PRVO VANREDNO ZASEDANjE, 13.07.2000.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

13.07.2000

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:30 do 16:10

 • TAGOVI

 • Predlog zakona o prodaji određenih nepokretnosti u državnoj svojini radi izmirenja obaveza RS po osnovu devizne štednje građana i zajma za privredni razvoj (pojedinosti) (2000)
 • Prvo vanredno zasedanje (2000)
 • Predlog zakona o prodaji određenih nepokretnosti u državnoj svojini radi izmirenja obaveza RS po osnovu devizne štednje građana i zajma za privredni razvoj – glasanje (2000)
 • Predlog zakona o prvoj emisiji dugoročnih obveznica Republike Srbije (načela) (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (2000)
 • Predlog zakona o prvoj emisiji dugoročnih obveznica Republike Srbije (načela) – glasanje (2000)
 • Predlog zakona o prvoj emisiji dugoročnih obveznica Republike Srbije (pojedinosti) (2000)
 • Predlog zakona o prvoj emisiji dugoročnih obveznica Republike Srbije – glasanje (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) – glasanje (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o akcizama i porezu na promet – glasanje (2000)
 • Predlog zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (načela) (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) – glasanje (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o komunalnim taksama i naknadama – glasanje (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja (načela) (2000)
 • Predlog zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (načela) – glasanje (2000)
 • Predlog zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (pojedinosti) (2000)
 • Predlog zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa – glasanje (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja (načela) – glasanje (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja (pojedinosti) (2000)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja – glasanje (2000)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Poštovani narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini.
  Obaveštavam vas da prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuje 140 narodna poslanika.
  Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da postave svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Dušku Matkoviću, dr Miletu Novakoviću, dr Biro Gezi i Milanu Rodiću.
  Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
  Podsećam vas da smo na jučerašnjoj sednici završili rad po prvim dvema tačkama utvrđenog dnevnog reda sednice i saslušali uvodno izlaganje koje je o predlozima zakona iz dnevnog reda ove sednice podneo Borislav Milačić, ministar finansija.
  Takođe, obavili smo načelni pretres o Predlogu zakona o prodaji određenih nepokretnosti u državnoj svojini radi izmirenja obaveza Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana i zajma za privredni razvoj u Republici Srbiji i usvojili Predlog tog zakona u načelu.
  Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O PRODAJI ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI RADI IZMIRENjA OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNjE GRAĐANA I ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ U REPUBLICI SRBIJI
  Na član 3. Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Odbor za finansije nije prihvatio ovaj amandman.
  Predstavnik Vlade na sednici Odbora za finansije nije prihvatio ovaj amandman.
  Molim izvestioca Zakonodavnog odbora da se izjasni o ovom amandmanu.
  Izvestilac Zakonodavnog odbora ne prihvata ovaj amandman.
  Da li ko želi reč?
  Ima reč narodni poslanik Marijan Rističević.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poštovani narodni poslanici, amandman na član 3. glasi: "Ne može se prodavati poslovni prostor koji je kao državna svojina nastao oduzimanjem privatne svojine mimo volje vlasnika nacionalizacijom, konfiskacijom, eksproprijacijom i drugim nedozvoljenim radnjama sprovedenim u SFRJ, DFJ i Narodnoj Republici Srbiji, kao i daljim nedozvoljenim radnjama pravnih sledbenika pomenutih država."
