Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

10. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

16.03.2018.
Na sednici, održanoj 16. marta, članovi Odbora razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period novembar i decembar 2017. i januar 2018. godine. Informaciju o radu obrazložio je državni sekretar dr Branislav Blažić, sa saradnicima iz svih sektora nadležnog Ministarstva. Prisutni su se dogovorili da se rad Odbora ubuduće proširi, te da pored kontrolne uloge, zajedničkim radom sa resornim Ministarstvom, doprinesu zaštiti životne sredine u celini. Na sednici je bilo reči o zaštiti šumskih ekosistema od globalnog zagrevanja, o stepenu čistoće vazduha širom Srbije, o zaštiti okoline od prekomerne upotrebe plastičnih kesa, toksičnom otpadu, divljim deponijama i o pregovaračkom Poglavlju 27 u procesu pristupanja Srbije EU, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, a koje bi trebalo da bude otvoreno sredinom tekuće godine. Nakon diskusije Odbor je, većinom glasova, prihvatio Informaciju o radu Ministarstva zaštite životne sredine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Ivana Stojiljković, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Ivana Nikolić, dr Ljubinko Rakonjac, Borisav Kovačević, Milena Turk, Radoslav Cokić, Jasmina Karanac, Miloš Bošković, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Duško Tarbuk, Borka Grubor, Gordana Čomić, Sonja Vlahović i Vladimir Petković. Sednici su prisustvovali i članovi nevladine organizacije kroz mehanizam „Zelena stolica“.

Deveta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

07.03.2018.
Na sednici održanoj 7. marta 2018. godine, članovi Odbora za zaštitu životne sredine informisani su o Ciljevima održivog razvoja. Član Odbora Nada Lazić upoznala je članove Odbora sa Ciljevima održivog razvoja, strateškim dokumentom Ujedinjenih nacija za period do 2030. godine, koji sadrži 17 ciljeva i 169 potciljeva. Poslanica Lazić je istakla da su sveobuhvatni ciljevi održivog razvoja socijalni i ekonomski razvoj, usklađen sa zaštitom i unapređenjem životne sredine i da je neophodna međusobna saradnja institucija radi ostvarenja Ciljeva. U nastavku sednice, predstavnici mreže nevladinih organizacija koje preko mehanizma „Zelena stolica“ učestvuju u radu Odbora, izneli su svoja zapažanja i sugestije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Ivana Stojiljković, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Milena Ćorilić, Nada Lazić, Vladimir Petković, Dejan Nikolić, Miletić Mihajlović, Miloš Bošković, Radoslav Cokić, Jasmina Karanac, Ivana Nikolić, Milena Turk, Borka Grubor i Duško Tarbuk.

Osma sednica Odbora za zaštitu životne sredine

10.01.2018.
Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 10. januara, razmotrena je Informacija o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period avgust–oktobar 2017. godine. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je članovima Odbora obrazložio Informaciju o radu, naglašavajući rad na uspostavljanju organizacije i sistematizacije radnih mesta u Ministarstvu, imajući u vidu da je to novoformirano Ministarstvo. Ministar Trivan je ukazao i na projekte koji se vode iz IPA fondova, kao i na realizovanu međunarodnu i regionalnu saradnju, i saradnju sa institucijama Evropske unije. Ministar zaštite životne sredine informisao je članove Odbora i o donetim propisima i uredbama Ministarstva. Tokom rasprave, članovi Odbora su se dodatno informisali o procesu pošumljavanja i razvoju tržišta biomase. Informisali su se i o kvalitetu vazduha, klimatskim promenama, borbi protiv zagađenja životne sredine i o radu Ministarstva u okviru ispunjavanja Ciljeva održivog razvoja. Nakon rasprave, članovi Odbora usvojili su Informaciju o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period avgust–oktobar 2017. godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Ivana Stojiljković, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Ivana Nikolić, Milena Turk, Sonja Vlahović, Radoslav Cokić, Nada Lazić, dr Predrag Jelenković, Borka Grubor, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Duško Tarbuk, dr Ljubinko Rakonjac, Gordana Čomić, Miroslava Stanković Đuričić, Miloš Bošković i Vladimir Petković. Sednici su prisustvovali i predstavnici nevladinih organizacija koji, u okviru mehanizma „Zelena stolica“, učestvuju u radu Odbora za zaštitu životne sredine.

