Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

23. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

14.02.2022.
Članovi Odbora za poljoprivredu, šumartsvo i vodoprivredu, održali su 14. februara 2022. godine sednicu, na kojoj su razmotrili Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za četvrti kvartal 2021. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu Jelena Blagojević obrazložila je članovima Odbora Informaciju za navedeni period, ukazujući na normativne aktivnosti Ministarstva, kao i na najznačajnije aktivnosti po sektorima. Predsednik Odbora Marijan Rističević je naveo da je bitno da se u narednom periodu dinamizuje isplata podsticaja poljoprivrednicima, kao i da je neophodno saniranje duga iz prethodne godine, posebno kad je reč o podsticajima u stočarstvu. Odbor je prihvatio Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za četvrti kvartal 2021. godine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević.

22. sednica Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

09.02.2022.
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je na sednici, održanoj 9. februara 2022. godine, razmotrio probleme u predstojećim poljoprivrednim radovima u prihrani ozimih useva i u pripremi prolećne setve. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Milan Ćupić je naveo da je ove godine jesenja setva obaveljna nanešto većoj površini, i da je u odnosu na prethodnu godinu zasejano za oko 3.5 odsto više. Uvećano je sadnje pšenice, ječma i uljane repice, naveo je on i dodao da su bile povoljne vremenske prilike sa dovoljno vlage u zemljištu. Rast cena sirovina je ono što je obeležilo kraj 2021. godine, a biće značajno i za ovu, 2022. godinu, istakao je Ćupić i dodao da su poskupeli su i poljoprivredni proizvodi, ali sve to je izazvalo i rast cena imputa za proizvodnju. Raste i cena sirove nafte i prirodnog gasa, što takođe utiče na poljoprivrednu proizvodnju, kazao je predstavnik Ministarstva. Posledično, porasla je i cena mineralnog đubriva. Predstavio je članovima Odbora mere koje je Vlada preduzela za nesmetano snabdevanje đubrivom, a naveo je i da su u pripremi i podsticaji za biljnu proizvodnju. Nakon duže rasprave, tokom koje su članovi Odbora razmatrali neophodne mere koje treba preduzeti kako bi se izbegli gubici u poljoprivredi, članovi Odbora utvrdili su zaključak, koji su uputili nadležnom Minitarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marko Zeljug, Dijana Radović, Sonja Todorović, Olja Petrović, Veroljub Matić, Tijana Davidovac, Goran Spasojević, Milija Miletić, Žarko Bogatinović i Arpad Fremond.

21. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

28.12.2021.
Na sednici, koja je održana 28. decembra, članovi Odbora poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu, koji je podnela Vlada. Predlog zakona članovima Odbora obrazložila je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Jelena Blagojević, koja je istakla da je Sporazum o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu potpisan je u Tirani, 21. decembra 2021. godine. Navela je da se ovim sporazumom uređuju pitanja od značaja za saradnju Republike Srbije, Republike Severne Makedonije i Republike Albanije u oblasti oblasti veterine, bezbednosti hrane i hrane za životinje, životinjskog, neživotinjskog i mešovitog porekla i fitosanitarnoj oblasti u cilju obezbeđivanja bržeg protoka roba i olakšavanja trgovine živim životinjama, hranom i hranom za životinje životinjskog, biljnog i mešovitog porekla, kao i biljem i biljnim proizvodima između tri države u okviru inicijative „Open Balkan”. Nakon obrazloženja članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu, koji je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Marko Zeljug, Vesna Stjepanović, Sonja Todorović, Nebojša Pavlović, Tijana Davidovac, Nenad Filipović, Gojko Palalić, prof. dr Ljubinko Rakonjac i Arpad Fremond.

20. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

22.11.2021.
Na sednici Odbora održanoj 22. novembra, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, Razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je podnela Vlada. Predlog zakona obrazložila je predstavnica Ministarstva finansija Dragana Đorđević, istakavši da je ovim Predlogom zakona projektovan realan rast bruto domaćeg proizvoda od 4,5 odsto i u skladu sa tim je planiran fiskalni deficit u iznosu od 200,2 milijarde dinara, što predstavlja smanjenje deficita u iznosu od 104,3 milijarde dinara u odnosu na rebalans budžeta iz oktobra 2021. godine. Đorđević je istakla da su Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 1.517 milijardi dinara, što je za 28 milijardi dinara više u odnosu na rebalans budžeta iz oktobra meseca. Ukupni planirani rashodi i izdaci iznose 1,717 milijarde dinara, što predstavlja smanjenje rashoda u iznosu od 76 milijardi dinara. Jelena Blagojević državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede istakla je da je za razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredeljeno ukupno 62 milijarde dinara i veći je za 17,5 odsto u odnosu na 2021. godinu. Prema njenim rečima, za subvencije je opredeljeno 50,6 milijardi dinara i one čine ukupno 81 odsto ukupnog budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu većinom glasova su predložili Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da prihvati Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, Razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova; Momir Stojilković, Olja Petrović, Velibor Stanojlović, Nenad Filipović, Milija Miletić Stanislava Janošević, Arpad Fremond, Dijana Radović, Veroljub Matić, Tijana Davidovac i Milorad Hadži Stošić.

19. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

08.11.2021.
Članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu su, na sednici održanoj 8. novembra 2021. godine, razmotrili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada. Predlog zakona obrazložila je državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivrede Jelena Blagojević, koji je Odbor, nakon rasprave, prihvatio. U nastavku sednice, razmotrena je Informacija o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za treći kvartal 2021. godine, koju je detaljno obrazložila državna sekretarka Jelena Blagojević. Odbor je, nakon rasprave, prihvatio Informaciju o radu. Na sednici je razmatrana i aktuelna situacija u vezi sa afričkom kugom svinja koja je prisutna u Srbiji, a posebno na terenu jugoistočne Srbije. Poseban osvrt na situaciju sa zaražavanjem domaćih svinja u Pirotskom okrugu i Svrljigu predstavili su članovi Odbora Milija Miletić i Olja Petrović. U ime Uprave za veterinu o aktuelnoj situaciji u vezi sa afričkom kugom svinja koja je prisutna u Srbiji, govorila je Emina Milakara. Predsednik Odbora Marijan Rističević predložio je da Odbor usvoji Zaključak povodom razmatranja aktuelne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja koja je prisutna u Srbiji, a posebno na terenu jugoistočne Srbije. Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predloženi Zaključak. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Momir Stojilković, Josip Broz, Velibor Stanojlović, Nenad Filipović, Goran Kovačević, Milija Miletić, Stanislava Janošević, Arpad Fremond, Sonja Todorović, Dijana Radović, Veroljub Matić, Tijana Davidovac, Hadži Milorad Stošić, Olja Petrović i Žarko Bogatinović.

18. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

25.10.2021.
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivedu održao je 25. oktobra sednicu, na kojoj je razmotren Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, Razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je podnela Vlada. Državi sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senad Mahmutović je naveo da je predloženim rebalansom budžeta za ovo Ministarstvo predviđeno da se opredeli 60 milijardi 271 milion dinara, što je u odnosu na ukupne tekuće aproprijacije povećanje od jedne milijarde i 23 miliona dinara, a u odnosu na rebalanas iz aprila ove godine, za skoro dve milijarde dinara. Najviše sredstava je opredeljeno za subvencije, direktna plaćanja poljoprivrednicima i za mere podrške ruralnog razvoja, naveo je on. Mahmutović se zahvalio članovima Odbora, koji su dali značajan doprinos da sredstva namnjena za poljprivredu budu što veća. Predstavnica Ministarstva finansija Dragana Đorđević upoznala je članove Odbora sa predloženim rebalansom budžeta, navodeći da je za Ministastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredeljeno 4,71 odsto u ukupnim poreskim prihodima. Tokom rasprave su članovi Odbora izneli mišljenje da bi bilo dobro da je odvojeno pet odsto za poljoprivredu, kako je zakonom predviđeno, kako bi se sva dugovanja poljoprivrenicima isplatila u što skorije vreme. Članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, Razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sednici je predsedavao prdsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Momir Stojilković, Olja Petrović, Velibor Stanojlović, Nandor Kiš, Nenad Filipović, Milija Miletić, Stanislava Janošević, Sonja Todorović, Veroljub Matić, Tijana Davidovac, Hadži Milorad Stošić i Žarko Bogatinović.

17. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

12.10.2021.
Članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, održali su 12. oktobra 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotrili aktuelno stanje u poljoprivredi, budžet - podsticaji. Sednici su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević, pomoćnici direktora Uprave za agrarna plaćanja Bojan Živković i Dragoslav Milutinović, i šef Kabineta ministra Marko Saranovac. Predsednik Odbora Marijan Rističević naveo je da je o zaključcima Odbora sa prethodne sednice, kada je razmotren Nacrt budžeta za 2022. godinu, obavestio sve nadležne strane. On je istakao da Ministarstvo finansija pokazuje dobru volju da se isplati deo dugovanja pljoprivrednicima i naglasio da sav novac koji se nameni za stimulaciju poljoprivrede ide u korist razvoja same države. Ukoliko podsticaji kasne i ne isplaćuju se redovno, i država će biti oštećena, naznačio je Rističević. On je istakao i da se primećuje rast cena imputa u proizvodnju, kao što su mineralno đubrivo i gas. Državni sekretar Željko Radošević zahvalio se Odboru na konstruktivnoj saradnji i podršci Ministarstvu u radu. Ukazao je na aktuelne poljoprivredne poslove koji su u toku. Složio se sa Rističevićem da je skok u cenama svih repromaterijala, od semena, do mineralnih đubriva. On je istakao da su poljoprivrednici najveći investitori u Srbiji, jer svake godine ulože preko dve milijarde evra u svoj rad, od čega ima korist i budžet Republike Srbije. Zato treba, kao podršku, obezbediti što više sredstava iz budžeta za poljoprivredu, naveo je Radošević. On je ukazao i da dobri rezultati u izvozu poljoprivrednih proizvoda pokazuju vitalnost naše poljoprivrede, u uslovima globalne krize izazvane pandemijom korona virusa. Nacrtom budžeta Rerpublike Srbije za 2022. godinu jeste pedviđeno za 837 miliona dinara manje izdvajanja iz budžeta, ukazao je on, i dodao da je Odbor preduzeo adekvatne korake da se to promeni, te je izneo uverenje da će ipak biti izdvojeno više iz budžeta za poljoprivredu, kao i da će subvencije poljoprivrednicima biti isplaćivane na vreme naredne godine. U nastavku sednice, usledila je rasprava u kojoj su učestvovali članovi Odbora i predstavnici Ministarstva, iznoseći svoje stavove i mišljenja na temu aktuelnog stanja u poljoprivredi, podsticaja i budžeta za poljoprivredu za narednu godinu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Momir Stojilković, Olja Petrović, Velibor Stanojlović, Goran Kovačević, Nenad Filipović, Milija Miletić, Stanislava Janošević, Nikola Kožović, Arpad Fremond, Sonja Todorović, Veroljub Matić, Milenka Subić, Hadži Milorad Stošić i Žarko Bogatinović.

16. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

14.09.2021.
Na sednici Odbora održanoj 14. septembra, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmatrali su Predlog Odbora na Nacrt budžeta za 2022. godinu. Na početku sednice, predsednik Odbora Marjan Rističević je upoznao članove Odbora i prisutne goste sa podatkom da je budžet predviđen nacrtom budžeta za 2022. godine, manji za milijardu dinara u odnosu na predlog inicijalnog budžeta za 2021. godinu. S tim u vezi, istakao je da je premija za mleko uvećana za tri dinara, i da je samim tim projektovana obaveza za sledeću godinu uvećana za 2,5 milijardi dinara. Ukazao je na potrebu da, pre nego što Predlog budžeta za 2022. godinu uđe u skupštinsku proceduru, se članovi Odbora izjasne i sugerišu Ministarstvu finansija, jer ako ostane ovakva preraspodela sredstava u Budžetu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će morati da redukuje neka davanja iz oblasti podsticaja, koje su do sada uživali poljoprivrednici. Učešće na sednici je uzeo državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivreda Senad Mahmutović koji se složio sa podatkom koje je izneo predsednik Odbora. Istakao je da Ministarstvo finansija određuje odgovarajuće iznose po korisnicima u okviru kojih se krećemo i dodao da taj iznos nije dovoljan da bi se realizovala definisana agrarna politika. S tim u vezi, naveo je da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivreda uputilo Ministarstvu finansija zahtev za dodatnim sredstvima po odgovarajućim pozicijama, namenama i klasifikacijama i naglasio da veliki doprinos mogu dati narodni poslanici podnošenjem amandmana na Predlog budžeta za 2022. godinu. Pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja Bojan Živković je naveo da je potrebno da se obezbedi oko 6 milijardi dinara, kako bi se isplatile mere iz tekuće godine u okviru direktnih plaćanja, kako ta sredstva ne bi bila preneta u sledeću godinu. Na sednici je govorio i pomoćnik ministra Nenad Katanić. Nakon diskusije koja je usledila, učesnici su zaključili da bi bilo korisno da se održi radni sastanak na kome bi učešće uzeli, pored članova Odbora, i predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u cilju da se Predlogom budžeta za 2022. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbede dodatna sredstva. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova; Sonja Todorović, Velibor Stanojlović, Tijana Davidovac, Goran Spasojević, Goran Kovačević, Stanislava Janošević, prof. dr Ljubinko Rakonjac i Žarko Bogatinović.

15. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

06.09.2021.
Na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, održanoj 6. septembra 2021. godine, razmatrano je stanje u poljoprivredi - jesenji radovi i mere Ministarstva. Državni sekretar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jelena Blagojević rekla je da su visoke temperature nepovoljno uticale na prinos pšenice, soje i suncokreta. Ipak ovogodišnji prinos pšenice će, prema njenim rečima, biti dovoljan za domaće potrebe, a otkupna cena po kilogramu iznosi od 23,80 do 24,50 dinara. Otkupna cena kukuruza iznosi od 25 do 25,20 dinara po kilogramu, soje 71-72 dinara, a suncokreta 55 dinara po kilogramu. Zabeležen je manji rod voća za 20-30 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali državna sekretarka naglašava da će to biti nadomešteno rekordnim cenama za otkup malina, kupina i šljiva. Takođe, zabeležen je rekordni rod jagoda. Blagojević je istakla da je ekonomska situacija poljoprivrednih gazdinstava značajno pogoršana, kao i da sektor govedarstva beleži najteži period, te da Ministarstvo radi na podršci i pomoći sektoru mlekarstva, kao i sektoru proizvodnje mesa. Blagojević je takođe navela da će premija za mleko sa dosadašnjih 7, biti povećan na 10 dinara po litri. Predsednik Odbora Marijan Rističević zatražio je dodatne informacije o pomoći proizvođačima mleka, posebno onih koji nisu obuhvaćeni premijama. Odbor je nakon konstruktivne diskusije jednoglasno usvojio Zaključak koji se odnosi na tačku dnevnog reda sednice. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Momir Stojilković, Olja Petrović, Velibor Stanojlović, Nenad Filipović, Goran Kovačević, Milija Miletić, Stanislava Janošević, Nikola Kožović, Arpad Fremond, Tijana Davidovac i Žarko Bogatinović.

14. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

26.07.2021.
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održao je 26. jula 2021. godine sednicu, na kojoj je razmotrena Informacija o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za period od 1. aprila do 30. juna 2021. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu Jelena Blagojević i njeni saradnici predstavili su članovima Odbora akte koje je donelo Ministarstvo u navedenom periodu, kao i realizovane aktivnosti u sektoru poljoprivredne politike. Nakon raprave, Odbor je usvojio Informaciju o radu Ministarstva za navedeni period, kao i Zključak povodom razmatranja Informacije. U nastavku sednice, razmotreno je stanje u poljoprivredi (vremenske nepogode, stabilnost cena i dr.) o čemu su govorili predstavnici nadležnih institucija i uprava. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vesna Stjepanović, Velibor Stanojlović, Goran Spasojević, Goran Kovačević, Milija Miletić, Stanislava Janošević, prof. dr Ljubinko Rakonjac, Arpad Fremond, Nikola Kožović, Sonja Todorović, Hadži Milorad Stošić i Žarko Bogatinović.

13. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

14.07.2021.
Na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održanoj 14. jula 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023, koji je podnela Vlada. Predlog zakona obrazložio je predstavnik Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, državni sekretar Jelena Blagojević. Ona je navela da se sprovođenjem Popisa poljoprivrede 2012. godine, Republika Srbija posle više od 50 godina, priključila Svetskom programu popisa poljoprivrede 2010. koji sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) čime su ostvareni sledeći ciljevi: dobijanje sveobuhvatnog pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede, izrada baze podataka, međunarodno uporedive, zasnovane na ključnim poljoprivrednim obeležjima, potom formiranje statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava kojim se obezbeđuje okvir za poljoprivredna istraživanja na uzorku i istraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, kao i obezbeđivanje statističkih podataka potrebnih za razvoj održive nacionalne agrarne politike i obezbeđivanje podataka za praćenje dostizanja ciljeva predviđenih u Milenijumskim ciljevima razvoja. U Popisu će se prikupiti sledeći podaci u vezi poljoprivrednih gazdinstava: lokacija gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, površine pod usevima, površine voćnjaka i vinograda, navodnjavanje i upotreba đubriva, broj stoke – po vrstama i kategorijama, broj ostalih životinja i košnice pčela, organska poljoprivredna proizvodnja, poljoprivredni objekti, poljoprivredna mehanizacija i oprema, radna snaga, druge aktivnosti gazdinstva, primenjene mere ruralnog razvoja i ostali podaci o gazdinstvu. Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora su predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Momir Stojilković, Velibor Stanojlović, Nenad Filipović, Gojko Palalić, Stanislava Janošević, Nenad Baroš, Veroljub Matić i Hadži Milorad Stošić.

12. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

07.07.2021.
Na sednici Odbora, održanoj 7. jula, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada. Sednici su prisustvovali direktorka Republičke direkcije za vode Nataša Milić, načelnik Odeljenja za pravne, ekonomsko - finansijske i administrativno - tehničke poslove Republičke direkcije za vode Milan Njegovan i državni sekretar ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Blagojević, koja je članovima Odbora obrazložila Predlog zakona. Odbor je jednoglasno prihvatio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Stjepanović, Momir Stojilković, Velibor Stanojlović, Goran Kovačević, Milija Miletić, prof. dr Ljubinko Rakonjac, Stanislava Janošević, Arpad Fremond, Nenad Baroš, Nebojša Pavlović, Tijana Davidovac i Žarko Bogatinović.

11. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

23.06.2021.
Na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, održanoj 23. juna 2021. godine, povučen je amandman Odbora na Predlog zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je podnela Vlada. Državni sekretar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jelena Blagojević obrazložila je da je u neposrednoj komunikaciji sa Ministarstvom finansija došlo do zaključka da nisu stečeni uslovi da predloženi amandman bude prihvaćen. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vesna Stjepanović, Momir Stojilković, Olja Petrović, Velibor Stanojlović, Nenad Filipović, Milija Miletić, Gojko Palalić, Stanislava Janošević, Arpad Fremod, Sonja Todorović, Tijana Davidovac i Hadži Milorad Stošić.

Deseta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

21.06.2021.
Na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, održanoj 21. juna 2021. godine, članovi Odbora su razmotrili Predlog zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je podnela Vlada, u načelu. Predlog zakona, Odboru su obrazložili državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Blagojević i pomoćnik ministra Nenad Katanić. Dražavni sekretar Jelena Blagojević istakla je da će ovaj zakon doprineti jačanje sektora poljoprivrede i formiranju efikasnog sistema veza u proizvodnom lancu, koji će garantovati i promovisati najbolje proizvodne prakse, te omogućiti efikasno upravljanje proizvodima. Pomoćnik ministra Nenad Katanić, koji je učestvovao na izradi samog zakona, naveo je da su osnovni ciljevi koje treba postići donošenjem ovog zakona funkcionalno uspostavljanje mehanizama uređenja tržišta, njihovo međusobno povezivanje u jedinstven pravni okvir i usklađivanje politike uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u Republici Srbiji sa pravnim tekovinama EU. Posebni ciljevi koje je potrebno dostići implementacijom ovog zakona, odnose se na razvoj novih usluga u tržišnom lancu i jačanje logističke infrastrukture u proizvodnji hrane, povećanje sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava za uključivanje u globalne tržišne lance kroz međusobno povezivanje i uspostavljanje sistema tržišnih standarda, jačanje motivacije proizvođača za raznim oblicima udruživanja, jačanje vidljivosti, odnosno prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu, unapređenje izvoznih potencijala sektora poljoprivrede, smanjenje sive ekonomije i unapređenje i razvoj proizvođačkih organizacija. Nakon obrazloženja Predloga zakona i iscrpne diskusije, Odbor je utvrdio amandmane kojim se posle člana 30. Predloga zakona, dodaju članovi 30a, 30b, 30v i 30g Predloga zakona. Nakon utvrđivanja odborskih amandmana, članovi Odbora usvojili su Predlog zakona, u načelu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Momir Stojilković, Velibor Stanojlović, Goran Kovačević, Nenad Filipović, Milija Miletić, Gojko Palalić, Stanislava Janošević, prof. dr Ljubinko Rakonjac, Arpad Fremond, Sonja Todorović, Dijana Radović, Veroljub Matić i Tijana Davidovac.

