PRVO VANREDNO ZASEDANJE, 26.02.2002.

21. dan rada

OBRAĆANJA

...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Zahvaljujem narodnom poslaniku.
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić, a posle njega narodni poslanik Slobodan Tomović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
U skladu sa Poslovnikom, zahtevam da se nakon mog izlaganja proveri kvorum, jer očito je da ovo što je na ekranu ne odgovara pravom stanju  u poslaničkim klupama.
Dame i gospodo narodni poslanici, SRS smatra da je sasvim besmisleno danas da Narodna skupština Republike Srbije raspravlja o izmenama i dopunama Krivičnog zakona. Srbiji ne treba krivični zakon. Nama zapravo ne treba nikakav zakon, jer mi imamo Čedomira Jovanovića. Ionako se uvek kada su u koliziji Čedomir Jovanović i bilo koji zakon primenjuje Čeda. Nije više uopšte reč o Čedinoj zebri, o Čedinoj ulici, reč je o najtežem krivičnom delu...
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Gospodine Mirčiću, upozoravam vas da se vratite na temu dnevnog reda.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Ovo je zabranjen govor i ovo je svima jasno. Samo ovaj govor SRS ne može da se saopšti sa ove govornice, a mogu novinski isečci da se saopšte, mogu slobodne procene i ocene drugih poslanika. Ubijanje je zabranjeno, osim ako ste rođak Čedomira Jovanovića...
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Gospodine Mirčiću, izričem vam drugu opomenu, na osnovu člana 103. i 104.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Rođaci Čedomira Jovanovića imaju pravo da sasvim slobodno ubijaju. Čedinim rođacima ni sudovi ni zakoni ne mogu ništa.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Gospodine Mirčiću, oduzimam vam reč i molim vas da se udaljite sa govorinice.
(Milorad Mirčić i dalje priča za govornicom.)
Gospodine Mirčiću, vi upravo kršite Poslovnik zato što nećete da se udaljite sa govornice.
Molim narodne poslanike da utvrdimo da li imamo kvorum, pošto je na početku izlaganja to zatražio narodni poslanik Milorad Mirčić.
Konstatujem da imamo kvorum i možemo nastaviti rad.
(Stevan Kesejić, sa mesta: Po Poslovniku.)
Kako po Poslovniku? Kao predlog?
(Stevan Kesejić, sa mesta: Kao predstavnik poslaničke grupe.)
Piše ovde, ako oduzmem reč ili isključim sa sednice narodnog poslanika Milorada Mirčića, onda ga zamenjuje narodni poslanik Miroljub Veljković. On nije tu. Nećemo se sada prozivati ovde, gde vam je Miroljub Veljković. Kada dođe Miroljub Veljković, neka dođe pa ću mu dati reč.
(Stevan Kesejić, sa mesta: Po Poslovniku tražim reč.)
(Poslanik Stevan Kesejić stoji pored govornice i traži reč.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Radovanović, a posle njega... Ne, nisam vam dala reč.
(Stevan Kesejić: Imam pravo na povredu Poslovnika.)
Nisam vam dala reč. Gde ste pošli? Nemate reč, neću vam dati reč, reč ima narodni poslanik Zoran Radovanović.
Po Poslovniku, kada dođe Miroljub Veljković. Izvolite.
Molim vas da oslobodite prostor da prođe narodni poslanik Zoran Radovanović.
(Poslanici Stevan Kesejić i Zoran Radovanović stoje pored govornice.)
Hoćete li vi da govorite ili nećete? Izvolite.
(Stevan Kesejić: Molim vas da mi date reč po Poslovniku.)
Ne dam vam reč. Završili smo. Izvolite.
Molim vas da se udaljite i da ne polemišete sa mnom, vratite se na mesto.
Izvolite, reč ima narodni poslanik Zoran Radovanović.
(Stevan Kesejić: Hoću da reklamiram povredu Poslovnika u ime poslaničke grupe; ja sam predstavnik poslaničke grupe i imam pravo. Miroljub Veljković nije prisutan na sednici i posle njega ja sam ovlašćeni predstavnik.)
Izričem vam opomenu zato što polemišete sa mnom, a nisam vam dala reč. Prvu opomenu. Reč dajem narodnom poslaniku Zoranu Radovanoviću.
(Stevan Kesejić: Molim vas da mi date reč po Poslovniku. Veljković nije prisutan. Ja sam sada ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.)
Molim vas da se udaljite, da omogućite...
(Stevan Kesejić: Molim vas da mi date reč da reklamiram povredu Poslovnika.)
Ne dajem vam, a to je moje pravo da vam ne dam. Ne dam vam pravo na reč. Već sam vam izrekla opomenu.
(Stevan Kesejić: Veljković nije prisutan. Ja sam ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.)
Izričem vam drugu opomenu. To ne piše u vašem spisku - ako nije prisutan. Ne mogu da se igram ovde sa vas 23: svi ste predstavnici; pa ako vam se oduzme reč; ako niste u sali. Zato što vršite povredu i zato što moram, zato što sam dužna da poštujem Poslovnik.
Narodni poslaniče, izričem vam drugu opomenu i molim vas da se vratite na svoje mesto.
(Stevan Kesejić i dalje stoji pored govornice.)
Zato što polemišete sa mnom. Nisam vam dala reč, dobacujete. Oduzimam vam reč.
(Stevan Kesejić: Zašto mi oduzimate reč?)
Izvolite, reč ima narodni poslanik Zoran Radovanović.

