravlje i porodicu razmotrili su Predlog zakona o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe, koji je podnela Vlada, u načelu. Predlog zakona, članovima Odbora, obrazložio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sezdanović navodeći da je do njega došlo radi usklađivanja sa propisima Evropske unije. Naime, Zakonom o predmetima opšte upotrebe, donetom 2019. godine, uređen je pojam predmeta opšte upotrebe, uslovi zdravstvene ispravnosti, odnosno bezbednosti, koje moraju da ispunjavaju predmeti opšte upotrebe koji se isporučuju na tržište, a u svrhu obezbeđenja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine, zaštite interesa potrošača i obezbeđenja slobodnog kretanja robe. S tim u vezi, Zakon o predmetima opšte upotrebe usklađen je sa relevantnim EU propisima u oblasti, u meri u kojoj je to moguće, uzimajući u obzir da Republika Srbija još uvek nema status države članice. Evropska komisija je, u junu 2021. godine, u svojim komentarima dostavljenim Pregovaračkoj grupi 1, ukazala da je neophodno uklanjanje prelazne odredbe propisane članom 120. Zakona o predmetima opšte upotrebe i u što kraćem roku pristupilo se izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe. Nakon obrazloženja, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona, u načelu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora za zdravlje i porodicu dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: dr Vesna Ivković, Nataša Ivanović, Olivera Ognjanović, dr Marko Bogdanović, Vesna Krišanov, Ana Miljanić, Marina Mirković, Milica Nikolić, Nevena Đurić i Zagorka Aleksić.

11. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

20.01.2022.
Odbor za zdravlje i porodicu, na sednici održanoj 20. januara 2022. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio je i dao pozitivno mišljenje na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić.

Deseta sednica Odbora za zdravlje i porodicu

28.10.2021.
Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu koja je održana, 28. oktobra, članovi Odbora razmatrali su Informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2021. godine. Informaciju o radu Ministarstva zdravlja obrazložio je državni sekretar Aleksandar Stefoski i tom prilikom istakao da je Ministarstvo zdravlja u saradnji sa drugim državnim organima i institucijama preduzimalo mere u cilju suzbijanja zarazne bolesti COVID – 19. Državni sekretar je naveo da je Ministarstvo intenzivno radilo na odobravanju i upućivanju mladih lekara na specijalizaciju i donelo 613 rešenja. Aleksandar Stefoski je govorio i o kontinuiranom radu na procesu evropskih integracija i usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Takođe, naveo je da je u izveštajnom periodu Odeljenje sanitarne inspekcije, pored tekućeg nadzora, vršilo i nadzor nad primenom mera, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. Nakon obrazloženja, članovi Odbora su jednoglasno prihvatili Informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2021. godine. U nastavku rada, razmatrane su predstavke građana i organizacija i Odbor ih je uputio nadležnim institucijama na dalje postupanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Darko Laketić a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, Dragana Branković Minčić, dr Vesna Ivković, Nataša Ivanović, Svetlana Milijić, Ana Miljanić, dr Dragana Barišić, prof. dr Goran Tasić, dr Marko Bogdanović, Milica Nikolić i Nevena Đurić.

Deveta sednica Odbora za zdravlje i porodicu

22.07.2021.
Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 22. jula 2021. godine, razmotrane su informacije o radu Ministarstva zdravlja za period jul-septembar 2020. godine i za period oktobar-decembar 2020. godine. Informacije o radu, za pomenute periode, članovima Odbora obrazložila je sekretar ministarstva zdravlja Nataša Gudović. Odbor je jednoglasno prihvatio informacije o radu Ministarstva zdravlja za period jul-septembar 2020. godine i za period oktobar-decembar 2020. godine. U nastavku rada, Odbor je razmotrio predstavke građana i organizacija, koje je Odbor uputio na dalje postupanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Vesna Ivković, Dragana Branković Minčić, Svetlana Milijić, Marina Mirković, Arpad Fremond, Sonja Todorović, dr Dragana Barišić, Rajka Matović, dr Marko Bogdanović, Slađana Nikolić, Milica Nikolić i Nevena Đurić.