Sedma sednica Odbora za zaštitu životne sredine

03.11.2017.
Na sednici, održanoj 3. novembra, članovi Odbora izabrali su predsednika Odbora za zaštitu životne sredine. Većinom glasova za predsednicu Odbora izabrana je narodna poslanica Ivana Stojiljković. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Dejan Nikolić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Sonja Vlahović, Radoslav Cokić, Nada Lazić, dr Predrag Jelenković, Dejan Nikolić, Borka Grubor, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Duško Tarbuk, Ivana Stojiljković, Josip Broz i Vladimir Petković.

Šesta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

17.07.2017.
Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 17. jula, članovi Odbora razgovarali su sa predstavnicima Ministarstva za zaštitu životne sredine. Na samom početku sednice, predsednik Odbora Branislav Blažić istakao je da je sednicu sazvao kako bi zajedno sa novoizabranim ministrom i članovima Odbora razgovarao o budućoj saradnji i zajedničkim ciljevima nakon duge borbe, zalaganja i indoktrinacije da se obrazuje Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan naglasio je da će se u radu osloniti na stručnjake iz resorne oblasti i da je obrazovanje Ministarstva za zaštitu životne sredine veliki iskorak u ovoj oblasti. Rad Ministarstva usredsrediće se na strategiju pošumljavanja, upravljanje otpadom, klimatske promene i program zaštite životne sredine za narednih 10 godina. Raspoređivanje odgovornosti i na lokalnu samoupravu, osnažiće ovu oblast, a izazov će biti finansijska sredstva na koji će država delom morati da računa od Evropske unije, a koje bi mogla da dobije kroz strategije i projekte. Jako važna kategorija na koju Ministarstvo može da se osloni jesu najmlađi građani, odnosno deca koja bi pomogla pošumljavanju Srbije, ali i oni najstariji odnosno penzioneri koji su spremni da pomognu očuvanju ekologije, dodao je ministar. Sagovornici su se složili da će podržati međusobni rad i da će ostvariti najbližu moguću saradnju. Učešće u razgovoru su uzeli pored članova Odbora, šef Kabineta ministra Andrija Bojić i članovi nevladine organizacije „Zelena stolica“. Sednici je predsedavao dr Branislav Blažić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Ivana Stojiljković, Žarko Bogatinović, Vladimir Petković, Borka Grubor, Ivan Karić, Nada Lazić, Ivana Nikolić, Borisav Kovačević, Jasmina Karanac, dr Predrag Jelenković, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković i Dejan Nikolić.

Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

23.03.2017.
Odbor za zaštitu životne sredine održao je zajedničku sednicu, 23. marta, u Novom Sadu, sa Odborom Skupštine AP Vojvodina za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, a dnevni red sednice odnosio se na aktivnosti dva odbora u vezi sa otvaranjem Poglavlja 27 u pregovorima za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji. U uvodnom obraćanju dr Branislav Blažić prisutne je upoznao sa delokrugom rada i načinom delovanja Odbora i Narodne skupštine u pregovorima o pristupanju Republike Srbije u Evropsku uniju. Narodna skupština, kako je istakao predsednik Odbora, donela je Rezoluciju o pridruživanju EU 13. oktobra 2004. godine, kojim se obavezala da će usklađivanje zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Unije dobiti prioritet u radu Narodne skupštine. Krajem 2013. godine, donošenjem Rezolucije Narodne skupštine i načelima o pregovorima o pristupanju EU, Narodna skupština pozvala je Vladu da nastavi da sprovodi nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije. Skupština od tada, utvrđenom dinamikom usvaja zakone iz Nacionalnog programa o pristupanju EU i prati primenu zakona, a Vlada dva puta godišnje podnosi izveštaj Skupštini. Nadalje, Blažić je obrazložio da pre utvrđivanja pregovaračke pozicije, za pojedino poglavlje, Vlada dostavlja predlog pregovaračke pozicije Odboru za evropske integracije, a da je Odbor za zaštitu životne sredine nadležan za razmatranje pregovaračke pozicije za Poglavlje 27. S obzirom na to da predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 još nije završen, Odbor za zaštitu životne sredine ga još nije razmatrao, ali se kroz tromesečno informisanje Odbora o radu Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, obaveštava o toku izrade ovog dokumenta i svim aktivnostima resornog ministarstva koja se odnose na pripremu za otvaranje pomenutog poglavlja. Odbor je u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom i sa civilnim sektorom kroz mehanizam „Zelena stolica“. Željko Pantelić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, istakao je da je Pregovaračka grupa 27, dobila skrining Izveštaj za poglavlje 27, kao i pismo Republike Slovačke, dosadašnjeg predsedavajućeg Saveta EU kojim je Republika Srbija pozvana da podnese pregovaračku poziciju za Poglavlje 27, bez početnih merila. Pitanja koja izazivaju zabrinutost EU, u vezi sa poglavljem, su ukidanje funkcionalne agencije za hemikalije, nedostatak fonda za zaštitu životne sredine kao zasebne i operativne institucije koja raspolaže sa svim prihodima ekoloških naknada, fluktuacija zaposlenih i ograničena finansijska sredstva. Prisutnima se obratio i Vladimir Galić, sekretar Pokrajinske vlade AP Vojvodina, koji je podneo izveštaj o aktivnostima za pripreme otvaranja Poglavlja 27. U okviru svojih nadležnosti, Galić je naveo da Sekretarijat deluje u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, naročito u domenu zaštite prirode, praćenja kvaliteta vazduha, merenja buke, upravljanja otpadom i smanjenja industrijske zagađenosti. Na sednici o postignutim rezultatima u pregovorima za otvaranje Poglavlja 27, govorili su i Siniša Mitrović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije i Nataša Đerek, predstavnik Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 27. U nastavku sednice, prisutni su diskutovali o izazovima u vezi sa Poglavljem 27, strateškim prioritetima, načinu finansiranja Zelenog fonda, javno-privatnom partnerstvu u organizaciji deponija, kaznenim merama za zagađivanje životne sredine i uvođenju poslova sakupljanja sekundarnih sirovina u legalne tokove. Sednici su prisustvovali predsednik Odbora dr Branislav Blažić, članovi i zamenici članova Odbora Radoslav Cokić, Sonja Vlahović, Borka Grubor, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Ivana Stojiljković, Jasmina Karanac, Vladimir Petković i Sonja Pavlović, predsedavajuća sednici Branislava Jeftić, predsednica Odbora Skupštine AP Vojvodina za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, zajedno sa članovima pokrajinskog Odbora, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, predstavnici Pokrajinske vlade AP Vojvodina, predstavnici Privredne komore Srbije i predstavnici organizacija kroz koji deluju civilna društva.