Zoran Radovanović

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, pred nama je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije. Osnova je, pre svega, u izmenama i dopunama člana 3, gde se smrtna kazna zamenjuje kaznom od 40 godina zatvora. Pre svega, kao  lekar i kao humanista, a propo toga da su poslanici SPS-a u saveznom parlamentu glasali za ovakvu izmenu, ja ovo podržavam i smatram usklađivanjem sa evropskim tendencijama, što je korektno.
U delu Predloga zakona koji govori o nasilju nad pripadnikom drugog naroda, etničke grupe ili verske zajednice govori se kao što kaže i sam naslov - o pripadnicima drugog naroda, etničke grupe ili verske zajednice. Ono što mi smeta, a što na osnovu ponašanja vladajuće DOS-ove većine mogu da konstatujem, jeste da ovde nema dela koji govori o zaštiti prava, pre svega, mog, srpskog naroda. Na vašim TV stanicama od 5. oktobra gledali smo nekoliko desetina science fiction filmova o Markalama, o Račku, gde je moj narod satanizovan, gde svi treba da se plaše srpskog naroda i ja pitam - kada će i u koji zakon ući neka takva odredba po kojoj će biti zaštićen i srpski narod.
Inače, članovi Predloga zakona koji govore o otmici, o diskriminaciji (to su 6, 7. i 8.) su vrlo interesantni. Otprilike, ovi članovi zakona bi bili doneseni onda kada se mi vratimo na vlast, odmah, prvog dana, jer niko nema pravo da građane Srbije... a imate jednog građanina Srbije, ranijeg predsednika, gospodina Miloševića, koji je u Hagu, koji je otet, poslat i njemu se u Hagu sudi. (Hvala, kolega Nikoliću - izručen.) Isto tako i mi ćemo doneti slične zakone, sa još većim kazanama za ova krivična dela.
Kada se govori o delu zakona o povredi slobode kretanja i nastanjivanja, opet se vraćamo na istu ovu priču. Član 76a, koji je dodat, govori: "Ko protivpravno uskrati ili ograniči građanima Republike Srbije slobodu kretanja.." i tako dalje, a svih tih primera smo se mnogo nagledali u prethodnim danima.
Deo zakona koji se odnosi na zdravstvo otprilike je pisan kao da su ga pisala dva studenta. Studnet prava i student medicine. Zašto ovo govorim.
Član 126. govori o nepotrebnom lečenju, 126a - lekar koji odredi očigledno nepotreban način lečenja u nameri da pribavi kakvu korist za sebe ili drugoga - i tako dalje - biće kažnjen zatvorom od šest meseci do pet godina.
Svi lekari u Srbiji znaju odlično da će pacijent hiljadu puta od nas lekara da traži da se neki dopunski pregled izvrši, tražiće posle ultrazvuka - molim te, doktore uradi mi skener da vidim šta mi je, a ukoliko neko od nas to ne učini, pacijent se ljuti. Vrlo je teško napraviti razliku između nepotrebnog i onoga što donosi korist.
Isto tako, možda bi u nekom delu zakona trebalo da stoji, znači, ne lekar, nego lider koji je odredio očigledno nepotreban način vođenja države u nameri da pribavi kakvu korist za sebe ili drugoga. Imaćete prilike da i o tome slušate od drugih poslanika.
Mislim da ova vlada treba više pažnje da posveti nekim zakonskim rešenjima i, pre svega, aktivnostima na povećanju plata zdravstvenih radnika, a manje da se bavi problemom korupcije u zdravstvu koje po ovom predlogu izgleda da ima toliko mnogo kao da su svi lekari korumpirani, a ja odgovorno tvrdim da nisu.
Članovi 212a i 212b Predloga zakona govore o veleizdaji i neovlašćenom stvaranju i korišćenju naoružanih formacija. Član 212a je otprilike takav, što bi naša niška deca rekla - frka, frka. Kaže - ko pokuša upotrebom sile da promeni ustavno uređenje Republike Srbije ili svrgne njene najviše državne organe... Ili, član 212b koji govori o neovlašćenom stvaranju formacija, i tako dalje, i tako dalje. Vaši lideri su se na svim televizijama u Nišu hvalili kako su tog 5. oktobra imali ovoliko cevi, onoliko cevi, bili su spremni za sve i svašta, pa šta je to drugo nego ovo. Ali, izgleda ovakve dopune zakona se rade posle 5. oktobra.