Osma sednica Odbora za zdravlje i porodicu

11.06.2021.
Na sednici, održane 11. juna, u Šapcu, članovi Odbora razmotrili su jedinu tačku dnevnog reda: aktuelna epidemiološka situacija i informisanje o vakcinaciji stanovništva Mačvanskog okruga. Početak sednice pozdravio je gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić, koji se zahvalio Odboru i istakao da Šabac ima dobru i stabilnu epidemološku situaciju, a da se borbi sa pandemijom bliži kraj, sticanjem kolektivnog imuniteta građana Šapca i Republike Srbije. Darko Laketić, istakao je da je cilj sednice davanje doprinosa da se u narednom periodu podigne nivo zdravstvene zaštite i poveća broj vakcinisanih građana. Naveo je da se recept za uspeh nalazi u osvešćivanju građana o značaju vakcinacije i sticanju kolektivnog imuniteta stanovništva. Dr Laketić istakao je da je sednica sazvana kako bi se Odbor informisao o stanju vakcinacije stanovništva Mačvanskog okruga, ali i da se informišu o problemima na koje nailaze zdravstvene ustanove Okruga, kao iznalaženje rešenja za te probleme. Laketić je upoznao je učesnike skupa sa informacijom da je 2. februara ove godine obrazovan Pododbor za praćenje epidemiološke situacije zbog prisustva zarazne bolesti COVID-19, čiji je zadatak između ostalog da razmatra sve aktivnosti koje organizuju i sprovode organi Republike Srbije, jedinice lokalne samouprave i drugi subjekti, zdravstvene ustanove i fizička lica u cilju zaštite stanovništava od zaraznih bolesti. Predsednik Odbora naveo je Pododbor razmatrao prisustvo različitih sojeva COVID-19 i i o četiri vrste vakcina koje su dostupne građanima Srbije i a da su razrešene nedoumice o primanju vakcina kada su u pitanju trudnice i osobe sa hroničnim bolestima. Laketić je istako da s obzirom na činjenicu da građani Srbije mogu da biraju vakcinu, može se premašiti predviđeni procenat od 50 odsto vakcinisanog stanovništva, do kraja juna, i dostigne procenat od 70 odsto vakcinisanih. Branko Vujković, direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac naveo je da epidimiološka situacija na Mačvanskom okrugu ima povoljan tok, sa tendencijom pada zaraženih. U poslednja 24 časa, od COVID 19, obolelo je četiri osobe, a od početka pandemije urađeno je više od 63 000 PCR testova i više od 66 000 testova antigenskih testova, naveo je direktor Zavoda. Broj obolelih u Mačvanskom okrugu za vreme pandemije premašio je 27 000, a broj aktivno obolelih je 142 stanovnika u Mačvanskom okrugu. Taksativno navedeno, drugom dozom po gradovima vakcinisano je 47, 3 odsto građana u Malom Zvorniu, u gradu Šabac 50,2 odsto, Loznici 46,4 odsto, Bogatiću 39 odsto, Ljuboviji 36,7 odsto, Koceljevi 35,1 odsto, a u Krupnju i Vladimircima revakcinisalo se 30 i 25 odsto stanovništva. Direktor Zavoda istakao je da je Mačvanski okrug blizu brojke od 200 000 datih doza vakcina, uključujući i građane Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, koji su iskoristili poziv predsednika Republike Srbije i došli da se vakcinišu u Srbiju. Sednici su prisustvovali i drugi predstavnici Mačvanskog okruga, načelnik Mačvankoskog upravnog Odbora Vladan Karsavac, član Gradskog veća za zdravstvo Jelena Vikić i predstavnici, odnosno direktori zdravstvenih ustanova: Opšte bolnice Šabac, Opšte bolnice Loznica, Doma zdravlja Šabac, Doma zdravlja Koceljeva, Doma zdravlja Mali Zvornik, Dom zdravlja Ljubovija, Dom zdravlja Vladimirci, Doma zdravlja Bogatić, Doma zdravlja Krupanj i direktor filijale RFZO u Šapcu. Predstavnici zdravstvenih ustanova predočili su Odboru kako su se izborili sa epidemijom, naglasivši da je velika pomoć pristigla od Vlade Republike Srbije, a da su najveći izazovi sa kojima se ustanove bore nedostatak stručnog osoblja, sanitetska vozila i druga stručna aparatura. U diskusiji koja je usledila, članovi Odbora složili su se da će ukazati na potrebe zdravstvenih ustanova Mačvanskog okruga Ministarstvu zdravlja i Republičkom zavodu za zdravstveni fond. Održavanje sednica Odbora za zdravlje i porodicu van sedišta Narodne skupštine podržala je Vestminsterska fondacija za demokratiju. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Darko Laketić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Nikola Radosavljević, Svetlana Milijić, Rajka Matović, Slađana Nikolić, Nevena Đurić, dr Marko Bogdanović, Milica Nikolić, Nataša Ivanović, dr Vesna Ivković i Borisav Kovačević.