Četvrta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

28.02.2017.
Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 28. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu i Predlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, koje je podnela Vlada. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu, članovima Odbora obrazložio je Saša Stamatović, direktor Uprave za šume, iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Razlog za donošenje ovog zakona jeste ratifikovanje Konvencije kako bi Republika Srbija postala punopravni član Evropskog šumarskog instituta, sa kojim je sporazum o pristupanju potpisala još 2003. godine. Evropski šumarski institut je 2004. godine, postao sveevropska institucija, utemeljena na osnovu Konvencije, a do 2013. godine Konvenciju je ratifikovalo 25 evropskih zemalja, koje su ujedno postale i članice Instituta. Na sednici je rečeno da se izvršavanjem Konvencije o Evropskom šumarskom institutu ne stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju, te da za izvršenje nije potrebno izdvojiti sredstva iz budžeta Republike Srbije. Nakon obrazloženja članovi Odbora su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona, a izvestilac Odbora na sednici Narodne skupštine biće predsednik Odbora za zaštitu životne sredine. Predlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, obrazložila je Danijela Božanić, šef Odseka za klimatske promene iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Na sednici je obrazloženo da je osnovni cilj Doha Amandmana potvrđivanje drugog obavezujućeg perioda Kjoto Protokola u trajanju od 1. januara 2013. do 31. decembra 2020. godine, kojim bi se nastavila borba protiv klimatskih promena na međunarodnom i globalnom nivou. Doha Amandman sadrži i nove obaveze smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, a koje se odnose na zemlje aneksa I Kjoto Protokola, kojim su kvantifikovane obaveze smanjivanja emisije gasova za 38 industrijski razvijenih zemalja. Zemljama u razvoju, među kojima se nalazi u Republika Srbija, Kjoto protokolom nisu uvedene kvantifikovane obaveze smanjenja emisije gasova. Izvršavanjem zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju. Nakon obrazloženja, Odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, a za izvestioca Odbora na sednici Narodne skupštine izabran je predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, dr Branislav Blažić. U nastavku sednice predsednik Odbora Branislav Blažić, članovima je obrazložio Informaciju o sastanku predsednika Odbora sa predstavnicima Odbora Skupštine AP Vojvodina za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Članovi Odbora usaglasili su se sa predlogom predsednika da se jedna od sledećih sednica održi u Novom Sadu, na kojoj bi se razmenila iskustva dvaju odbora i dogovaralo o zajedničkom delovanju u oblasti zaštite životne sredine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Branislav Blažić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Ivan Karić, Ivana Nikolić, Radoslav Cokić, Nenad Milić, mr Goran Čabradi, Dejan Nikolić, Borka Grubor, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Ivana Stojiljković, Borisav Kovačević, Jasmina Karanac, Vladimir Petković i Sonja Vlahović. Sednici su prisustvovali i predstavnici nevladinih organizacija na „Zelenoj stolici“, mehanizmu kroz koji deluju civilna društva.