Ja mislim da, pošto mi ministar dobacuje da je saglasan da je toga i bilo... Članom 62. menja se član 216. i ovaj član, koji je najinteresantniji, glasi: "Ko druge poziva na otpor ili nepoštovanje zakonitih odluka ili mera državnih organa ili na neposlušnost prema službenom licu u vršenju službene radnje..." Da ga ne citiram dalje, ja vas molim, ovaj član jasno govori da ste svi vi, mislim na vas iz vladajuće većine, iz DOS-a, svesni toga koliko dobro vodite državu. Vi ste toga svesni i vas je strah od toga da neko ne poziva narod, a narod čeka da ga neko pozove na izbore, da se ova vlast definitivno sruši. Hvala.
(Tomislav Nikolić, sa mesta: Replika!)
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Pravo na repliku zato što vam je rekao - hvala, gospodine Nikoliću, izručen je?
(Tomislav Nikolić, sa mesta: Šta on ima meni da kaže hvala, on je iz bivše vlasti.)
Nema uvrede uopšte, ne mogu da vam dam repliku. Reč ima narodni poslanik Miroljub Veljković...
(Tomislav Nikolić, sa mesta: Da li imam ja pravo na repliku?)
Nemate pravo na repliku.
(Tomislav Nikolić, sa mesta: A zašto?)
Zato što nema osnova za repliku, po članu 97. nije vam povređeno dostojanstvo ni ugled, niti vam je izneo nešto iz privatnog života.
(Tomislav Nikolić, sa mesta: Kako nije povređeno dostojanstvo?)
Narodni poslanik Miroljub Veljković nije prisutan, po Poslovniku narodni poslanik Branislav Blažić, predstavnik poslaničke grupe SRS.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Blažić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, ja se ponovo javljam da reklamiram povredu Poslovnika; to je sada povreda Poslovnika i kod gospodina Mirčića i kod gospodina Kesejića. Prvo ću vam obrazložiti, a sada imamo i kod gospodina Tome Nikolića.
Ovde se Poslovnik neprekidno krši, gospođo predsedavajuća. Gospodin Kesejić se javio po Poslovniku, ne da reklamira povredu Poslovnika nego po Poslovniku. Vi ste u obavezi da date svakom poslaniku ovde reč ako se javi po Poslovniku.
Prema tome, to morate naučiti i to je toliko jasno. A, ako on izađe za govornicu i počne da priča da je reč o povredi Poslovnika, vi imate pravo da mu oduzmete reč i kažete da to može da govori samo ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Prema tome, to je toliko jasno i molim vas da takve stvari ipak ne radite više, jer ovo je već stvarno diktatura i ovo se već graniči sa diktaturom. Pogotovu obrazloženja kada se oduzima reč poslanicima koji imaju pravo i na ovakav način da izražavaju neki svoj revolt ili protest protiv nečega što smatraju da je diktatura, i u Skupštini i u društvu.
Ako oni to na takav način rade, oni imaju to pravo. Vi imate opet pravo i da oduzimate reč, ali sa jednim obrazloženjem koje tu stoji, a ne ovako kao što je reč u slučaju gospodina Mirčića, kada ste mu na njegovo čitanje teksta oduzeli reč, sa obrazloženjem da se vređa dostojanstvo nekih ljudi ili da se radi o govoru mržnje.
Ovde se ta reč dosta ponavlja - govor mržnje u društvu, govor mržnje u Skupštini. Gospodo, mržnja se u Skupštini rasplamsala posle 5. oktobra. Euforičnim dolaženjem na vlast vi niste mogli da sakrijete svu svoju, na neki način, strast koja se rasplamsala, taj revanšizam koji je bio u vama; vi ste rasplamsali jednu mržnju i zlo koje se sada širi Srbijom.
Prema tome, način vašeg izražavanja, pretnje, dolazak u onom euforičnom stanju, želja da ćete vi sve promeniti na takav način kako ste počeli to je rasplamsalo ne samo mržnju, nego morate priznati da je u Srbiji i porast kriminala, porast otmica, porast ubistava, da je porast svega onoga što je negativno, a od pozitivnih emocija ili pozitivnog stanja u društvu niste napravili ništa.
Prema tome, nemojte se pozivati da je mržnja nešto što je posledica ovoga, ili je posledica ovog rada parlamenta, ne, pogotovu ne da dolazi iz usta poslanika SRS.