Sedma sednica Odbora za zdravlje i porodicu

07.05.2021.
Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu koja je održana, 7. maja, van sedišta Narodne skupštine, u opštini Merošina, analiziran je obuhvat vakcinacije na teritoriji te opštine. Na samom početku sednice obratio se predsednik Odbora za zdravlje i porodicu dr Darko Laketić koji je predstavio aktuelno zdravstveno stanje u Srbiji i preduzete mere u borbi protiv COVID-19. Laketić je upoznao je učesnike skupa sa informacijom da je 2. februara ove godine obrazovan Pododbor za praćenje epidemiološke situacije zbog prisustva zarazne bolesti COVID-19, čiji je zadatak između ostalog da razmatra sve aktivnosti koje organizuju i sprovode organi Republike Srbije, jedinice lokalne samouprave i drugi subjekti, zdravstvene ustanove i fizička lica u cilju zaštite stanovništava od zaraznih bolesti. Takođe, Pododbor ima za cilj da posmatra posledice pandemije na funkcionisanje zdravstvenog sistema i da se upoznaje sa procesom primena mera. Laketić je naveo da je Pododbor već održao dve sednice na kojima se razgovaralo o različitim sojevima virusa COVID-19 i o četiri vrste vakcina koje su dostupne građanima Srbije. Govoreći o svim preduzetim merama i dobroj organizaciji državnog vrha Srbije, pre svega ličnog angažmana predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, građani Srbije su u situaciji da biraju vakcinu koju će da prime, ocenio je Laketić i dodao da je Ministarstvo zdravlja uradilo veliki deo posla kada je reč o proceduri i organizaciji vakcinacije, o čemu svedoči i činjenica sa smo u tom pogledu ocenjeni kao jedni od najboljih u Evropi. Na sednici je govorio i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek koji je naglasio da državni vrh i rukovodstvo Srbije vodi odličnu borbu protiv COVID-19 i da o tome govori podatak da je stopa smrtnosti ispod 0,9 odsto i da smo povodom sprovođenja vakcinacije i pružanja medicinskih usluga obolelim građanima dobili pohvale iz čitavog sveta. Đerlek je ocenio da bez jedinstva i podrške lokalnih samouprava ne možemo pobediti COVID-19. „Veoma je bitno da obiđemo što više gradova, opština, sela i da razgovaramo sa ljudima, da im otklonimo predrasude i da pokušamo da ostvarimo cilj, da do kraja juna, tri miliona ljudi bude revakcinisano“, naglasio je dr Mirsad Đerlek. Članovima Odbora i prisutnima se obratio direktor Doma zdravlja Merošina dr Nebojša Cvetković koji je izneo podatak da je u Merošini vakcinisano oko 21 odsto građana, odnosno da je prvom dozom vakcinisano 2150, dok je revakcinisano 1727 građana. Takođe, naveo je da su na teritoriji opštine postavljeni punktovi u svim selima i da su građanima na raspolaganju sve četiri vakcine. Prisutnima se obratio i predsednik opštine Merošina Saša Jovanović, istakavši da je održavanje sednica Odbora van sedišta, primer dobre prakse, koji treba da bude nastavljen i ubuduće. U diskusiji koja je usledila, članovi Odbora razgovarali su o aktuelnoj zdravstvenoj situaciji i značaju vakcinacije za suzbijanje pandemije izazvane virusom COVID-19. Po završetku sednice, članovi Odbora obišli su Dom zdravlja Merošina i punkt za vakcinaciju. Održavanje sednica Odbora za zdravlje i porodicu van sedišta Narodne skupštine podržala je Vestminsterska fondacija za demokratiju. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Darko Laketić a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, Nikola Radosavljević, Svetlana Milijić, Rajka Matović, Dragana Barišić, Dragana Branković Minčić, Slađana Nikolić, Nevena Đurić, Dejan Stošić, Milijana Sakić i dr Vesna Ivković.

