Treća sednica Odbora za zdravlje i porodicu

12.11.2020.

Sednica broj: 3

Predsedavajuci: Darko Laketić

Odbor: Odbor za zdravlje i porodicu

Na sednici, od 12. novembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je podnela Vlada, u načelu.

Predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić istakao je da su razlozi za donošenje ovog zakona proizašli iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primeni propisa, odluka i naredba koje donose nadležni organi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Zakonom je propisano da su zdravstvene ustanove, privatna praksa, pravna lica, preduzetnici, zdravstveni radnici i građani dužni da sprovode mere propisane ovim zakonom i postupe po rešenju sanitarnog inspektora radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, ali da je izostala prekršajna sankcija za nepridržavanje odluka i naredba nadležnih organa. Bilo je potrebno podići i zakonski minimum, kada je reč o novčanim izmenama za ove prekršaje.

Nakon diskusije na kojoj su narodnim poslanicima odgovore davali predstavnici Ministarstva zdravlja, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u načelu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Darko Laketić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Dragana Minčić Branković, dr Vesna Ivković, dr Emeše Uri, Sofija Maksimović, Nataša Ivanović, Svetlana Milijić, Borisav Kovačević, Zagorka Aleksić, Nikola Radosavljević, dr Dragana Barišić, prof. dr Goran Tasić, Slađana Nikolić, Milica Nikolić i Nevena Đurić.

Prisutni članovi

...

Dragana Branković Minčić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Ivković

Socijalistička partija Srbije
...

Sofija Maksimović

Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Nataša Ivanović

Srpska napredna stranka
...

Svetlana Milijić

Srpska napredna stranka
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Zagorka Aleksić

Jedinstvena Srbija
...

Dragana Barišić

Srpska napredna stranka
...

Goran Tasić

Socijalistička partija Srbije
...

Slađana Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Nevena Đurić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 12.11.2020, 13:10