  Obrazloženje: "Dobar deo nepokretnosti u državnoj svojini nastao je oduzimanjem privatne imovine od prethodnih vlasnika mimo njihove volje, bez pravičnih, a često i bez ikakvih naknada.
  Bez ovog amandmana priznalo bi se pravno-imovinsko nasilje koje je nad privatnom svojinom sprovodila država od 1945. godine. Ovakva državna svojina treba da bude predmet reprivatizacije. Vraćanjem prethodnim vlasnicima, odnosno njihovim pravnim sledbenicima, ispravile bi se stare nepravde. Sem toga, oštećene štediše ne mogu se obeštećivati imovinom oštećenih vlasnika privatne svojine. Jednu nepravdu ne možemo ispravljati drugom.
  Imovina oduzeta putem prisile nema kontinuitet svojine, te pravni poslovi i pravne radnje povodom te svojine ne mogu proizvoditi pravna dejstva. To znači da država nema pravo da tako stečenu imovinu otuđuje. Sem toga, veliki broj lokala oduzet je kršenjem i samih zakona o oduzimanju, a takvih zakona je bilo 27. Na primer, lokali manji od 70 m2 morali su biti izuzeti od nacionalizacije, bar po jedan, što u najvećem broju slučajeva nije učinjeno. Najveću štetu će imati sami kupci poslovnog prostora oduzetog porekla zbog toga što im država ne može na duži rok garantovati vlasništvo, stari vlasnici zbog produženja sporova i država koja će morati da nadoknađuje štetu stvorenu na ovaj način."
  Sada da podsetim profesora prava koji je juče tvrdio da je zemljište moglo biti vraćeno (poljoprivredno), jer nije oduzimano po zakonu, već odlukama, od slučaja do slučaja, da to nije tačno. I poljoprivredno zemljište je oduzimano zakonima. Ja ću pomenuti samo jedan zakon. To je Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu od 1953. godine. Taj zakon je stavljen van snage.
  Toliko o pravu. Jedan običan seljak mora da drži predavanje profesoru prava. Možemo da mislimo šta njegovi studenti mogu da nauče od njega.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Da li se još ko javlja za reč? (Niko.)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam amandman na glasanje.
  Za dva, protiv 154, niko se nije uzdržao, nema onih koji nisu glasali, ukupno je prisutno 156 narodnih poslanika u sali.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Odbor za finansije nije prihvatio ovaj amandman.
  Predstavnik Vlade na sednici Odbora za finansije nije prihvatio ovaj amandman.
  Molim izvestioca Zakonodavnog odbora da se izjasni o ovom amandmanu.
  Izvestilac Zakonodavnog odbora ne prihvata ovaj amandman.
  Ima reč narodni poslanik Marijan Rističević.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Amandman na član 3. je drugi amandman koji smo mi predložili. Amandman glasi: "Ne može se prodavati poslovni prostor pod uslovima propisanim ovim zakonom na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine".
  Obrazloženje: "Ne može se dozvoliti prodaja imovine koja je pripadala Autonomnoj pokrajini Vojvodini i opštinama na njenoj teritoriji, a u državnu svojinu Republike Srbije je prešla po osnovu Ustava iz 1990. godine i zakona koji su donošeni na osnovu Ustava iz 1990. godine, sve dok se ne regulišu novi odnosi između Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine."
  Obzirom da se ovaj zakon ne primenjuje na Kosovu, a primenjivaće se u pokrajini Vojvodini, samim tim već su građani dve pokrajine, dva dela Republike Srbije, dovedeni u neravnopravan položaj, a Ustavom je regulisano da su autonomne pokrajine ravnopravne. Ukoliko se ovaj zakon ne primenjuje na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo, a primenjuje se na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina, onda su pokrajine dovedene u ustavno neravnopravan položaj u samoj Republici Srbiji. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? (Da.) Izvolite.