Treća sedenica Odbora za zaštitu životne sredine

23.01.2017.
Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održane 23. januara, članovi Odbora razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period avgust-oktobar 2016. godine. Informaciju je članovima Odbora obrazložila Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Božović je navela da je, što se tiče normativnih poslova, usvojena Uredba o dopuni uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim, podzemnim vodama, sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. U proceduri za pribavljanje mišljenja upućena su četiri nacrta zakona kojima se potvrđuju međunarodne konvencije u oblasti zaštite životne sredine. U izradi pripreme nacrta akata radilo se na šest nacrta zakona, jednoj strategiji i jednom akcionom planu, a u okviru međunarodne saradnje, pripremljen je Predlog platforme sa Predlogom zaključka Vlade za učešće delegacije Vlade Republike Srbije na devetom sastanku Konferencije strana Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa. Na dalje, popunjen je upitnik o sinergiji Bazelske, Roterdamske i Stokhlomske konvencije. U okviru realizacije projekata, konkursa i ugovora, započeti su projekti sa brojnim organizacijama, poput IPA Tvinig Projekta, UNDP-a i brojnim drugim nevladinim organizacijama, a od 20 miliona dinara koji su izdvojeni za projekte nevladinih organizacija, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, zatvorilo je konkursnu proceduru i donelo Odluku za izbor projekata i dodelu finansijskih sredstava za 50 projekata, a ukupno je isplaćeno 19 909 420 dinara za sufinansiranje tih projekata. U toku realizacije projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije jalovina iz topionice u Zajači, realizovano je 75 odsto predviđenih radova. Što se tiče inspekcijskog rada za izveštajni period, Sektor za zaštitu životne sredine izvršio je 1868 inspekcijskih pregleda i izdao 209 rešenja. U navedenom periodu podneto je 47 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 13 prijava za privredni prestup. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su Zahtev za dostavljanje mišljenja o primeni odredbi Zakona o upravljanju otpadom, koji je podnela kompanija FCC Eko d.o.o, na koji će dati autentično tumačenje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Branislav Blažić, i članovi i zamenici članova Odbora Ivana Nikolić, Radoslav Cokić, Sonja Vlahović, Dragan Jovanović, mr Goran Čabradi, Borka Grubor, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Ivana Stojiljković, Borisav Kovačević, Jasmina Karanac, Vladimir Petković, Sonja Pavlović, predstavnci Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i predstavnici organizacije „Zelena stolica“, mehanizma kroz koji deluju civilna društva.

Druga sednica Odbora za zaštitu životne sredine

20.10.2016.
Na sednici, održanoj 20. oktobra, članovi Odbora razmotrili su Predlog za organizovanje javnog slušanja na temu: Sistemska rešenja u životnoj sredini – Srbija 2017-2027 – definisanje problema. Članovi Odbora jednoglasno su se složili da se prvo javno slušanje koja će se odnositi na sistemska rešenja u oblasti životne sredine održi 1. novembra 2016. godine.U nastavku sednice članovima Odbora u XI sazivu predstavili su se članovi mehanizma „Zelena stolica“, nevladine organizacije koja je sastavni deo Odbora za zaštitu životne sredine od 5. juna 2013. godine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Branislav Blažić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Ivana Nikolić, Ivan Karić, Milena Turk, Radoslav Cokić, mr Goran Čabradi, Dragan Jovanović, Dejan Nikolić, Borka Grubor, Ivana Stojiljković, Jasmina Karanac, Miletić Mihajlović, Miroslava Stanković Đuričić, Miloš Bošković i Nada Lazić.

Prva sednica Odbora za zaštitu životne sredine

07.07.2016.
Prvu sednicu Odbora za zaštitu životne sredine, koja je održana 7. jula 2016. godine, na osnovu člana 25. stav 1, Poslovnika Narodne skupštine, sazvao je predsednik Narodne skupštine. Do izbora predsednika Odbora, sednici je predsedavao drugi najstariji prisutni član Odbora, narodni poslanik dr Branislav Blažić iz Poslaničke grupe Srpska napredna stranka. Članovi Odbora izabrali su za predsednika narodnog poslanika dr Branislava Blažića, iz Poslaničke grupe Srpska napredna stranka, a za zamenika predsednika Odbora Dejana Nikolića, iz Poslaničke grupe Demokratska stranka.