Šesta sednca Odbora za zdravlje i porodicu

15.04.2021.
Na sednici, održanoj 15. aprila 2021. godine, Odbor za zdravlje i porodicu je informisan o radu Pododbora za praćenje epidemiološke situacije zbog prisustva zarazne bolesti COVID-19. Predsednica Pododbora dr Dragana Barišić obavestila je članove Odbora za zdravlje i porodicu, da je Pododbor održao dve sednice. Ona je rekla da se na Prvoj sednici govorilo o sojevima korona virusa, dosadašnjim iskustvima zemalja u Evropi i značaju poznavanja novih sojeva, a na Drugoj sednici bilo je reči o karakteristikama vakcina dostupnih u Srbiji i o dosadašnjim iskustvima, te je iznela detalje obrađenih tema. Ona je naglasila, da je zaključak obe sednice, da je neophodno motivisati što više ljudi da se vakcinišu, kako bi se život što pre vratio u normalne tokove. Predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić je rekao da je naša država više nego ozbiljno shvatila pandemiju, ali da nažalost u svetu postoje mnoge zemlje u kojima virus cirkuliše neometano i intenzivno se širi u populaciji, što dovodi do povećanja verovatnoće da dođemo do situacije da virus tako mutira da bude neprepoznatljiv za vakcinu. On je rekao da nas čeka duga borba i u toj borbi ono što je najbitnije je odgovornost države i maksimalna vakcinacija, koja mora da doprinese zaštiti stanovništva. „Neophodna je popularizacija imunizacije, jer postoje sredine gde te informacije ne dolaze u adekvatnoj meri. Vakcinacija je jednako život, zato ćemo imati mnoštvo obaveza na terenu i ja ću insistirati da sednice Odbora držimo u onim krajevima naše zemlje gde postoji loš obuhvat oko vakcinacije. Cilj nam je da u saradnji sa lokalnim samoupravama i lokalnim medijima dođemo i dopremo do svakog čoveka“, naglasio je Laketić i dodao da je neophodno doći do najmanje 60 odsto populacije vakcinisane bar prvom dozom. Članovima Odbora obratio se i državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek koji je rekao da zabrinjava činjenica da je brazilski soj Korona virusa stigao u Evropu i da je pitanje trenutka kada će se pojaviti u Srbiji. On je istakao da je u Srbiji do sada 1.800.000 građana primilo prvu, a 1.200.000 drugu dozu vakcine. Zabeleženo je 700 neželjenih efekata, koje su lokalnog dejstva i veoma malo opšteg dejstva, što je, kako je naglasio Đerlek, za svaku pohvalu, te da može da kaže građanima da je vakcina potpuno bezbedna. On je istakao značaj promocije vakcinacije i kao predsednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju rekao da to telo čini sve kako bi mobilni timovi stigli do ruralnih mesta i najstarijih građana. Đerlek je skrenuo pažnju da se posebno povede računa o poštovanju epidemioloških mera tokom obeležavanja Ramazana i da okupljanja u verskim objektima mogu da dovedu do novog talasa oboljevanja, te da je neophodna saradnja sa lokalnim samouprava kako bi se predupredila ta opasnost. On je naglasio da tu nema prostora za politizaciju i da je pitanje zdravlja ljudi u ovom trenutku najvažnije. Tokom sednice, verifikovani su predstavnici Odbora za zdravlje i porodicu u Komisiju za borbu protiv HIV/AIDS i tuberkuloze. Za člana Komisije izabran je dr sci. med. Darko Laketić, a dr Dragana Barišić za zamenika člana. U nastavku rada, razmatrane su predstavke građana i organizacija i Odbor ih je uputio nadležnim institucijama na dalje postupanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Vesna Ivković, Dragana Branković Minčić, dr Emeše Uri, Nataša Ivanović, Svetlana Milijić, Nikola Radosavljević, dr Dragana Barišić, Rajka Matović, prof. dr Goran Tasić, dr Marko Bogdanović, Slađana Nikolić, Milica Nikolić i Nevena Đurić.

