12. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

02.02.2022.

Sednica broj: 12

Predsedavajuci: Darko Laketić

Odbor: Odbor za zdravlje i porodicu

Na sednici, koja je održana 2. februara 2022. godine, članovi Odbora za zdravlje i porodicu razmotrili su Predlog zakona o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe, koji je podnela Vlada, u načelu.
Predlog zakona, članovima Odbora, obrazložio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sezdanović navodeći da je do njega došlo radi usklađivanja sa propisima Evropske unije. Naime, Zakonom o predmetima opšte upotrebe, donetom 2019. godine, uređen je pojam predmeta opšte upotrebe, uslovi zdravstvene ispravnosti, odnosno bezbednosti, koje moraju da ispunjavaju predmeti opšte upotrebe koji se isporučuju na tržište, a u svrhu obezbeđenja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine, zaštite interesa potrošača i obezbeđenja slobodnog kretanja robe. S tim u vezi, Zakon o predmetima opšte upotrebe usklađen je sa relevantnim EU propisima u oblasti, u meri u kojoj je to moguće, uzimajući u obzir da Republika Srbija još uvek nema status države članice. Evropska komisija je, u junu 2021. godine, u svojim komentarima dostavljenim Pregovaračkoj grupi 1, ukazala da je neophodno uklanjanje prelazne odredbe propisane članom 120. Zakona o predmetima opšte upotrebe i u što kraćem roku pristupilo se izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe.

Nakon obrazloženja, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona, u načelu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora za zdravlje i porodicu dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: dr Vesna Ivković, Nataša Ivanović, Olivera Ognjanović, dr Marko Bogdanović, Vesna Krišanov, Ana Miljanić, Marina Mirković, Milica Nikolić, Nevena Đurić i Zagorka Aleksić.

Prisutni članovi

...

Vesna Ivković

Socijalistička partija Srbije
...

Nataša Ivanović

Srpska napredna stranka
...

Olivera Ognjanović

Srpska napredna stranka
...

Marko Bogdanović

Pokret snaga Srbije - BK
...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Marina Mirković

Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Nevena Đurić

Srpska napredna stranka
...

Zagorka Aleksić

Jedinstvena Srbija
Poslednji put ažurirano: 02.02.2022, 16:18