20. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

22.11.2021.

Na sednici Odbora održanoj 22. novembra, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, Razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je podnela Vlada.
Predlog zakona obrazložila je predstavnica Ministarstva finansija Dragana Đorđević, istakavši da je ovim Predlogom zakona projektovan realan rast bruto domaćeg proizvoda od 4,5 odsto i u skladu sa tim je planiran fiskalni deficit u iznosu od 200,2 milijarde dinara, što predstavlja smanjenje deficita u iznosu od 104,3 milijarde dinara u odnosu na rebalans budžeta iz oktobra 2021. godine. Đorđević je istakla da su Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 1.517 milijardi dinara, što je za 28 milijardi dinara više u odnosu na rebalans budžeta iz oktobra meseca. Ukupni planirani rashodi i izdaci iznose 1,717 milijarde dinara, što predstavlja smanjenje rashoda u iznosu od 76 milijardi dinara.

Jelena Blagojević državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede istakla je da je za razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredeljeno ukupno 62 milijarde dinara i veći je za 17,5 odsto u odnosu na 2021. godinu.

Prema njenim rečima, za subvencije je opredeljeno 50,6 milijardi dinara i one čine ukupno 81 odsto ukupnog budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu većinom glasova su predložili Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da prihvati Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, Razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova; Momir Stojilković, Olja Petrović, Velibor Stanojlović, Nenad Filipović, Milija Miletić Stanislava Janošević, Arpad Fremond, Dijana Radović, Veroljub Matić, Tijana Davidovac i Milorad Hadži Stošić.

Prisutni članovi

...

Momir Stojilković

Pokret snaga Srbije - BK
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Velibor Stanojlović

Srpska napredna stranka
...

Nenad Filipović

Jedinstvena Srbija
...

Milija Miletić

Ujedinjena seljačka stranka
...

Stanislava Janošević

Srpska napredna stranka
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Veroljub Matić

Srpska napredna stranka
...

Tijana Davidovac

Srpska napredna stranka
...

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 22.11.2021, 11:23