Peta sednica Odbora za zdravlje i porodicu

11.03.2021.
Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu održanoj 11. marta 2021. godine, članovi Odbora razmatrali su predlog kandidata Odbora za člana Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. Imajući u vidu zadatak komisije i potrebu da Komisija što pre počne sa radom, neophodno je da Odbor za zdravlje i porodicu, u najkraćem roku, iz reda članova Odbora, predloži kandidata za člana Komisije i predlog dostavi Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao predlagaču, kako bi Narodna skupština na jednoj od narednih sednica mogla da donese odluku o izboru članova Komisije. Članovi Odbora, većinom glasova, predložili su Narodnoj skupštini da prihvati predlog predsednika Odbora dr sci. med. Darka Laketića da dr Marko Bogdanović bude kandidat Odbora za člana Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. U toku sednice, predsednik Odbora je informisao Odbor da je prema dopisu Ministarstva zdravlja, povodom primene Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, odredio narodnu poslanicu dr Emeše Uri za predstavnika Odbora na onlajn sastanku, koji je održan od 22. do 26. februara tekuće godine. Sednici je predsedavao dr sci. med. Darko Laketić, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dragana Branković Minčić, dr Vesna Ivković, Sofija Maksimović, dr Emeše Uri, Đuro Perić, Nataša Ivanović, Svetlana Milijić, Zagorka Aleksić, dr Dragana Barišić, dr Marko Bogdanović, Slađana Nikolić i Nevena Đurić.

Četvrta sednica Odbora za zdravlje i porodicu

02.02.2021.
Na sednici Odbora, održanoj 2. februara, razmotrena je Informacije o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2020. godine i Informacije o radu Ministarstva zdravlja za period april-jun 2020. godine. Informacije o radu članovima Odbora obrazložio je državni sekretar ministarstva zdravlja, prof. dr Ferenc Vicko. On je naglasio je da je infekcija Kovidom značajno uticala na način rada celokupnog zdravstvenog sistema, koji je i pored toga pokazao da je spreman da odgovori iznenadnim situacijama. Vicko se osvrnuo i na teškoće koje je pandemija donela, a pre svega se odrazila na lečenje malignih i kardiovaskularnih pacijenata, jer su svi kapaciteti usmeren ka borbi protiv pandemije. Predsednik Odbora dr Darko Laketić istakao je da lično smatra da je borba protiv Kovida uspešna i da je vrhunac te borbe činjenica da je Republika Srbija na drugom mestu u Evropi po proju vakcinisanih lica, što uliva nadu da bismo vrlo brzo mogli da se vratimo normalnim tokovima života. U nastavku rada predsednik Odbora dr Darko Laketić određen je za predstavnika Odbora u Nacionalni koordinacioni tim za pripremu i sprovođenje imunizacije protiv COVID-19. Na sednici je obrazovan i Pododbora za praćenje epidemiološke situacije zbog prisustva zarazne bolesti COVID-19. Za predsednika Pododbora imenovana je dr Dragana Barišić, a za članove Rajka Matović, prof. dr Aleksandra Pavlović Marković, Dragana Branković Minčić i Sofija Maksimović Tokom rada Odbor je razmotrio predstavke građana i organizacija i usvojio predlog Radne grupe za predstavke građana, o daljem postupanju po njima. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora dr Darko Laketić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Vesna Ivković, Dragana Minčić Branković, dr Emeše Uri, Sofija Maksimović, Nataša Ivanović, Borisav Kovačević, dr Dragana Barišić, Rajka Matović, prof. dr Aleksandra Marković Pavlović, dr Marko Bogdanović, Slađana Nikolić, Milica Nikolić i Nevena Đurić.