  Dragan Dimić

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, u vezi sa ovim amandmanom moram da kažem da me je juče veliki broj građana Srema  popodne zvao i pita se odakle pravo poslaniku Marijanu Rističeviću da ih zastupa na takav način, jer oni su takođe štediše koji su dali svoj novac bankama širom Vojvodine.
  Moram da podsetim da su te štediše ljudi, u većini, koji su izuzetno teško zaradili taj novac. Zaradili su ga radeći u inostranstvu, zaradili su ga radeći na svojim njivama i gro tog novca je u velikom iznosu od ljudi domaćina i onih koji su ceo svoj radni vek proveli na tome. Time stranka gospodina Veselinova je protiv da se obeštete devizne štediše na teritoriji Vojvodine i to treba javno kazati, jer su to danas izneli.
  Gospodin Marijan Rističević za sve vreme svog života nikada ništa nije stvorio i nikada ništa nije radio. Pa, rekoše mi da ga podsetim da i u osnovnoj školi, kada je imao za opšte-tehničko obrazovanje zadatak da napravi jednu maketu kuće od šperploče, da ni to nije uspeo da uradi, pa je iz tog dobio jedinicu. Prema tome, rekoše mi, neka kaže u čije je to ime on danas izašao, u čije ime, kojega štediše, i da kaže, koji su to ljudi stali iza toga i dali podršku ovoj stranci.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Narodni poslanik Marijan Rističević, replika.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Prvo, Koalicija "Vojvodina" nije protiv toga da se devizne štediše obeštete. Čak naprotiv, mi insistiramo da  se obeštete sve devizne štediše. Postavlja se jedno veliko pitanje, ko je proneverio deviznog štedišu, ja ili vi? Ja nisam bio na vlasti kada je ta devizna štednja potrošena, a mnogi od vas su bili na vlasti kada je ta devizna štednja potrošena i ona mora biti vraćena. To je stav Koalicije "Vojvodina".
  Međutim, mi ovde insistiramo da se jedna nepravda ne otklanja drugom nepravdom. Dakle, država ima dovoljno svoje svojine, bez one koja je nekada bila privatna, neka proda nju i neka obešteti devizne štediše. Možda stvarno nisam mogao da napravim maketu kuće, ali gospodo radikali zbog vas su po Krajini, po Bosni i Hercegovini, po svim ratištima padale tuđe kuće kao kule od karata. Zbog vaše politike, a ne moje.
  Moj sugrađanin često pita mene koga zastupam. Ja zastupam svoje birače koji su glasali za naš program. Koga vi zastupate gospodo radikali? Vi ste vaša izborna obećanja izneverili. Vi ste govorili o socijalnoj pravdi, o jednakim platama, jednakim penzijama. Vi ste govorili o najvećem rasponu, najmanja prema najvećoj plati 1:2. Oni koji su to govorili sada primaju plate 1:5. Možda se neko prevario ko je glasao za Koaliciju "Vojvodina", ali zato svi koji su glasali za vas su se prevarili. Možda ja stvarno ništa nisam napravio, ali sigurno nisam ništa srušio, ništa nisam ukrao, nikoga nisam opljačkao, ničija kuća nije gorela zbog mene itd.
  Moj sugrađanin je na prošloj sednici rekao da ja lažem, da nikakve naredbe o sejanju one šećerne nije bilo, a ja je držim ovde i piše jasno: "Na osnovu naredbe Vlade Republike Srbije od 12.4.2000. godine za poljoprivredu opštine Inđija svojim zakupom od 14.4.2000. godine obavezala je DPP "Srem" iz Inđije da, pored planiranih, zaseje još 200 hektara dodatnih površina pod šećernom repom". Ko sada grabulja talase na Dunavu?

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Odgovor na repliku.

  Dragan Dimić

  Očigledno da gospodin Rističević zamenjuje teze. Nijednog momenta ja to nisam rekao. Rekao sam da je Inđija, da je "Agrounija",  koju si ti pominjao, dobila zaduženje 350 hektara da zaseje i 150 hektara zemljoradničke zadruge. Ukupno 500 hektara na teritoriji Inđija su dobili zaduženje. Rekao sam, da ne govoriš istinu u tom pravcu, da su ljudi preoravali ječam, što nije istina Rističeviću. Međutim, ja sa ove skupštinske govornice moram da priznam da gospodin Rističević, i to se ovde može primetiti, koristi određenu literaturu i da veoma uspešno nastupa pred skupštinskom govornicom. Ako biste pogledali tu njegovu literaturu ja mislim da bi našli sva sabrana dela barona Minhauzena.