Deveta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

07.06.2021.
Na sednici Odbora održanoj 7. juna, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su stanje u stočarstvu sa posebnim osvrtom na svinjarstvo. Predloženu tačku dnevnog reda obrazložila je državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Blagojević. Blagojević je istakla da je u uslovima globalne pandemijske krize, koja je zahvatila i teritoriju Republike Srbije značajno pogoršan ekonomski i finansijski položaj poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, a naročito u sektoru stočarstva. S tim u vezi, istakla je da su Vlada Republike Srbije i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preduzeli mere za stabilizaciju tržišta kroz Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Kovid virusa. Takođe, doneta je Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno jednokratna pomoć u apsolutnom novčanom iznosu po grlima stoke. Navela je da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održalo niz sastanaka sa predstavnicima udruženjima u cilju iznalaženja rešenja i poboljšanja njihovog poslovanja. Prema rečima državne sekretarke, kada je reč o uvođenju prelevmana, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je komuniciralo predstavnicima resornih ministarstava, koji su se izjasnili negativno na uvođenje prelevmana. Članovima Odbora obratio se i Nenad Katanić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede istakavši značaj saradnje matičnog Odbora i Ministarstva koje on predstavlja. Naglasio je da je država uvek spremna da pomogne i da interveniše na tržištu, između ostalog i da otkupi izvesnu količinu tovljenika kao i da se preko Republičkih robnih rezervi, odbori zamena tovnih svinja za merkantilni kukuruz. Nakon konstruktivne rasprave koja je usledila, Odbor je doneo zaključke, povodom razmatranja ove tačke dnevnog reda. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Momir Stojilković, Olja Petrović, Velibor Stanojlović, Nenad Filipović, Milija Miletić, Stanislava Janošević, Nikola Kožović, Arpad Fremond, Veroljub Matić, Tijana Davidovac i Žarko Bogatinović.

Osma sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

10.05.2021.
Na sednici Odbora održanoj 10. maja, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede, koji je podnela Vlada i Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prvi kvartal 2021. godine. Predlog zakona obrazložila je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Blagojević. Istakla je da je Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede potpisan u Beogradu, 4. februara 2019. godine i njim se uređuju pitanja od značaja za saradnju dve zemlje u oblasti poljoprivrede. Naglasila je da se donošenjem ovog zakona podstiče saradnja u razmeni naučnih i tehničkih informacija i dostignuća u naučnim istraživanjima, kao i razvoj i uvođenje modernih tehnologija. Potvrđivanjem ovog Memoranduma, omogućuje se njegovo stupanje na snagu. Članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati pomenuti Predlog zakona. U toku sednice razmotrena je Informacija o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prvi kvartal 2021. godine. Informaciju o radu predstavila je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Blagojević. Istakla je da je u izveštajnom periodu doneto sedam uredbi, devet pravilnika i usvojen je Zakon o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama. Ukazala je na uspešnu bilateralnu saradnju, o kojoj svedoči niz potpisanih protokola. Kada je reč o Sektoru za ruralni razvoj, Blagojević je navela niz sprovedenih aktivnosti, između ostalog je u pripremi i Predlog izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Nakon rasprave koja je usledila članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini sa usvoji Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prvi kvartal 2021. godine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova; Veroljub Matić, Tijana Davidovac, Žarko Bogatinović, Milija Miletić, Stanislava Janošević, Sonja Todorović, Momir Stojilković, Velibor Stanojlović, Olja Petrović, Goran Kovačević, dr Ljubinko Rakonjac, Dijana Radović, Arpad Fremond i Hadži Milorad Stošić.