Treća sednica Odbora za zdravlje i porodicu

12.11.2020.
Na sednici, od 12. novembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je podnela Vlada, u načelu. Predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić istakao je da su razlozi za donošenje ovog zakona proizašli iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primeni propisa, odluka i naredba koje donose nadležni organi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Zakonom je propisano da su zdravstvene ustanove, privatna praksa, pravna lica, preduzetnici, zdravstveni radnici i građani dužni da sprovode mere propisane ovim zakonom i postupe po rešenju sanitarnog inspektora radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, ali da je izostala prekršajna sankcija za nepridržavanje odluka i naredba nadležnih organa. Bilo je potrebno podići i zakonski minimum, kada je reč o novčanim izmenama za ove prekršaje. Nakon diskusije na kojoj su narodnim poslanicima odgovore davali predstavnici Ministarstva zdravlja, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u načelu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Darko Laketić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Dragana Minčić Branković, dr Vesna Ivković, dr Emeše Uri, Sofija Maksimović, Nataša Ivanović, Svetlana Milijić, Borisav Kovačević, Zagorka Aleksić, Nikola Radosavljević, dr Dragana Barišić, prof. dr Goran Tasić, Slađana Nikolić, Milica Nikolić i Nevena Đurić.

Druga sednica Odbora za zdravlje i porodicu

09.11.2020.
Druga sednica Odbora za zdravlje i porodicu Na drugoj sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 9. novembra 2020. godine, razmotren je, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu - Razdeo 27 Ministarstvo zdravlja, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, koji je podnela Vlada. Sednici su ispred Ministarstva zdravlja prisustvovali, sekretar Ministarstva Nataša Gudović, pomoćnik ministra u sektoru za zdravstveno osiguranje Lidija Bašić i viši savetnik Sonja Tomić Mihajlović. U svojstvu predlagača zakona, iz Ministarstva finansija prisustvovala je Dragana Nešić, savetnica u sektoru za budžet, a ispred Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje direktorka sektora za ekonomske poslove u RFZO Svetlana Tadin, direktor sektora za zdravstveno osiguranje Rade Milićević i šef odseka za finansijske poslove sprovođenja međunarodnih poslova Miloš Šikalo. Predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić istakao je, nakon izlaganja predstavnika ministarstava i RFZO, da je rebalans budžeta bio neophodan zbog epidemiološke situacije uslovljene korona virusom i izrazio nadu da će troškovi zbog pomenutog virusa u predstojećem periodu biti manji. Članovi Odbora jednoglasno su usvojili Predlog zakona. Na sednici je obrazovana i Radna grupa za razmatranje predstavki građana i organizacija iz delokruga Odbora koju čine: dr Dragana Barišić, dr Vesna Ivković i Sofija Maksimović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dragana Minčić Branković, dr Vesna Ivković, Sofija Maksimović, dr Emeše Uri, Nataša Ivanović, Svetlana Milijić, Borisav Kovačević, Zagorka Aleksić, Nikola Radosavljević, dr Dragana Barišić, Rajka Matović, prof. dr Goran Tasić, Milica Nikolić i Nevena Đurić.

Prva sednica Odbora za zdravlje i porodicu

26.10.2020.
Odbor za zdravlje i porodicu održao je Prvu sednicu, 26. oktobra 2020. godine. Sednicu je, na osnovu člana 25. Poslovnika Narodne skupštine, sazvao predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Do izbora predsednika Odbora, sednici je predsedavao najstariji član Odbora, narodni poslanik Borisav Kovačević iz Poslaničke grupe PUPS - „Tri P“. Članovi Odbora su za predsednika Odbora jednoglasno izabrali narodnog poslanika dr sci. med. Darka Laketića iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“, a za zamenika predsednika jednoglasno je izabrana narodna poslanica Sofija Maksimović iz Poslaničke grupe SPAS.